Høje journalistiske standarder

Vi vil levere høj kvalitet på Solidaritet.dk. Samtidig skal alle kunne være med – og starte et sted. Derfor er du inviteret til at deltage, uanset om du har en færdig historie, gerne vil have sparring på et udkast, eller blot vil give en god idé videre til en af vores redaktioner.

Alt indhold på Solidaritet.dk er produceret til og af venstrefløjen. Vores mission er at forbinde mennesker, som vil forandre verden. Når du skriver for Solidaritet.dk, bliver dit indhold en del af en redaktionel proces, der handler om at gøre indhold, analyse eller vinkler endnu skarpere. Det betyder, at du får feedback på dit arbejde, og forslag til forbedringer hvis idéen er god. Hvis vi vælger ikke at bringe din artikel, får du en begrundelse. Hvis du vil være en del af et fællesskab om at skrive, kan du blive du blive en del af vores redaktioner. Lige nu har vi lokalredaktioner i København og Aarhus, vi arbejder på at oprette flere.

Vores generelle kontaktformular kan du bruge, hvis du er i tvivl om, hvilken redaktion du skal kontakte – så skal din henvendelse nok lande det rigtige sted. Det gælder både hvis du har spørgsmål, forslag eller feedback.

Du kan finde kontaktformularen her.


Før du skriver en artikel, er det vigtigt at gennemlæse vores guide til en god artikel.

1. Rubrikken (også kendt som overskriften)

Artiklens overskrift introducerer læseren til artiklen. Det er denne tekst som skal fange læserens opmærksomhed.

 • Overskriften skal præsentere artiklens hovedbudskab, ikke dens tema.
 • Rubrikken skal være konkret, kort og skal vække læserens interesse.

2. Artiklens manchet (indledningen)

Manchetten præsenterer artiklens hovedbudskab. Manchetten er noget du finder på, efter du er færdig med artiklen, mens du tænker over, hvordan du fanger læseren ind. Selve artiklen skal kunne læses uden, at man har læst manchetten. Ofte er overskrift, billede og manchetten det eneste læseren når at læse.

 • Manchetten præsenterer historiens hovedbudskab.
 • Navne, steder og tider skal med, så læseren placeres i tid og rum.
 • Overskriften forklares.

3. Artiklens opbygning (brødteksten)

Artiklen skal kunne læses uafhængigt af overskrift og manchet. En god artikel starter med konklusionen. Når konklusionen er skrevet, så svar på de spørgsmål du har været nødt til at stille for at komme frem til konklusionen.

 • Brug den indledende artikel til at slå tonen an for artiklen. Start evt. med et opsigtsvækkende citat og sørg for at artiklens vinkel og hovedbudskab bliver præsenteret.
 • Brug de efterfølgende afsnit til at underbygge konklusionen og fortælle den samlede historie.
 • Hav som hovedregel kun et budskab pr. paragraf.

4. Vinkel på historien

Det tager ofte lige så lang tid at bestemme sig til vinklen som at skrive historien. Når du først har en god vinkel, skriver historien til gengæld ofte (næsten) sig selv.

 • Som journalist vælger du historiens vinkel. Resten af artiklen følger logisk, og meget sjældent i den rækkefølge, tingene blev sagt.
 • Med dit valg af vinkel har du også fravalgt dig andre historier. En god artikel giver dig al den nødvendige viden – men ikke nogen overflødig viden. Du ved, at din læser har travlt.

6. Mellemrubrikker (underoverskrifter)

Underoverskrifter gør artiklen overskuelig, og hjælper til at give folk, der bare skimmer et overblik.

 • Længere artikler bør deles med underoverskrifter.
 • De bør også tænkes igennem på samme måde som en overskrift, bare endnu kortere. Det kan være fra underoverskriften læseren begynder at læse.

7. Show it – don’t tell it

En grundregel i journalistisk skrivning er: Show it – don’t tell it. Vis virkeligheden ved at citerer ord og beskrive handlinger så nært og konkret du kan. Lad det være op til læseren at tolke den. Det virker både mere ærligt og effektivt.

8. Andre opmærksomhedspunkter

 • Paragrafer bør ikke være længere end to eller tre linjer til et webmedie.
 • Brug aktivt sprog: Forskere siger, at jorden går under i morgen. Frem for: Jordens undergang ventes snarest.
 • Undgå passive udsagnsord og anonyme grundled (Det ventes, Man tror). De dækker ofte over at skribenten ikke selv er tilstrækkeligt inde i stoffet til at kunne sætte ord og navn på, det der beskrives.
 • En artikel skal have et billede. Sørg altid med at sende et forslag eller to med.