Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
28. februar. 2020

Forandringer i SUF: Resultatet af vores ‘organisatoriske laboratorier’

Den socialistiske ungdomsorganisation SUF fortsætter sit arbejde med at ændre organisationen. Læs deres tanker om, hvordan ungdomsarbejdet skal formes i det nye årti.

Fra arbejdet i det ‘organisatoriske laboratorium’ i januar. Fotograf: Niklas Zenius Jespersen

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


Den socialistiske ungdomsorganisation SUF fortsætter sit arbejde med at ændre organisationen. Læs deres tanker om, hvordan ungdomsarbejdet skal formes i det nye årti.


Af Henrik Skaaning, SUF landsledelse

Som jeg i en tidligere artikel på Solidaritet løftede sløret for, er vi i gang med en større fornyelse af vores organisation og Socialistisk Ungdomsfronts (SUF) projekt. Som led i processen stablede vi i slutningen af januar 5 “organisatoriske laboratorier” på benene i København, Slagelse, Vejle, Aarhus og Aalborg, og rejste derefter rundt i landet for at snakke med medlemmer af organisationen, medlemmer af Enhedslisten, og andre interesserede på den danske venstrefløj. Til de, som rev en hel aften ud af deres kalender for at diskutere ungdomsarbejdets og vores organisationers fremtid, skal der lyde en dybtfølt tak. 

Socialistisk Ungdomsfront

– Politisk organisation for unge socialister under 30 år.

– Blev dannet i 2001 efter en sammenlægning af Rebel – Revolutionære Unge Socialister og Enhedslistens Ungdomsnetværk.

– Samarbejder med Enhedslisten, og fungerer som partiets ungdomsorganisation.

+

Vi har modtaget over 250 individuelle forslag, gode råd, kritikpunkter og ting, vi skal huske. Det har været en stor opgave at koge de mange inputs ned til en mundfuld, der kan omsættes i en artikel – men hermed et ydmygt forsøg.

SUF og Enhedslisten i et nyt årti

SUF er – som Enhedslisten – en organisation med holdninger der stikker i mange retninger; en af de helt store knaster har netop været forholdet til Enhedslisten. Efter de organisatoriske laboratorier ligger én ting klart: Socialistisk Ungdomsfronts fremtid ligger sammen med Enhedslisten. Spørgsmålet om SUF skal knyttes tættere til Enhedslisten eller om vi sågar skal være Enhedslistens egentlige ungdomsparti, har gennem årene har været et ganske betændt spørgsmål, der har ført til et hav af interne konflikter og splittelser.

Modstanden mod et tættere forhold findes stadigvæk i organisationen, men det er efter laboratorierne mit indtryk, at modstanden er langt mindre omfattende, end hvad der tidligere har været tilfældet. Der er dermed åbnet for en mulighed for at få afklaret spørgsmålet og for endeligt at etablere et tættere samarbejde. Det er en stor ændring, og alle der har haft noget at gøre med SUF vil vide, at vi altid har været stolte af at være andet og kunne andre ting end Enhedslisten.

Måske er svaret på nogle af de problemer vi har oplevet i SUF, at vi skal være Enhedslistens egentlige ungdomsparti – det vil utvivlsomt være en længere proces, men på den korte bane er der også ting vi kan gøre: SUF og Enhedslisten skal være langt bedre til at afholde arrangementer i fællesskab, til at udveksle erfaringer om politisk organisering og til at levere konkrete og konstruktive bud på problemer ungdommen i dag er stillet overfor. Men samarbejdet kan ikke kun bestå i at SUF alene skal tilpasse sig til Enhedslisten. SUF skal turde have holdninger til Enhedslistens politik og være en aktiv medspiller for Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg i det daglige. SUF skal turde søge indflydelse i partiet og sætte konkrete fingeraftryk på Enhedslistens politik. 

Opgaven er klar – SUF og Enhedslisten skal sammen ind i fremtiden og formulere en samfundsmæssig vision, som både kan forene kærligheden mellem mennesker og den meget berettigede vrede vendt mod et system, der har svigtet ungdommen. 

Hvad kan SUF?

SUF har gennem tiden været et forum, der har haft plads til et bredt spektrum af holdninger, som gennem tiden har været set ned på i samfundet. Her har folk identificeret sig som anarkister, kommunister og socialister. Her har været mange forskellige temperamenter – både de revolutionære og dem med blikket stift rettet mod stemmeboksen. SUF har været et fristed for tanker om forandring og for kras systemkritik i næsten 20 år. 

I de 20 år har organisationen spyttet kritisk tænkende kammerater, organizere, kampagneledere og folketingsmedlemmer ud i en lind strøm. Uafhængigheden har været et kardinalpunkt og har betydet, at vi som organisation kunne indtage mere radikale standpunkter end Enhedslisten, lave grænseoverskridende aktivisme og forene de kreative happenings med balladen.

Vi har måske også både været for pjattede og for useriøse fra tid til anden.

Vejen frem?

Men vi skal videre. Vi har åbnet debatten for at pege fremad mod de næste 10 års ungdoms-organisering og en række ting står klart:

SUF skal være langt bedre til at tale ungdommens politiske sager i offentligheden: I stedet for partout at melde os ud, tage afstand og stå i hjørnet med korslagte arme, skal vi gå aktivt ind i den offentlige debat. SUF skal være synlige og tilstede på folkemøder, til demokratiets dag, ungdomsvalgkampe, i podcast-sfæren, i samarbejder med de andre ungdomspartier og i avisernes debat-spalter. Og her skal vi turde være modige og stå på mål for et radikalt forandret samfund. For at nå frem til det bliver vi nødt til at differentiere vores kommunikation når vi forsøger at få fat i bevægelserne, vores samarbejdspartnere og når vi kommunikerer til den danske befolkning – Og så skal vi tage den taletid, vi får tilbudt.

SUF og Enhedslisten skal i kontakt: Det giver mening at tænke i at have lokale kontaktpersoner mellem hver eneste lokalgruppe og hver eneste afdeling af Enhedslisten. Kontaktpersonerne har ansvar for løbende at holde hinanden opdateret på, hvad der sker i organisationerne. I områder hvor der ikke eksisterer lokalgrupper, men hvor unge henvender sig til Enhedslisten, kan “ungekontakten” have ansvar for at etablere kontakten mellem SUF’s sekretariat og de unge – og desuden hjælpe dem trygt ind i politik i jeres egen afdeling, indtil de har styrken til at stå på egne ben.

“Vores opgave er at udfordre status quo ved at bidrage til en mangfoldig og kritisk tænkning. Et af vores værktøjer er at introducere nye grupper til en bred palet af økosocialisme, demokratisk socialisme og feministiske analyser”

Vi skal være bedre til at tage imod nye: Det kan siges ret kort. Vi skal være bedre til at uddanne organisere i vores lokalafdelinger og vi skal have flere og bedre tilbud, der er lagt op i god tid. Det kræver, at vi styrker vores fælles kampagnearbejde med Enhedslisten – så de nye medlemmer inddrages i det politiske kampagnearbejde fra dag ét. 

Skoling: Vi skal arbejde med at gøre vores ideer og analyser forståelige – og her er et af de bud vi har fået, en ide om at introducere niveauinddelte skolingstilbud, og vise hvordan venstrefløjens teorier konkret giver sig udslag i virkeligheden. Vi skal også i højere grad arbejde med forskellige niveauer af politiske papirer – nogle lidt mere letlæselige til helt nye medlemmer – og mere dybdegående analyser til lidt mere erfarne aktive. Opgaven her er ret omfangsrig, for vi kæmper med et uddannelsessystem og arbejdsmarked, der på mange punkter modarbejder kritisk tænkning. Vores opgave er at udfordre status quo ved at bidrage til en mangfoldig og kritisk tænkning. Et af vores værktøjer er at introducere nye grupper til en bred palet af økosocialisme, demokratisk socialisme og feministiske analyser.

“Vores opgave er at udfordre status quo ved at bidrage til en mangfoldig og kritisk tænkning.” Socialistisk Ungdomsfront har i den seneste tid sat fokus på sin organisering, og arbejder blandt andet på at gøre sine analyser og idéer forståelige. Privat foto.

Et politisk standpunkt

I SUF arbejder vi både med et navneskifte og på vores politiske fokuspunkter; og særligt et af disse, klimaet – var på alles læber i forbindelse med de organisatoriske laboratorier. Klimakrisen er ikke standset, og den manglende handling fra regeringer, magthavere og et Folketing, der ikke tør udfordre ideen om økonomisk vækst – betyder at klimaspørgsmålet også i 2020’erne kommer til at være helt afgørende. For os i SUF er det afgørende, både fordi det er en politisk mærkesag, som får flere og flere unge (såvel som ældre) på barrikaderne, men også fordi den klimabevægelse, der nu spirer – i alt for høj grad er en enkeltsags-bevægelse, som på flere punkter undlader at forholde sig til forbindelsen mellem klimakrisen og den ekstraktive kapitalisme, der har skabt den.

SUF skal altså på barrikaderne for en økologisk samfundsmodel, der sætter mennesker i centrum, og som gør op med pengenes magt over vores liv og fremtid. SUF’s nye profil skal altså på den ene side være grøn – men også rød, fordi vi ikke er tilfredse med en tilpasning af kapitalismen, som kun skubber problemerne videre til næste generation.

Kapitalismen skal afskaffes. I stedet for en velfærdsstat, der beskytter nogle få og begrænser resten i at tage magten over deres eget liv, skal vi have en ny samfundsform – som er i økologisk balance, hvor menneskers rettigheder og friheder tillægges reel betydning, og hvor økonomien er underlagt demokratisk kontrol.

Et socialistisk samfund.

Læs også: Forandringer i SUF: Skarpere rød-grøn profil og navneskifte.


Henrik Skaaning er kontaktperson for SUF Nordvest, og sidder i organisationens landsledelse.


Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER