Om os

Venstrefløjen har behov for et uafhængigt og samlende netmedie. Et medie der forholder sig til, hvad der foregår i bevægelser og organisationer på venstrefløjen, som kan facilitere en åben debat på den brede venstrefløj, og som behandler den aktuelle samfundsdebat fra et klart venstreorienteret udgangspunkt. Vi ønsker at være dette medie.

Solidaritet.dk er en selvorganiseret, demokratisk og åben platform, som er uafhængig af partier og organisationer. Men vi er ikke politisk neutrale. Vores udgangspunkt er socialisme og klassekamp, og vores modstander er det mindretal, der sidder på langt størstedelen af værdierne i samfundet, og som også dominerer langt størstedelen af mediefladen.

Navnet Solidaritet trækker tråde helt tilbage til 1911, og det har været navnet på en række forskellige venstrefløjsmedier, som har haft det til fælles, at de har været udogmatiske og placeret et godt stykke til venstre for Socialdemokratiet. Vi er bevidste om vores historiske arv, men vi er et netmedie i vores egen ret og egen tid.

Vi giver rum til nødvendige debatter

Vi er en platform, hvor venstrefløjen kan tage de nødvendige debatter og udvikle sine analyser og idéer på tværs af organiseringer. Vores mål er klart. Vi vil styrke politikudviklingen og aktiviteterne på venstrefløjen bredt set. Vi ved, at vi lever i et kapitalistisk klassesamfund, og vi ved, at venstrefløjen står stærkest, når den arbejder sammen. Vi ønsker at inspirere, organisere og mobilisere.

Vi forholder os kammeratligt, men kritisk, over for alle dele af venstrefløjen. Vi skal sammen turde udfordre hinanden, ikke som en undergravning, men i forsøget på at øge den samlede styrke. Sådan opnås de skarpeste analyser og konklusioner, og dermed det bedste udgangspunkt i klassekampen. Vi vil være et udogmatisk og demokratisk medie, som er tilgængeligt for alle.

Vi er en modvægt til de borgerlige medier

Langt størstedelen af de etablerede medier i Danmark tager udgangspunkt i en borgerlig samfundsforståelse. Vores udgangspunkt er derimod socialistisk. Det betyder, at vores nyhedsdækning og analyser tager udgangspunkt i de problemer, den brede befolkning oplever i deres hverdag og arbejdsliv. Vi ønsker at være en platform, hvor venstrefløjen kan sætte sine egne dagsordner. Samtidig ønsker vi også at kunne komme med en venstreorienteret modvægt til den aktuelle samfundsdebat, og at være en platform, hvor socialister kan give højrefløjen svar på tiltale.

Vi lægger kraftigt vægt på at være et landsdækkende medie, og har allerede fra starten oprettet en redaktion med base i Aarhus. Vi håber meget, at vi kan engagere og aktivere folk fra hele landet, for vi ønsker ikke at være et københavnermedie.

Vi er et demokratisk mediehus

Vi vil levere flere forskellige typer medieindhold. Solidaritet.dk bliver et internetmagasin med en debat-, baggrunds- og nyhedssektion. Siden kommer desuden til benytte nogle af de helt nye revolutionerende medietyper, som internettet har gjort det muligt at benytte. Vi vil således indeholde en levende podcast-sektion, som leveres af Radioaktiv, og i løbet af 2019 vil vi også udvide med en sektion for videobaseret indhold. Siden vil desuden indeholde en webshop og en kalender. Endelig har Solidaritet i forvejen en analog sektion i form af et forlag og et trykkeri, som vi ønsker at fortsætte og få til at spille sammen med Solidaritet.dk.

Solidaritet er et uafhængigt og helt igennem demokratisk foretagende. Mediehuset er bygget op som en medlemsforening, og for at det nye og markant større Solidaritet skal blive en succes, har vi brug for mange engagerede medlemmer. Som medlem af foreningen bliver du medejer af mediet, og får konkret indflydelse på udviklingen. Den højeste myndighed i Solidaritet er generalforsamlingen, hvor alle medlemmer har stemmeret. Her fastlægger vi det politiske grundlag og vælger den bestyrelse, som står for at udpege redaktører, ansætte folk, og som har det overordnede ansvar for mediehuset. Mediet er således helt igennem demokratisk styret, hvilket er et særsyn i medieverdenen.

Vi har brug for dig!

Vi har søgt medie-etableringsstøtte fra Kulturministeriet for de kommende år, og afventer lige nu svar på ansøgningen. Derudover vil vi i de kommende måneder søge om støtte hos en lang række fonde og organisationer. På sigt er det dog medlemmerne, der skal være mediets primære finansieringskilde. Det er sådan vi sikrer stabilitet, uafhængighed og fremgang for mediet.

Fra 1. januar kommer til at koste mellem 50 øre og 5 kroner om dagen at være medlem af Mediehuset Solidaritet, afhængigt af din indtægt. Samtidig tager vi naturligvis gerne imod støttebeløb.

Vi ønsker at være græsrøddernes medie. Derfor har vi brug for så mange folk som overhovedet muligt, der bidrager med både penge og arbejdskraft. Vi håber at mange vil melde sig ind allerede nu, eller deltage i opbygningen af mediet, som er planlagt til at gå i luften kort efter nytår.

Vi holder to informationsmøder om det nye netmedie, hvor alle interesserede er meget velkommen:

Vil du gerne holdes opdateret om vores medieprojekt? Så skriv dig op via denne formular.