Udkommer hver anden måned med kritiske analyser af og kommentarer til politik, økonomi, kultur, videnskab, natur og teknologi.
Kritisk Revy er en del af Solidaritet, men udkommer uafhængigt af Solidaritets øvrige redaktioner.

Om Kritisk Revy
Skrivevejledning

Aktuelt nummer : November 2020.     Ansvarshavende redaktør : John Graversgård.     Kontakt : kritiskrevy@solidaritet.dk 

Ny artikel

Velkommen til Kritisk Revy

Dette er det første nummer af et nyt webtidsskrift, Kritisk Revy, der vil behandle kultur, videnskab, natur, teknologi, politik, økonomi, ja, alt hvad der rører sig i samfundet eller privatlivet ud fra en kritisk vinkel.Alt skal som grundholdning kunne behandles kritisk i en tid, hvor med et berømt Marx citat “Alt, der er solidt, smelter og bliver til luft.”

Koronatiltakene gir massiv økning av global fattigdom og sult

En ny rapport fra Verdensbanken anslår at antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom over hele verden vil øke med mellom 88 og 150 millioner innen 2021, delvis takket være COVID-19-pandemien.

Retssag om pressefriheden

I disse måneder foregår en retssag om udlevering af den mand, der om nogen har ydmyget USA det seneste årti. Manden er Julian Assange kendt som en af grundlæggerne af mediet Wikileaks. Stedet er den centrale kriminalret i London – kaldet Old Bailey

Korsridderne Anders Fogh Rasmussen og Pompeo

Der foregår en skærpet ideologisk kamp mellem stormagterne om hvordan vi skal forstå verden. USA er både ideologisk og økonomisk i tilbagegang, men forsøger med alle midler at fastholde sin position.Den vestlige imperialisme er hegemonisk i den forstand at det er lykkedes at skabe en fortælling om at vesten står for frihed og demokrati. En fortælling som er gentaget så mange gange at også venstrefløjen ligger under for denne grove forsimpling af virkeligheden. Grundfortællingen bygger på, at der er demokratiske og autoritære lande. En modsætning som lukker øjnene for de udemokratiske metoder som bruges i Vesten, både i USA og i EU.

Der hersker kaos under himlen, situationen er fremragende

Overskriften er en lettere omskrivning af et citat fra formand Mao, der henviser til, at netop situationer, der er præget af store og måske uoverskuelige omvæltninger, også kan være situationer, der giver store muligheder. I den foreliggende situation med et kommunalvalg, der skal afholdes næste år og med et socialdemokrati, der stadigvæk er svækket af Frank Jensens pludselige tilbagetræden pga. anklager for sexistisk adfærd, kan give venstrefløjen, manifesteret som Enhedslisten, nye muligheder, men stiller også partiet overfor nogle valg og de dermed forbundne risici.

De danske skove bløder

De danske skove bløder. Træfældning mindsker skovenes opsugning af CO2, afbrænding af træflis øger udledningen af CO2 og desuden betyder den kommercielle drift af de danske skove, at biodiversiteten forringes. EU har i en analyse påvist, at Danmark ved siden af Belgien har den dårligste biodiversitet i Europa. I et land med et så begrænset skovareal som Danmark er der al mulig grund til at stoppe kommerciel skovhugst og tværtimod øge skovarealet, til gavn for både biodiversiteten og reduktionen af CO2-udledningen og tilmed til glæde for det voksende antal danskere, som især her midt i corona-krisen har fået øjnene op for den danske natur.

Handelskrigen mellem USA og Kina

Forfatterne foretager en marxistisk analyse af handelsrelationerne mellem USA og Kina, som de har udfoldet sig de seneste årtier. De påviser, at handelen mellem de to lande har haft karakter af et ulige bytte til USA's fordel. Denne fordel er imidlertid i de allerseneste år skrumpet ind, og dette kunne, ifølge forfatterne, være en forklaring på, at den amerikanske regering har indledt handelskrigen med Kina.

Femern byggeriet og ulvehungeren efter merarbejde

En række store byggerier i Danmark har de seneste år været plaget af skandaler med grov udbytning af udenlandske arbejdere. Det mest kendte eksempel er nok Metro byggeriet i København. Staten, som bygherre, vasker hænder. Der er lavet en kontrakt som er vundet gennem et EU-udbud og så må fanden tage de sidste. Gennemgående er, at der er meget lange arbejdstider.

En valgkamp er slut – en politisk kamp er begyndt

Et valg er overstået. Et nyt valg om politisk linje er i gang. Denne gang kun inden for det demokratiske parti – mellem partiets og højre- og venstrefløj.. Men det kan blive afgørende for, om verden vil se et lidt mere progressivt USA eller det bliver en tilbagevenden til tidligere tiders liberale politik med gaver til de rigeste og skattestigninger for middel- og arbejderklassen.