Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
3. december. 2019

Baltic Pipe: Åbent brev til regeringen

“Enhver krone brugt på gas, er en krone ikke brugt på grøn energi.” En række klimaorganisationer vil have droppet planerne om gasrørledningen ‘Baltic Pipe’.

Første demonstration mod Baltic Pipe. 100 demonstranter gik onsdag 27. november ind i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at aflevere det åbne brev til regeringen. Foto: Mikael Hertoft

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


“Enhver krone brugt på gas, er en krone ikke brugt på grøn energi.” En række klimaorganisationer opfordrer til, at regeringen dropper planerne om gasrørledningen ‘Baltic Pipe’.


Forord af Mikael Hertoft

Godt hundrede mennesker gik onsdag 27. november gennem København, fra Gammeltorv til Klima- energi og forsyningsministeriet. Demonstrationen sagde nej til Baltic Pipe – bygningen af en gasledning tværs igennem Danmark. I ministeriet gik demonstrationen ind i forhallen med et åbent brev til regeringen.

Brevet er underskrevet af en bred gruppe respektable NGO’er. Demonstranterne bad klimaminister Dan Jørgensen om at komme ned og modtage et åbent brev, men han viste sig ikke. I stedet læste demonstranterne brevet op, og Dan Jørgensen kan få mulighed for at læse brevet nedenfor. Få minutter efter kom der til gengæld en stor mængde politi – omtrent én til hver demonstrant. Det viste sig at være totalt unødvendigt. Demonstranterne pakkede sammen og tog hjem – men lovede at komme igen.


Af en række organisationer imod opførelsen af Baltic Pipe

Kære statsminister Mette Frederiksen, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, miljøminister Lea Wermelin og formand for Energinet Lars Barfoed.

Vi ser med stor bekymring på planerne om anlæg af gasrørledningen Baltic Pipe og den tilhørende kompressorstation ved Tågeskov.

Det 12-14 milliarder kr. dyre projekt er yderst problematisk, da det står i direkte modsætning til de europæiske klimamål og Parisaftalen, er til skade for naturen, berører tusindvis af lokale og er en usikker og risikabel investering.

Solidaritet dækker løbende udviklingen af Baltic Pipe og andre fossile brændstofprojekter, der går imod den grønne omstilling.

Klimakrisen er her, dens konsekvenser rammer allerede millioner, og øjeblikkelig handling kræves. Gentagne rapporter fra bl.a. IPCC har konkluderet, at ambitiøse reformer og tiltag er nødvendige, hvis vi vil sikre, at ondt ikke skal blive til værre. Fortsatte investeringer i fossil infrastruktur som Baltic Pipe modarbejder EU’s klimamål og Parisaftalen, og risikerer at fastlåse vores samfund til brugen af gas og dermed forsinke overgangen til vedvarende energi betydeligt.

Med Baltic Pipe er der ingen positive scenarier i horisonten:
Hvis Polen gør det fornuftige og rigtige for klimaet, og omlægger til vedvarende energi, bliver Baltic Pipe en økonomisk fiasko, som danske borgere er med til at hæfte for. Bliver projektet derimod en økonomisk succes, skyldes det, at Polen fortsætter med at brænde fossile brændsler af til skade for klimaet.

Gas er ikke en grøn energikilde – heller ikke selvom det kaldes ‘naturgas’:
Gas er et fossilt brændsel, der udover CO2-udledninger, resulterer i betydelige udslip af metan (CH4), en drivhusgas, der i de første 20 år i atmosfæren er op til 80 gange mere potent end CO2. Derfor er Energinets argumenter om naturgas som erstatning for andre fossile brændsler, såsom kul, omsonst. Enhver krone brugt på gas, er en krone ikke brugt på grøn energi.

Som følge af dette bør Danmark være vores ansvar bevidst og handle i stedet for bare at snakke. Hvis vi virkelig ønsker at være en grøn stormagt, skal vi ikke bare ændre vores eget samfund, men bruge vores indflydelse der hvor vi kan. Det betyder i dette tilfælde at hjælpe Polen med en indfasning af grøn energi – ikke af gas.

Flere politikere peger på, at etableringen af Baltic Pipe er en nødvendighed for at styrke EU’s interne energimarked, og sikre større selvstændighed fra russiske gasreserver.

Men hvis EU ønsker reel energisikkerhed og selvstændighed, er løsningen ikke endnu en gasledning og en fortsat udbredelse af fossil energi. I stedet ligger løsningen i udviklingen af et stærkere vedvarende energinet.

En lokal klimakatastrofe

Baltic Pipe er ikke kun en katastrofe for klimaet, men også for de lokale:
Fra Varde over Kolding, Middelfart, Odense, Slagelse og Næstved bliver tusindvis af borgere berørt af projektets 230 km anlægsarbejde på land. Det vil især ramme landbruget, men vil også resultere i faldende ejendomsværdier, ekspropriering af land og manglende salgbarhed.
Lokale har følt sig overhørt og oplever en generel håbløshed, da projektet er blevet udviklet og godkendt uden ordentlig borgerinddragelse, transparens og offentlig debat.

Det har ført til betydelig lokal modstand, især mod bygningen af kompressor-stationen ved Tågeskov, der ikke ser ud til at ende foreløbigt.

Danskerne har desuden klart tilkendegivet deres ønske om reel handling på klimaspørgsmålet. Det har vi set henover de sidste måneders marcher, demonstrationer og klimastrejker, hvor titusindvis har protesteret i mere end 20 byer landet over.

Givet de ovenstående grunde mener vi, at det ikke er i almenvellets interesse, at Danmark lægger land og vand til Baltic Pipe projektet. Derfor vil vi på det kraftigste anbefale Energinet og den danske regering at droppe planerne om anlæg af gasrørledningen Baltic Pipe og den dertilhørende kompressorstation ved Tågeskov.

Lad os droppe den fortsatte investering i fossil energi og handle til fordel for klimaet, naturen, de lokale og demokratiet.

Underskrevet:

350 / Klimabevægelsen i Danmark

– Borgergruppen i Everdrup

– Everdrup Bylaug

Folkets Klimamarch

Global Aktion

Den Grønne Studenterbevægelse

– Klima Aktion DK

KlimaKollektivet

Mellemfolkeligt Samvirke

NOAH


Solidaritet er et demokratisk netmedie. Vi er uafhængige af partier og organisationer, selvom vi ikke er politisk neutrale. Solidaritet bringer nyheder, debat og analyser fra Danmark og verden. Her kan du læse den kritiske vinkel, som de andre medier ikke bringer, og det sidste nyt fra de aktivistiske bevægelser.
Følg os på Facebook for daglige opdateringer.

.


Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER