Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
18. marts. 2024

Rossana Rossanda holdt fast i de bedste traditioner på Italiens venstrefløj

Rossana Rossanda repræsenterede det allerbedste i den generation, der blev tiltrukket af den italienske kommunisme i 1940’erne. Rossanda insisterede hele sit liv på behovet for en militant arbejderklassepolitik, mens store dele af den italienske venstrefløj mistede sit politiske ståsted.

Oversat fra engelsk med tilladelse Matt Myers, Rossana Rossanda Upheld the Best Traditions of Italy’s Left, 3. marts 2024

Efter 1945 voksede det italienske kommunistparti (PCI) fra ubemærkethed til at blive det største og mest respektable i Vesten. I et land, der stadig var gennemsyret af reaktion og obskurantisme, var italienske intellektuelle centrale for organisationens hurtige vækst. De var “sjælenes ingeniører” (med ordene fra den sovjetiske forfatterkongres i 1934) og aktører for national fornyelse.

Rossana Rossanda var partisan, journalist og forfatter og repræsenterede det bedste af den kommunistiske generation, som PCI rekrutterede mellem 1943 og 1945. Efter sin eksklusion fra partiet i 1969 blev hun en ledende skikkelse på den globale revolutionære venstrefløj og forblev loyal over for ideen om kommunisme indtil sin død i 2020. Hun vil blive husket for sine fremragende erindringer, The Comrade From Milan, den kommunistiske avis il manifesto, som hun var med til at grundlægge, og sine studier af socialismens historie.

En særlig slags mennesker

Rossanda blev født 23. april 1924 i Pula, Istrien, i en borgerlig familie, der blev ramt af krakket på Wall Street i 1929. Efter seks år i Venedig bosatte hun sig med sine forældre i Milano og begyndte på universitetet.

En samtale med hendes lærer Antonio Banfi i dagene efter våbenstilstanden i 1943 ændrede hendes liv. Filosoffen og PCI-sympatisøren satte hende i kontakt med partisankredse: “Det gik op for mig, at de mennesker, der virkelig så ud til at vide, hvad de gjorde, var kommunisterne,” husker Rossanda i sine erindringer. De var “resolut realistiske … en særlig slags mennesker.”

Hun læste værker af Harold Laski, Vladimir Lenin og Karl Marx, meldte sig ind i kommunistpartiet og kæmpede mod fascisterne under kodenavnet “Miranda”. Resten af hendes liv forblev PCI hendes konstante politiske referencepunkt.

Rossanda dimitterede i 1946, fandt sit første job i forlagsbranchen og viede sig partiarbejdet i Milano. Den juridiske og fysiske undertrykkelse mellem 1948 og 1950 under den kristendemokratiske indenrigsminister Mario Scelba var lige så slem eller værre, end den havde været under fascismen. Nedskydninger af arbejdere og bønder fandt hyppigt sted i Reggio Emilia, på Sicilien og i hele Syden.

Mod alle odds opbyggede nogle få tusinde aktivister et masseparti for arbejderklassen i Milano med rødder i udkanten af industribyen. Rossanda husker, hvordan den lokale organisation blev opbygget gennem det konkrete møde mellem partiintellektuelle og arbejderaktivister:

Indgangen til et [parti]mødested skete gennem gården i midten, og døren var tydeligt markeret af det røde flag med hammer og segl eller en plakat, der annoncerede det seneste møde. Bag den gik man et par trin ned og befandt sig i bygningens indre med rør overalt, vægge dekoreret af maler-kammeraten, og hvor to flag var hængt op, bordet draperet med et rødt klæde, som blev foldet sammen og lagt væk, når aftenen var slut .. .

Sekretærens åbningsberetning var aldrig kort, og den startede altid med verdens tilstand, selv når telefonregningen … havde akut behov for opmærksomhed. Talen indeholdt en analyse af internationale og nationale anliggender, og der var altid en redegørelse for, hvad centralkomiteen havde diskuteret, eller hvilke beslutninger den havde truffet. Vi kan smile af den måde at nærme sig opgaven på eller “skematismen” i denne bevægelse trin for trin fra verdens centrum til periferien, til quartiere [kvarteret], og fra information til “partiinstruktion”, men det var en enorm kulturel forandringsproces ….

Dette var det magtfulde parti, som gradvist blev slidt ned i halvfjerdserne og firserne og ødelagt af vendepunktet i 1989; det var et møjsommeligt, men levende netværk, som gav struktur til venstrefløjens folk på trods af avisernes, radioens og det tidlige fjernsyns fjendtlighed, som alle var på regeringens side … folk mødtes om en idé om samfundet, som måske var forsimplet, kæmpede for at stille relevante spørgsmål og fik nogle gange overbevisende svar; men mens alle andre stemmer styrede mod privatiseringen af erfaringerne, prøvede partiet hårdt på at se sig selv som en del af den større verden.

Fra Togliatti til det varme efterår

Rossanda fik til opgave at revitalisere Casa della cultura (Kulturhuset) som et knudepunkt for progressiv intellektuel aktivitet i Milano. Så kom 1956. Nikita Khrusjtjovs hemmelige rapport om Josef Stalins forbrydelser det år chokerede den kommunistiske verden.

Rossanda forblev i PCI på trods af sine forbehold over for det sovjetiske indgreb i Ungarn og steg hurtigt til tops i partiet. I 1962 blev hun opfordret til at lede PCI’s kultursektor, og året efter blev hun valgt ind i parlamentet. Hun arbejdede tæt sammen med partiets leder, Palmiro Togliatti, i partiets hovedkvarter i Via delle Botteghe Oscure i Rom.

Hendes energiske og kreative forsøg på at forny partiets kulturelle arbejde blev mødt med rådvildhed. Hun mente, at betingelserne for radikal forandring ikke blev afspejlet i PCI’s moderate linje. I stedet for at være et afsæt for en succesfuld karriere, oplevede Rossanda i denne periode en voksende kløft mellem sig selv og partiet. Denne kløft voksede yderligere efter Togliattis død i 1964 og partiets vanskeligheder med at rekruttere yngre italienere.

“Selv om jeg senere i 1970’erne kritiserede ham,” husker hun, “har jeg nu et andet syn” på Togliatti:

Jeg har accepteret, at hans mål ikke var at vælte status quo, men at sikre, at konflikten forblev legitim. Jeg ved ikke, om han var nået til den konklusion, at dette var den bedst mulige situation i Vesten, eller om der under de daværende omstændigheder ikke var andet, man kunne gøre. Jeg hælder til den første hypotese; for manden, der befandt sig mellem 1930’ernes Sovjetunionen og efterkrigstidens Italien, kan det ikke have forekommet som noget dårligt, at vi kunne komme videre og ændre det politiske landskab uden forfærdelige sår og tragedier.

Rossanda kæmpede for et alternativ til PCI’s snigende reformisme. Socialdemokratiseringen af partiet gik videre, efter at venstrefløjen omkring Pietro Ingrao tabte store afstemninger ved den historiske 11. kongres i 1966. Rossanda og andre kampvillige PCI-medlemmer som Luigi Pintor, Lucio Magri, Massimo Caprara og Luciana Castellina fortsatte med at mobilisere.

Studenter- og arbejder-bevægelserne i 1968 og 1969 gjorde partiets forsigtighed utålelig for dem. Rossanda skrev, at “studenternes år” kunne fungere som en detonator for en dybere social eksplosion. I juni 1969 begyndte hun og de andre at udgive magasinet il manifesto for at tale deres sag over for partibasen.

I mellemtiden fik invasionen af Tjekkoslovakiet – som PCI forsigtigt havde fordømt – et fastere brud med Moskvas linje til at virke presserende. Den sovjetiske militære intervention punkterede hurtigt de forhåbninger, som foråret i Prag havde skabt. “Praga è sola [Prag er alene]” var titlen på den berømte udgave af il manifesto fra september 1969.

Gruppen blev modarbejdet af PCI’s ledelse og derefter ekskluderet (radiato) på et partimøde i november. Selv Ingrao stemte med ledelsen. Da det såkaldte varme efterår med massestrejker overvældede de italienske arbejdsgivere, blev den sidste interne bremse på PCI’s højredrejning fjernet med et kirurgisk snit. Den moderate og reformistiske Migliorismo- (’Forbedrings-isme’) tendens omkring PCI-lederen Giorgio Amendola udvidede sin kontrol over partiapparatet.

Forspildte muligheder

Hvorfor havde partiet plads til Amendola, men ikke Rossanda? Togliattis beslutning om at udstikke en “italiensk vej til socialismen”, som ikke behøvede at gå gennem Moskva, havde øget PCI’s internationale isolation. Enrico Berlinguer og andre i PCI’s ledelse frygtede, at hvis de udtrykkeligt støttede Tjekkoslovakiets Kommunistiske Parti, ville Moskva strække sin lange arm ind i partiet. Det store pro-sovjetiske element i PCI ville kræve større spillerum for deres egne bestræbelser på at forme partiets strategi, hvis netværket omkring il manifesto blev til en permanent tilstedeværelse.

Rossanda mente dog, at der lå mere grundlæggende visionsproblemer bag deres udelukkelse:

PCI … indså ikke, at der i Italien og internationalt udviklede sig muligheder som aldrig før for en omstrukturering af magtforholdene og det politiske miljø – en uventet bonus ved den fredelige sameksistens. Det stolede ikke på det endnu ikke fuldt formulerede pres for forandring, for muligheder, man ikke før havde kunnet forestille sig. Eller også gav det sig god tid, som om en periode, hvor alt var oppe i luften, kunne forblive åben for evigt. Faktisk ville muligheden aldrig blive så god igen, og mindre end ti år senere var den helt væk. Det kan man se tydeligere nu, end vi gjorde dengang.

Partiet var ikke i stand til at lukke munden på gruppen. I 1971 var il manifesto blevet et dagblad, og efter 1976 var det tæt forbundet med Partiet for Proletarisk Enhed (PdUP) – en sammensat gruppe af italienske venstrefløjs socialister (som havde nægtet at melde sig ind i det italienske kommunistparti), trotskister og andre varianter af italiensk kommunistisk kætteri. Emnerne for Rossandas journalistik spændte fra et interview med Salvador Allende til en profil af Pablo Picasso og en nekrolog over Georg Lukács.

I disse år sympatiserede Rossanda med maoisternes kritik af, at den sovjetiske marxismes gav produktivkræfterne forrangen i forklaringen af historiske forandringer. I dette årti forsøgte hun med sit arbejde at tilbyde en alternativ historie om forholdet mellem politiske partier og sociale klasser og de sociale relationers centrale betydning i overgangen til socialistisme.

Som altid var Rossandas intellektuelle bekymringer bestemt af politiske krav. Hun mente, at PCI’s “dobbelte helgentilbedelse” af Sovjetunionen og Antonio Gramsci havde ført til en nuets praksis og en mangel på visioner. Som hun argumenterede for i sin artikel “Class and Party” fra 1969:

Den eneste teori, der giver mening, er en, der er dannet inden for en praksis, en konkret historisk situation: ingen løsning er mulig, som ikke går ud fra en omhyggelig analyse af de forskellige klassemodsætninger i de avancerede samfund, fra de konkrete kampformer, fra de behov, som kapitalismens krise i dag afslører …

Marx’ hypotese finder nyt liv i maj-bevægelsen i Frankrig, i mange af de konfrontationer, der finder sted i vores samfund, og som har tendens til at undslippe de rent politiske formationers kontrol, hvor fleksible og opmærksomme de end måtte være. Det er i lyset af denne kendsgerning, at organisationsproblemet nu igen kan rejses. Fra Marx vender vi nu tilbage til Marx.

Mod strømmen

Rossanda var kritisk over for både de væbnede, venstreorienterede italienske gruppers avantgardistiske hensigter og PCI’s strategi for et “Historisk Kompromis” med det kristent demokratiske regeringsparti. Hendes artikel fra 1978 om De Røde Brigaders bortførelse af Italiens tidligere premierminister, Aldo Moro, skabte en mindre sensation. Hun argumenterede for, at medlemmerne af denne væbnede marxistisk-leninistiske gruppe var en del af den italienske venstrefløjs “familiealbum”, og at deres politiske sprog (hvis ikke deres strategi for guerillakrig) lignede det, som PCI brugte i 1950’erne.

Hun redigerede en bog med interviews med den operative leder af De Røde Brigader, Mario Moretti, og udviklede en tæt dialog med den feministiske bevægelse. Hun samarbejdede med tidsskriftet Lapis, redigerede det socialistisk-feministiske magasin L’Orsaminore (Den lille bjørn), skrev meget om kvinders erfaringer og søgte forklaringer på den endelige krise i det kommunistparti, som hun stadig skyldte sin politiske identitet. Som hun fortalte Marco D’Eramo i 2017:

Partiets krise var ikke ny og gik forud for Berlinmurens fald. [Begivenhederne i] 1989 satte blot fart i en igangværende proces, som PCI ikke havde noget svar på. Partiet havde på det tidspunkt accepteret sine historiske modstanderes dom: “Selve ideen om kommunisme var forkert.” Identiske holdninger udviklede sig blandt russerne, kineserne og cubanerne. Ingen forsøgte at give en anden forklaring, og ingen af dem sagde: “Vi forfulgte de rigtige ideer, men vi begik følgende fejl.” Ingen spurgte, hvorfor krisen ramte alle på samme tid.

Rossanda havde allerede søgt svar på disse spørgsmål i en række store artikler. “Revolutionary Intellectuals and the Soviet Union” i 1974, åbningstalen til konferencen “Power and Opposition in Post-Revolutionary Societies” i Venedig i 1977 og “The Crisis and Dialectic of Parties and New Social Movements in Italy” i 1981 var alle skelsættende indlæg. PCI-ledelsen valgte i stedet at forstærke sin tilpasning til status quo, tage afstand fra socialismens historiske erfaringer og benægte, at kommunismen var forventningshorisonten.

I 1991 havde den italienske venstrefløj gradvist droppet alle referencer til sine gamle programmer, visioner og identitet. Rossanda modsatte sig kraftigt denne proces og støttede grundlæggelsen af Rifondazione Comunista (et parti, der lovede at fortsætte PCI-traditionen), selvom hun forblev uden for den nye organisation. Hun støttede højlydt Rifondazione og forsvarede energisk deres valg om at vælte Romano Prodis regering i 1998.

Hun tog i begyndelsen af 2000’erne også gradvist afstand fra redaktionen af il manifesto, fordi den ignorerede klassekonfliktens centrale betydning, og hun forlod formelt avisen i 2012. Hun var mistænksom over for den nylige alliance mellem Det demokratiske Parti og Femstjernebevægelsen og beklagede den italienske venstrefløjs manglende evne til at definere sig positivt i forhold til Berlusconis og neofascismens højrefløj.

Hun mente fortsat, at hendes modstander var kapitalismen – i modsætning til de fleste af hendes generation af kommunister. Til det sidste opfordrede hun den italienske venstrefløj til at vende tilbage til sine tidligere klassereferencer, genetablere sit forhold til lønarbejderne og forny sit revolutionære perspektiv. Hendes liv og arbejde er stadig i dag en forbilledlig model for socialistiske organisatorer og intellektuelle.

Matt Myers underviser i historie ved University of Oxford.

Om skribenten

Matt Myers

Matt Myers

Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER