Et demokratisk mediehus

Solidaritetshuset på Griffenfeldsgade hvor Mediehuset har kontorer. Huset drives af flere forskellige politiske foreninger i fællesskab. Foto: Christine Vassaux Noe

Solidaritet er et demokratisk mediehus. Den øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes i første kvartal hvert år. Det er generalforsamlingen som lægger den politiske linje og diskuterer arbejdsplanerne for det kommende år – her sættes rammerne for mediets arbejde. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse som er den organisatoriske ledelse for Solidaritet. Den redaktionelle ledelse varetages af Fællesredaktionen.

Fællesredaktionen

Fællesredaktionen har det redaktionelle ansvar i foreningen. Den består af repræsentanter fra de forskellige aktive redaktioner og bestyrelsen, hvor den ansvarshavende redaktør (som er ansat) desuden er født medlem jf. foreningens vedtægter. Fællesredaktionens opgave er, at sikre koordinationen mellem de forskellige redaktioner. Her diskuteres de politiske retningslinjer og indholdet på hjemmesiden løbende, samt er det forum, hvor der lægges planer for fremtidige temaproduktioner, manglende vinkler eller kampagne for flere skribenter.

Fællesredaktionens arbejde udvikles løbende. Vi forsøger at lære af erfaringerne og af hinanden. Målsætningen er, at indholdet på Solidaritet altid har en høj standard og er relevant og holder sig indenfor vores overordnede politiske grundlag, samt at der løbende er fokus på områder, hvor vi måske kan blive bedre, være mere diverse eller opprioritere visse områder.

Fællesredaktionen har udarbejdet et redaktionelt grundlag for Solidaritet, som man arbejder med på tværs af redaktionerne. Vores politiske principper skal afspejles i praksis – og det kræver at vi skaber ejerskab om visioner, mål og politiske principper for alle aktive i foreningen.

Hvis du vil have en mere konkret fornemmelse af, hvad vi mener med høje journalistiske standarder, så har fællesredaktionen samlet nogle hovedpointer og lavet en skriveguide med overvejelser til vinkel, form og sprog i en artikel. Du kan finde skriveguiden her.

Redaktioner

Solidaritet har lokalredaktioner i København og Aarhus. Det er en vigtig prioritet for os, at være landsdækkende. Vi arbejder derfor på, at få flere lokalredaktioner.

Udover lokalredaktionerne har vi en nyhedsredaktion, en debatredaktion og en baggrundsredaktion. De organisere på tværs af landet.

Hvis du vil være med i Solidaritets arbejde, eller hvis du brænder inde med en spændende historie, er du meget velkommen til at kontakte os her.

Forlaget

Solidaritet har i mange år drevet forlag. Vi har vores eget trykkeri i Solidaritetshuset og har udgivet ikoniske teoretiske værker, digte og sågår en socialistisk krimi-trilogi. Kontakt forlaget, hvis du har en bog på vej eller er interesseret i, at være med i arbejdet. Du kan se forlagets udgivelser her.

Radioaktiv

Radioaktiv har siden starten af 2018 produceret ræverød radio. Der er en redaktioner i København og Aarhus. Du kan høre alle Radioaktivs programmer her.

Hvis du er i tvivl om hvilken redaktion du skal kontakte eller du blot gerne vil høre hvordan man får kontakt til andre aktive i dit lokalområde, så skriv til vores generelle kontaktformular – så vil vi sørge for at du bliver sat i forbindelse med de rette kammerater.

Mere end et netmedie

Mediehuset Solidaritet driver netmedie, forlag og laver forskellige events, men vi har også ambitioner om at være endnu mere end det. Vi har planer om, at Solidaritet skal være med til at ‘uddanne’ os selv og andre – det kan være alt fra skrivekurser, en introduktion til at lave podcasts, politiske ’talks’ eller store debatarrangementer.

Vi har en målsætning om at nå ud over ’egne rækker’ og deltage aktivt i debatten – på nettet, i trykken og ude i virkeligheden.

Solidaritets generalforsamling har vedtaget at organisationen også skal omfatte en Event- og uddannelsesgruppe, som skal facilitere at Solidaritet ikke blot eksisterer på nettet – men også ude ‘i virkeligheden’. Dette arbejde er under udvikling pt. Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt os endelig.

En løbende udvikling af vores organisation

Strukturen bag de forskellige redaktionelle lag er besluttet på generalforsamlingen i foreningen. Det er blevet gjort ud fra et fælles ønske om at sikre demokratisk sammenhæng mellem de mange led, og at de aktive redaktioner er repræsenteret i de forskellige lag. Koblingen mellem redaktioner, fællesredaktioner og bestyrelsen er således ikke en fix og færdig løsning – vi ønsker som forening konstant at arbejde med, hvor og hvordan vi kan gøre det bedre.

Derfor er det afgørende, at vi i fællesskab tør kigge kritisk på os selv. Hvor alle – fra aktive skribenter, podcastere, medlemmer og redaktioner – kommer (og føler de kan komme) med input til, hvordan vi gør tingene endnu bedre i fremtiden.

Vi ved, at mediet er præget af de mennesker, som lægger aktiv-kræfter i foreningen. Derfor er et af vores grundprincipper i udviklingen af mediet, at vi sikrer en bredde i politisk og/eller organisatorisk tilknytning. Vi har en målsætning om, at vi løbende kigger kritisk på os selv – er vi bredt nok repræsenterer fra forskellige partier og organisationer? Har vi sikret den lokale forankring udenfor de største byer? Hvordan er indholdet på mediet blevet prioriteret – er der overrepræsentation af særlige emneområder?

Hvordan vi sikrer en diversitet i indholdsproduktion, aktivister mm. er en diskussion i Mediehuset Solidaritet, som kun lige er begyndt.

Fællesredaktionen arbejder målrettet til møderne med at kigge på fakta og debattere, hvordan vi kan blive bedre. Vi arbejder på hvordan vi kan bredde disse refleksioner og debatter ud, så endnu flere kan deltage og komme med input.

Vores mål er at opbygge en demokratisk organisation, hvor der er mange indgange til at blive aktiv og mange forskellige måder at være aktiv på. Der skal være højt til loftet, mulighed for indflydelse og for at prøve nye ting – samtidig med at vi sammen leverer et politisk indhold af høj kvalitet til og sammen med venstrefløjen.


Bestyrelsen har det overordnede organisatoriske ansvar. Læs mere om bestyrelsens arbejde her.