Hvis du gerne vil deltage i debatten på Solidaritet.dk eller komme med input til vores debatsektion, er du altid velkommen til at sende os dit indlæg eller kommentarer.  Marker hvilket format du indsender til i emnefeltet, og sørg for at have læst vores retningslinjer for debat på forhånd. Solidaritet forbeholder sig retten til at afvise indlæg. Hvis vi redigerer i det tilsendte, giver vi folk muligheden for at godkende det inden udgivelse .


Om debatten på Solidaritet.dk

Vores debatsektion tager udgangspunkt i foreningens politiske grundlag.

Debatten er åben for hele venstrefløjen, og har til formål at skabe indsigt i og forståelse for andres holdninger og tolkninger. I en tid hvor de borgerlige medier dominerer mediefladen, er der i den grad brug for et kvalificeret modspil.

Vores debat skal både belyse venstrefløjens egne problemstillinger, og præsentere modsvar til holdninger langt fra vores egne. Vi ønsker at skabe et debatrum i det danske mediebillede, hvor sociale og politiske bevægelser i langt højere grad kan komme til orde, og hvor bl.a. sociale, faglige og miljømæssige organiseringer kan dele sine erfaringer med sociale kampe. Vi vil udvikle venstreorienterede svar og løsninger på samfundsproblemer.

Vi er ikke dogmatiske, og vil forsøge at skabe plads til forskelligartede holdninger. Vi ønsker derimod ikke at give plads tilreaktionære synspunkter, der støtter samfundets klassedeling og såkaldt ’naturlige’ hierarkier. Indlæg der bygger på spekulationer, misinformationer eller irrelevante personlige angreb vil ligeledes blive afvist.

Et godt debatindlæg på Solidaritet.dk går altid efter sagen, og bygger på gode argumenter. Personer er som sådan kun relevante i kraft af de organisationer, partier, bevægelser mm. de repræsenterer. Usaglige og ubegrundede indlæg er som udgangspunkt ikke interessant for vores læsere – hold dig til sagen!

Man kan altid sende modsvar (replik) til udgivne artikler, både som kommentarer og som læserbreve. Du kan orientere dig om formater og vejledende rammer nedenfor.


Formater

  • Anmeldelser: Hvis du har en bog, film eller noget helt tredje du godt kunne tænke dig at anmelde, er du velkommen til at kontakte baggrundsredaktionen. Send gerne dine forslag og idéer inden du skriver for meget, så du undgår at få afvist en færdig artikel!
  • Indspark: Vi har valgt at kalde vores læserbrevs-sektion for Indspark, da vi gerne vil lægge op til en debatkultur, der skaber aktivitet! Emnet er frit, og længden kan ligeledes variere.
  • Kronik: 5.000-12.000 tegn. Vores ugentlige kronik henvender sig til indlæg, der kan række ud over det dags- og ugeaktuelle.
  • Replik: 1.000-3.000 tegn. Kommentarer til andre debatartikler på Solidaritet.dk. Replik giver dig mulighed for at give et kvalificeret svar på tiltale.
  • Signatur: Signatur er en forsøgsordning, hvor vi har tilknyttet en række faste skribenter, der skal være med til at kvalificere og kickstarte debatten på Solidaritet.

Jeg accepterer, at Solidaritet må bruge de oplysninger, jeg afgiver, til at kontakte mig. Jeg accepterer de vilkår, som er angivet under Privatlivs politik. Jeg er oplyst om, at jeg når som helst kan trække mit samtykke tilbage.