5 min. læsetid

»Det er rigtigt godt, at Enhedslisten har valgt at prioritere opbygning af den brede venstrefløj, det er der brug for,« siger medlem af mediehuset Solidaritets bestyrelse, efter partiet har valgt at give 1,2 millioner kroner i støtte til netmediet Solidaritet.dk


Af Kim Kristensen

Det nystartede netmedie Solidaritet.dk får fremover økonomisk støtte fra Enhedslisten. Efter at Solidaritet sidste år fik 1,3 millioner kroner i mediestøtte fra Kulturministeriet, har Enhedslisten nu besluttet at give yderligere 1,2 millioner kroner i støtte.

»Det er rigtigt godt, at Enhedslisten har valgt at prioritere opbygning af den brede venstrefløj, det er der brug for,« siger medlem af mediehuset Solidaritets bestyrelse, Laura Kofod. »I Solidaritet vil vi være et modsvar til det borgerlige mediebillede og gøre Solidaritet til et samlingspunkt, hvor den brede venstrefløj kan debattere, mobilisere og blive klogere. Og vi vil ud til mange flere!«

I Solidaritet vil vi være et modsvar til det borgerlige mediebillede og gøre Solidaritet til et samlingspunkt, hvor den brede venstrefløj kan debattere, mobilisere og blive klogere. Og vi vil ud til mange flere! Laura Kofod, bestyrelsen i Mediehuset Soldiaritet

Enhedslistens årsmøde godkendte således i weekenden en anbefaling fra partiets hovedbestyrelse om at afsætte 400.000 kroner årligt på budgettet i de næste tre år til Solidaritet begyndende fra januar 2020. Støtten kommer, efter at Enhedslisten gennem flere år har undersøgt mulighederne for at skabe muligheden for »et uafhængigt netmedie på venstrefløjen«. Konklusionen er dog blevet, at det sker bedst i samarbejde med et eksisterende medie og der er valget faldet på Solidaritet. Solidaritet.dk gik i luften i marts 2019 med det formål at ramme store dele af de vælgere, som stemmer på Enhedslisten, SF og Alternativet (hvilket på en god dag tæller op imod en halv million i målgruppen).

»Efter at have afsøgt landskabet, så mener Hovedbestyrelsen at det eneste medie, som har format, grundlag og ambitionsniveau, som modsvarer Enhedslistens, er Solidaritet,« hedder det om beslutningen.

Pengene udbetales i tre rater under forudsætning af, at Solidaritet blandt andet har »et bredt, demokratisk, socialistisk grundlag, som Enhedslisten kan se sig selv i«, leverer »journalistisk af høj kvalitet« samt har plan for, hvordan sitet kan blive »en økonomisk bæredygtig forretning«.

Kulturministeriets støtte på de 1,3 millioner kroner, som også er over tre år, stammer fra den såkaldte Innovationspulje. Men »rygraden« skal være medlemmer, der støtter foreningen Solidaritet med et månedligt beløb. Som medlem af foreningen er man således medejer af mediet med stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for Mediehuset Solidaritet.

Det er helt afgørende at vi får den brede venstrefløj med, hvis vi skal nå vores mål – Solidaritet skal styrke den venstreorienterede offentlighed. Laura Kofod, bestyrelsen i Mediehuset Soldiaritet

»Solidaritets bestyrelse har forhandlet en aftale med Enhedslistens hovedbestyrelse, hvor det er helt klart, at Solidaritet er et uafhængigt, demokratisk medie,« siger Laura Kofod. »De kommende år vil bestyrelsen arbejde på at udvide støttekredsen med flere organisationer og først og fremmest få mange flere individuelle medlemmer, der kan sikre solidaritet på den lange bane. Det er helt afgørende at vi får den brede venstrefløj med, hvis vi skal nå vores mål – Solidaritet skal styrke den venstreorienterede offentlighed,« slutter Laura Kofod.

Samarbejdsaftale mellem Mediehuset Solidaritet og Enhedslisten - De Rød-Grønne

»Enhedslisten yder et tilskud på 400.000 kroner x 3 til udbetaling pr. 1. januar 2020, 1. januar 2021 og 1. januar 2022. Pengene er tænkt som støtte til opstarten og der er ingen aftale om støtte udover dette tidsrum. Forud for udbetalingen af hver rate vil Enhedslisten i oktober-november vurdere om betingelserne i samarbejdsaftalen fortsat er overholdt og vil forbeholde sig ret til ikke at udbetale beløbet.

Både Enhedslisten og Solidaritet finder at det er meget vigtigt at opbygge et kritisk, venstreorienteret, demokratisk og socialistisk mediehus i Danmark og vil derfor arbejde sammen om dette. Enhedslisten støtter Solidaritets bestræbelser på at inddrage andre kræfter på venstrefløjen som vil være med til at opbygge mediehuset på dette grundlag.

Der er en række forudsætninger for tilskuddet:

1) Tilskuddet er betinget af at Enhedslisten ikke lider alvorlige valgnederlag eller på anden måde får en alvorlig svækkelse af sin økonomi.

2) Enhedslisten finder at Solidaritets grundlag er demokratisk og socialistisk og støtten er betinget af at dette fortsat er tilfældet.

3) Enhedslisten finder at Solidaritets vedtægter, organisation og redaktionssystem har en grundlæggende demokratisk opbygning – og støtten er betinget af, at dette fortsat er tilfældet.

4) Enhedslisten finder at arbejdet med at opbygge en aktiv kreds af brugere, producenter og debattører der støtter mediet er meget vigtigt og vil støtte Solidaritet i dette arbejde. Hvis dette ikke lykkes, vil Enhedslisten forbeholde sig ret til at trække støtten.

5) Enhedslisten finder at Mediehuset har lagt en realistisk plan for hvordan mediehuset kan blive økonomisk bæredygtigt og støtten er betinget af at dette fortsat er tilfældet.

Enhedslistens Hovedbestyrelse udpeger en kontaktperson til Solidaritet, som har ret til at deltage i Solidaritets bestyrelsesmøder og som har fuld indsigt i Solidaritets økonomi, aktiviteter og strategiske beslutninger og som rapporterer tilbage til HB.

Hovedbestyrelsen af Enhedslisten indstiller denne aftale til godkendelse på årsmødet i oktober 2019 og at de nævnte beløb indskrives i Enhedslistens budgetter.«

/Godkendt på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde 4. maj 2019


Kim Kristensen er journalist på Solidaritet. Han har tidligere arbejdet på Information og Ritzaus Bureau, og har senest skrevet bogen Det Hærdede Stål, om Enhedslistens første 25 år i Folketinget.