Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
4. december. 2019

Fagforeninger er tilfredse med finansloven

»Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde ønsket og håbet på mere, men samlet set er finansloven et skridt i den rigtige retning,« lyder det fra FOA’s formand. Holdningen går igen blandt store dele af fagbevægelsen.

Pressefoto fra LO Hovedstaden

»Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde ønsket og håbet på mere, men samlet set er finansloven et skridt i den rigtige retning,« lyder det fra FOA’s formand. Holdningen går igen blandt store dele af fagbevægelsen.


Af Kim Kristensen

Dagen derpå er der tilfredshed blandt fagforeningerne med den nye aftale om næste års finanslov mellem regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet. Aftalen, som kom efter næste to måneders forhandlinger, afsætter milliarder af kroner til børne- og undervisningsområdet, investeringer i grøn omstilling – og penge til både psykiatrien, kulturen og flere sygeplejersker. Penge som findes ved en række nye skatter og afgifter, fra det økonomiske råderum samt »de centrale reserver, der er afsat til finansloven for 2020«.

»God finanslov for lønmodtagerne!« lyder det fra formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard. »Vi kan se frem til styrket velfærd, og så stopper det ødelæggende omprioriteringsbidrag på uddannelse. Derudover penge til grøn omstilling, genopretning af skattevæsenet samt flere midler til kampen mod social dumping«. 

De samme tiltag fremhæver cheføkonom i Dansk Metal, Thomas Sæby, der kalder det en »grøn finanslov«. Partierne er således blevet enige om at hæve afgifterne på en række miljøskadelige stoffer, ligesom der skal dyrkes mindre, lavtliggende landbrugsjord, som udgør en særlig klimabelastning. Og så er de ikke mindst blevet enige om at indfri Socialdemokratiets idé om en ny fond ved navn Danmarks Grønne Fremtidsfond, der får til opgave at bidrage til den grønne omstilling i Danmark og udlandet. Fonden får en kapacitet på 25 milliarder kroner, hvoraf der i første omgang dog kun er afsat 76 millioner kroner i 2020. Men regeringen vil næste år komme med et konkret oplæg til etableringen af fonden, der »etableres på skuldrene« af eksisterende fonde for at sikre »hurtig igangsættelse«. Konkret styrkes Eksportkreditfonden med 14 milliarder, Vækstfonden med fire milliarder, Danmarks Grønne Investeringsfond med seks milliarder og Investeringsfonden for Udviklingslande med én milliard.

»Jeg synes, det er helt fair at kalde denne finanslov for den grønne finanslov,« siger Metal-cheføkonomen. »Vi er i hvert fald ikke i tvivl om, hvilken retning partierne bag finansloven gerne har villet gå – nemlig den grønne vej. Vi skal utvivlsomt gøre noget ved klimaet, og når vi nu samtidig er verdensførende på produktion af grønne løsninger, så er for eksempel en stigning i den grønne forskning den rigtige vej at gå«.

Platugler

Hos 3F er der måske ikke overraskende særlig tilfredshed med, at De Radikale ikke kom igennem med partiets oprindelige krav om, at det skulle være lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Selv om det er aftalt at udvide den såkaldte positivliste med nye faglærte grupper – ligesom udenlandske studerende og flygtninge, der er nyuddannede eller i arbejde, får lov til at blive længere i Danmark – fik De Radikale ikke opfyldt ønsket om at sænke den såkaldte beløbsgrænse, så indkomstkravet faldt til en månedsløn på omkring 25.000 kroner inklusiv pension. I stedet er de indrømmelser, som er givet på udenlandsk arbejdskraft, til at leve med, mener 3F’s formand Per Christensen.

I 3F ser vi alt for mange platugler, der ikke har nogen som helst skrupler med at hyre udenlandsk arbejdskraft og lade dem pukle sig gule og blå for en ussel løn.. Derfor er det afgørende, at der nu afsættes flere penge til at bekæmpe social dumping

Per Christensen, 3F

»Det er ekstremt vigtigt, fordi en sænkelse ville betyde, at helt almindelige ufaglærte og faglærtes job kom i fare,« siger Per Christensen. »Vi kan leve med, at man giver lidt flere muligheder for at benytte positivlisten på minimum faglært niveau – når man samtidig sikrer, at virksomhederne, der kan gøre brug af ordningen, lever op til sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår og lever op til deres samfundsmæssige forpligtelser til at uddanne lærlinge og elever«.

Samtidig sætter finanslovsaftalen fokus på bekæmpelse af social dumping, hvilket er nødvendigt, mener Per Christensen. Senest demonstrerede flere hundrede stilladsarbejdere mandag mod social dumping på en byggeplads på hjørnet af Tikøbgade og Lundtoftegade, i København. Demonstrationen udviklede sig så voldsomt, med stenkastning og smadrede biler, at Københavns Politi efterfølgende påstod, at »vi har ikke før set så voldsom en ageren i forbindelse med en faglig konflikt – blandt andet blev udenforstående borgere udsat for vold og trusler på trods af politiets massive tilstedeværelse«

»I 3F ser vi alt for mange platugler, der ikke har nogen som helst skrupler med at hyre udenlandsk arbejdskraft og lade dem pukle sig gule og blå for en ussel løn,« siger forbundsformand Per Christensen i dag. »Derfor er det afgørende, at der nu afsættes flere penge til at bekæmpe social dumping. Vi er også glade for, at man vil udbrede ID-kort på offentlige byggepladser, øger kontrollen på transportområdet – og skærper straffene for at misbruge illegal arbejdskraft«.

FOA ser første skridt

For FOA er aftalen om finansloven et skridt i den rigtige retning, mener formand Mona Striib. »Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde ønsket og håbet på mere, men samlet set er finansloven et skridt i den rigtige retning,« siger Mona Striib. »Efter mere end et tiår med sværere og sværere kår for velfærden, ser vi begyndelsen på en genopretning. Vi véd godt, at genopretningen af velfærden skal ses og forfølges over en årrække. For os er finanslovsforliget blot begyndelsen, og vi har tænkt os at holde partierne bag forliget fast på at fortsætte udviklingen«.

Som en del af aftalen er der afsat 1,6 milliarder kroner til minimumsnormeringer, som skal indfases fra årsskiftet frem til 2025. Første del på 500 millioner kroner falder næste år, hvor beløbet fordeles ud fra antallet af børn i den enkelte kommune.

»Forældre, fagforeninger, forskere og mange andre gode kræfter har sagt klart og tydeligt, at vi har brug for et massivt løft på børneområdet. Og politikerne har lyttet. Det er en vigtig sejr,« lyder det fra FOA’s formand.

Endelig afsættes der næste år 600 millioner kroner til at styrke psykiatrien i hele landet. Pengene skal primært gå til flere sengepladser, flere ansatte, bedre akut kapacitet og til retspsykiatrien. Samtidig bliver løftet om en 10-årig psykiatriplan bekræftet i finansloven. I aftalen står der, at arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien skal igangsættes, og at planen skal sætte »en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder«. I Dansk Psykolog Forening hilser formanden Eva Secher Mathiasen pengene velkommen. Men, der er et men, mener Eva Secher Mathiasen: »Det er godt – dog kun hvis pengene bruges på udvikling af en praksis, der giver mindre tvang og en behandling af højere kvalitet«.


Kim Kristensen er journalist på Solidaritet. Han har tidligere arbejdet på Information og Ritzaus Bureau, og har senest skrevet bogen Det Hærdede Stål, om Enhedslistens første 25 år i Folketinget.


Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER