Skrivevejledning

Kritisk Revy

Skrivevejledning

Kære skribent,
Vi er meget glade for, at du har valgt at udgive din tekst på Kritisk Revy (KR). Vi sætter en ære i, at Kritisk Revy, selvom tidsskriftet helt og holdent bygger på frivillig, ulønnet arbejdskraft fra skribenter og redaktion, fremstår professionelt i både indhold og form. Det er derfor vigtigt at du, når du skriver artikler, kommentarer, debatindlæg osv. til os, nøje følger denne vejledning.

Artikelformat
En artikel til KR består af disse elementer:
– Overskrift (fed)
– Blank linje
– Forfatternavn fulgt af oversætterens navn og titel, nummer og årgang eller udgivelsesdato på det tidsskrift, der oversættes fra (kursiv)
– Blank linje
– Brødtekst (normal)
– Blank linje
– Mellemrubrik (fed)
– Brødtekst (normal)
– Blank linje
– Mellemrubrik (fed)
– Brødtekst (normal)

Al tekst (overskrift, forfatternavn, manchet, brødtekst, mellemrubrikker) skrives i Arial, 12 punkt – det er den skrift som dette dokument er skrevet i. Teksten formateres med fast bagkant, linjeafstand 1 og ingen automatisk blank linje efter afsnit.

Her er et eksempel:
Grisehandlens politiske økonomi i Korsbæk

Af Karl Marx, oversat af Maud fra Korsbæks Morgenrøde 31. februar 1929.

Den sidste tid har igen rejst spørgsmålet om grisehandlens omfangslogiske ståsted set i lyset af klassekampens gunstige udvikling.

Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla.

Mads Skjern
Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla.

Grisehandler Olsen
Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla.

Retskrivning
For at få et tidsskrift, der, hvad angår stavemåder og tegnsætning, er så ensartet som muligt og dermed mere læse- og troværdigt, bruger vi Sprognævnets retskrivningsregler. Vi opfordrer naturligvis dig til at følge disse regler, men ellers forbeholder redaktionen sig ret til at foretage den slags ændringer ved den endelig redigering. Man finder de vigtigste regler her:
https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/Komma%20-%20basisreglerne.pdf/view

Korrekturlæsning
Du skal selv sørge for, at der er læst korrektur på dine tekster, men det er god ide at lade en anden gøre det, for man bliver tit lidt blind overfor egne tekster. Vi følger DJØF-forlagets vejledning, som man kan finde her:
https://www.djoef-forlag.dk/content/korrekturvejledning

Oversættelser
Husk, at man skal have lov til at oversætte andres tekster. Vær omhyggelig med oversættelsen, check hellere med ordbogen en gang for meget end en gang for lidt og husk, at en god oversættelse er en meget fin balance mellem gendigtning og tekstnærhed, men at den poetiske frihed har meget stramme rammer og at præcision derfor er en dyd.

Når du er tilfreds og færdig
gemmer du den færdige tekst i .ODT-format (du finder dette format i Word under ’Gem som’) med et filnavn, der er helt nøjagtigt det samme som artiklens overskrift, f.eks. Grisehandlens politiske økonomi i Korsbæk.ODT.

Vi ser frem til at modtage din tekst

Kritisk Revys redaktion
Oktober 2020