Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
1. november. 2022

“Politikerne ved ikke hvor ekstremt stor skade deres regler gør”

Op til valget har organisationen Ægteskab Uden Grænser undersøgt, hvordan de forskellige partier forholder sig til reglerne om familiesammenføring. Organisationen tvivler på, at alle partier forstår reglerne og deres konsekvenser til bunds

‘Ved familiesammenføring efter danske regler skal parrene stille en bankgaranti på 104.040 kr., som indefryses frem til den udenlandske ægtefælle opnår permanent opholdstilladelse. Det tager ofte langt over 10 år, oplyser Ægteskab Uden Grænser.

Man skal passe på, hvem man forelsker sig i. Det livsråd har aldrig været mere rigtigt. I hvert fald for danske statsborgere.

Bliver du gift med en borger fra et såkaldt 3.-land udenfor EU, skal du og din ægtefælde leve op til en lang række komplicerede regler for at få lov til at bo og leve som en almindelig familie i Danmark.

”Vi oplever, at det snildt kan tage over 10 år for udlændinge at få permanent ophold gennem familiesammenføring, da reglerne er stramme og ofte laves om. For EU-borgere tager det kun fem år at få permanent ophold, uden at de skal leve op til nogle regler,” forklarer Olivia Scott, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Ægteskab Uden Grænser.

Hun bor i Danmark med sin amerikanske mand og deres to børn.

Vigtigt at kende partiernes holdning

For mange familier betyder lovgivningen på udlændingeområdet, at deres liv hele tiden handler om at navigere i reglerne, når de laves om. Derfor har der været mange medlemmer af Ægteskab Uden Grænser, som har ønsket at vide, hvor de politiske partier står i forhold til de gældende regler, inden de sætter deres kryds.

I foråret 2022 gik Ægteskab Uden Grænser derfor i gang med at lave en undersøgelse, hvor man spurgte alle partierne om, hvor de står. Det viste sig dog at være svært at få svar fra politikerne.

”Der er ekstremt stor forvirring om, hvor partierne står, og om partierne tager det alvorligt. Og så oplever vi desværre også, at der er mange af partierne, som ikke forstår nuancerne af reglerne. De forstår ikke, hvordan reglerne faktisk rammer og gør ekstremt stor skade på helt almindelige, velmenende danskere, som bare gerne vil bo i deres hjemland med den person de elsker,” forklarer Olivia Scott.

Borgerlige partier svarer ikke

Undersøgelsen viser, at området kan være en varm kartoffel for partierne. Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige svarede aldrig på spørgsmålene – på trods af gentagne henvendelser. Moderaterne har heller ikke svaret på undersøgelsen, mens Danmarksdemokraterne ikke var et parti, da undersøgelsen blev lavet. Dansk Folkeparti henviste til deres hjemmeside, som ikke havde været opdateret siden 2009. Og Venstre kunne ikke rigtigt udtale sig, oplyste partiet, fordi man er i gang med at finde ud af en konkret løsning sammen med regeringen.

Kristendemokraterne er således det eneste borgerlige parti, som har svaret på spørgsmålene, der lyder som følger:

  • Hvad er partiets generelle holdning til danske statsborgeres ret til at blive familiesammenført med en ikke-EU-borger i Danmark?
  • Og hvad synes I om at ligestille de danske regler med EU-reglerne for EU-borgere?

”Vi mener, at familiesammenføring er en ret og en etisk fordring. Vi ønsker som minimum at have fælles regler med de andre EU-lande. Det står i vores 2030 plan, og jeg har også behandlet det i min bog for tre år siden,” skrev Jens Rohde i et svar. Han er dog ikke længere formand for Kristendemokraterne.

Socialdemokratiet lægger ikke skjul på holdning

Generelt er partierne på venstrefløjen mere klare i spyttet. Olivia Scott bider da også mærke i, at Socialdemokratiet overraskende nok er “meget ærlige omkring deres xenofobi”.

”Vi har stramme familie- og ægtefællesammenføringsregler i Danmark, fordi der igennem tiden er kommet mange personer hertil fra Mellemøsten og Afrika, som aldrig er blevet integreret i det danske samfund. Selv efter adskillige år oplever vi fortsat store udfordringer med dårlige danskkundskaber, lav beskæftigelse og for høj kriminalitet samt værdier, der kolliderer med demokrati og ligestilling,” skriver Kanishka Dastager, politisk rådgiver, på vegne af Rasmus Stoklund.

Lidt til venstre for Socialdemokratiet finder man SF, der på den ene side gerne vil fastholde en del regler, men på den anden side også er kritisk overfor en lang række af de regler, som eksisterer i dag.

”SF mener, reglerne er for stramme og for uoverskuelige. Men vi synes også, at det er rimeligt at stille nogle minimumskrav til integration,” skriver Udlændingeordfører Carl Valentin blandt andet.

Også Radikale Venstre ønsker at ændre på reglerne, men ønsker ikke at ligestille danske statsborgere med resten af EU-borgerne.

“Vi foreslår en ny tilgang til familiesammenføring, hvor vi stadig stiller krav, men hvor kravene understøtter, at den udenlandske ægtefælle får en god start i Danmark. Konkret foreslår vi blandt andet, at det eksisterende integrationskrav, som parret skal opfylde ved en førstegangsansøgning om familiesammenføring, afskaffes og i stedet erstattes af
integrationsrelevante krav ved ansøgning om forlængelse, ligesom vi ønsker en afskaffelse af bankgarantien og en modernisering af selvforsørgelseskravet,” oplyser partiet til Ægteskab Uden Grænser.

Ønsker samme regler som alle andre EU-borgere

Ægteskab Uden Grænser arbejder for, at reglerne som minimum bliver lavet om, så de følger EU-reglerne. De regler er langt mere enkle og nemmere at leve op til. Det er de regler, som EU-borgere i Danmark får familiesammenføring efter, og på den måde bliver de langt bedre stillet end danske statsborgere.

”Der er sindssygt mange krav, du skal leve op til. Både dig som dansker, din udenlandske ægtefælle og jer som par, hvorimod når du kommer under EU-reglerne, så skal I bare vise, at I er selvforsørgende, så kan I få lov til at bosætte jer. Og efter fem år får man automatisk permanent ophold,” siger Olivia Scott.

Hun henviser til en lang række krav til danske statsborgere og deres udenlandske ægtefælle. Man skal bevise, hvor længe man har gået i skole. Man skal have et vis dansk-niveau, et vis antal års erhvervserfaring, en bolig af en vis størrelse, der skal betales et ansøgningsgebyr, og man skal stille over 100.000 kroner til rådighed i 10 år for at nævne et par af kravene.

”Det er utroligt, at vi er det eneste land i Europa sammen med Irland, som har særregler for familiesammenføring. Og i Irland skyldes det, at der bor 50 mio. irere uden for landet, mens der i Danmark bor omkring 250.000 danskere i udlandet,” forklarer Olivia Scott og fortsætter:

”Vi kan sagtens grave ned i alle mulige socioøkonomiske faktorer, som kan bevise, at de her regler gør stor skade på vores samfund. Men der er også bare hele det etiske spørgsmål om, hvordan vi bare kan trække på skuldrene og acceptere, at vores regering siger til os, at vi ikke har ret som statsborgere i vores eget land til et familieliv, som vi selv konstruerer.”

Stor forskel på den yderste venstrefløj

Både Enhedslisten og Frie Grønne tager afstand fra reglerne, som de er udformet i dag. De har dog en forskellig tilgang.

”Rul alle stramninger foretaget de sidste 20 år på området tilbage. Kærlighed er en menneskeret, hvorfor vi mener, at man skal kunne forelske sig, gifte og bo sammen med den man vil. Det skal ingen regler forhindre. Der bør ikke være nogen krav som udgangspunkt. Vi kan gå med til objektive forsørgelseskrav. Thats it,” skrev Frie Grønnes forperson, Sikander Siddique.

Udlændinge- og retsordfører Rosa Lund fra Enhedslisten valgte ikke at svare på spørgsmålene. Hun henviste i stedet, ligesom Dansk Folkeparti, til partiets hjemmeside. Her står der blandt andet:

”Enhedslisten mener, at det er fint at stille krav i forbindelse med ønsket om permanent ophold. Men kravene skal være realistiske. Samtidigt ser vi absolut intet formål i, at grupper af mennesker som lever hele livet i Danmark på en tidsubegrænset opholdstilladelse vokser. En permanent opholdstilladelse er første skridt på vejen til dansks statsborgerskab og er dermed også en måde at knytte det enkelte menneske tættere til det danske samfund, som vedkommende jo lever i.”

På hjemmesiden står der blandt andet også, at partiet ønsker, at der fortsat skal være dansktest på niveau A1 og obligatorisk undervisning i danske samfundsforhold.

Ægteskab Uden Grænser har sendt undersøgelsen ud til sine medlemmer, og håber på, at den har kunnet guide dem en smule, hvis reglerne om familiesammenføring er vigtige for, hvor de sætter deres kryds.

”Vi synes bare, at du som dansk statsborger har en ret til kærlighed. Vi blander os ikke herhjemme i, om folk gifter sig med en kontanthjælpsmodtager, eller om de begge er på kontanthjælp. Det er underligt, at man i Danmark siger, at hvis du gifter dig med en udlænding, så siger vi på forhånd, at I kommer til at være en belastning for samfundet, før I overhovedet får mulighed for at bevise det modsatte,” forklarer Olivia Scott.

Om skribenten

Lise Møller Schilder

Lise Møller Schilder

Freelance journalist. Har tidligere skrevet for Solidaritet, Dagbladet Information, Politiken, Weekendavisen, Børsen, Notat, DEO og STOF-bladet. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER