Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
2. juli. 2019

Justitsminister vil have kulegravet teledatasagen

Nick Hækkerup nedsætter en uvildig gruppe ledet af en landsdommer, der skal gennemgå den såkaldte teledatasag.

Foto: Wiki Commons

Den nyudnævnte justitsminister Nick Hækkerup (S) vil have alle fejl frem i lyset i sagen om den omfattende it-fejl hos politiet.

Derfor nedsætter Hækkerup nu en såkaldt kontrol- og styregruppe bestående af en landsdommer, to forsvarsadvokater, en strafferetsprofessor og en efterforskningsekspert. Ifølge justitsministeren sker det for at sikre, at det ikke er dem, der har begået fejlen – altså politiet – som undersøger sig selv.

»Teledata-sagen handler om vores tillid til retssystemet,« siger Nick Hækkerup. »Vi skal kunne stole på, at ingen uskyldige dømmes. Og vi skal kunne regne med, at skyldige ikke går fri. Der er sat grundlæggende spørgsmålstegn ved kvaliteten af de teledata, som politiet og anklagemyndigheden anvender i straffesager. Det er en meget alvorlig situation«.

Teledata-sagen handler om vores tillid til retssystemet,« siger Nick Hækkerup. »Vi skal kunne stole på, at ingen uskyldige dømmes. Og vi skal kunne regne med, at skyldige ikke går fri.

Kontrolgruppen nedsættes, efter at rigsadvokaten den 13. juni måtte orientere Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater om, at Rigspolitiet havde konstateret en systemfejl i det it-program, som politiet anvender til at konvertere såkaldte ‘rå-data’ fra teleselskaberne i forbindelse med indhentning af teleoplysninger i straffesager. Oplysningerne bruges som bevis i retten, når politiet skal vise, hvor en mistænkt person har opholdt sig, og hvem personen har været i kontakt med. Fejlen kan derfor have medført, at mistænkte er blevet frifundet på en forkert baggrund, og at andre omvendt er blevet kendt skyldige.

10.700 sager skal tjekkes

Rigspolitiet har oplyst, at fejlen i it-systemet blev rettet den 8. marts, hvor der ligeledes blev indført en manuel kontrolprocedure. Ifølge Rigspolitiet er det nødvendigt at gennemgå alle sager, hvori der er indhentet teleoplysninger, i perioden fra 2012 og frem til den dato. Rigspolitiet vurderer, at der er tale om 10.700 sager.

Den nyudnævnte justitsminister Nick Hækkerup (S) vil nu igangsætte en uvildig undersøgelse af politiets datafejl. Foto: Nick Hækkerup / Facebook.

Senest har Rigspolitiet den 30. juni 2019 oplyst, at der desuden i perioder fra visse teleselskaber er blevet modtaget mangelfulde rå-data om kommunikation ved brug af nyere samtaletjenester med videre. Det har medført, at sådanne rå-data har manglet i konkrete straffesager.

»Der er behov for uvildige øjne, når myndighedernes fejl har slået skår i vores tillid,« siger justitsministeren. »Derfor har jeg besluttet at nedsætte en uafhængig kontrol- og styregruppe, der får et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes sagsgennemgang. Samtidig skal rigspolitichefen og rigsadvokaten redegøre for hele forløbet. Jeg forventer, at alle fejl nu kommer frem i lyset og bliver håndteret åbent og ordentligt«.

Samtidig med nedsættelsen af kontrol- og styregruppen har Nick Hækkerup bedt rigspolitichefen og rigsadvokaten redegøre for alle relevante forhold i sagen, herunder tidsforløbet. Redegørelsen skal være færdig senest den 6. september 2019 og vil i forlængelse heraf blive oversendt til Folketingets retsudvalg. Der vil i den forbindelse også blive redegjort for forløbet, for så vidt angår Justitsministeriets departement.

Endelig iværksættes der et såkaldt review af opbevaring og behandling af bevismidler (f.eks. DNA-profiler og fingeraftryk) i politiets og anklagemyndighedens it-systemer, herunder af de kontrolforanstaltninger myndighederne har etableret. Hvis reviewet afdækker fejl, skal de straks udbedres.

Siden afsløringen af fejlen har forsvarsadvokater kaldt sagen for »ekstremt kritisk« og »en skandale«.


Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

Om skribenten

Kim Kristensen

Kim Kristensen

Tidligere journalist på Solidaritet. Ansat som journalist på det socialdemokratiske nyhedsmedie Pio. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER