Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu

Region Hovedstaden om forhold på psykiatriske hospitaler

 I indlægget siger min kilde (tidl. indlagt på psykiatrisk afdeling), at hun har oplevet at blive kaldt “lorteungen” af et ansat – hvad er jeres kommentarer til det? 

Vi kan ikke gå ind i den konkrete sag pga. tavshedspligt, men vi kan klart sige, at vores intention er at kommunikere med patienterne på en respektfuld og professionel måde. Det nævnte eksempel er en på alle måder helt uacceptabel kommunikationsform.

 I indlægget siger min kilde at hun har oplevet, at det svært at få kontakt til personalet, og at hun ikke har følte sig forstået i de samtaler, der har været. Hvordan forholder I jer til det? 
Vi er ​ærgerlige over at høre, hvis en patient ikke ​har føl​t sig forstået og ​at personalet har været svære at komme i kontakt med. V​ores opgave er at lytte til og forstå patienterne, og vi er altid lydhøre overfor feedback på, om der er noget vi kan gøre bedre.


 I indlægget siger min kilde, at hun mener, at indlæggelser på psykiatriske afdelinger kun hjælper dem, hvor problemet er at de ikke har taget deres medicin, mens de ikke var indlagt, eller i de tilfælde hvor ECT hjælper. Hun mener således ikke, det kan gøre noget godt for andre patienter. Hvordan forholder I jer til det? 

​Det er rigtigt, at medicin og ECT er meget effektive og livreddende behandlinger. Der foregår dog mange andre behandlingsmæssige tiltag under en indlæggelse, som ikke må undervurderes i forhold til at stabilisere og genvinde patientens funktionsniveau. For eksempel gør vi i øjeblikket en stor indsats for at øge personalets kompetencer inden for kognitiv miljøterapi, og der arbejdes meget med en tværfaglige indsats både under indlæggelse og i vores ambulante teams.

 I indlægget siger min kilde at hun mener personalet mangler de nødvendige ressourcer og viden for at kunne yde en god behandling – hvordan forholder I jer til det? 

Vi har dygtige og kompetente medarbejdere, der hver dag arbejder for at hjælpe mennesker med psykisk sygdom til at få det bedre og blive en del af samfundet på lige fod med andre mennesker. Derudover arbejder vi vedvarende for uddannelse og kompetenceløft på tværs af vores faggrupper, ligesom vi arbejder for, at specialiserede kompetencer bliver tilgængelig for sparring til de mest komplekse sygdomsforløb.

 Lone Baandrup, som klinikchef på Psykiatrisk Center København med ansvar for afsnittene på Bispebjerg og Gentofte, har svaret på spørgsmålene på baggrund af indlægget “At være indlagt på psykiatrisk afdeling er for mig to ting: Opbevaring og overvågning. Forbedring af min sindstilstand er det ikke” bragt 28.2 på Solidaritet.