Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
8. november. 2021

Tidslinje over minksagen

Tidslinjen herunder medtager de vigtigste begivenheder i minksagen. Den er en samarbejdet, redigeret og bearbejdet udgave af tjekdets og Wikipedias tidslinjer. For bearbejdningen står Niels Frølich, medlem af Kritisk Revys redaktion.

17. juni 2020: Fødevarestyrelsen registrerer coronasmitte med COVID-19 på en minkfarm i Nordjylland.

 

20. juni 2020: Fødevarestyrelsen oplyser, at endnu en minkfarm har coronasmitte.

 

22. juni 2020: Antallet af smittede minkfarme stiger til 120.

 

1. oktober 2020: Fødevareminister Mogens Jensen (S) oplyser, at 100 minkbesætninger skal aflives.

 

2. november 2020: Statens Serum Institut fremsender notat med en beskrivelse af det foreløbige forsøg med virusvarianten af instituttet kaldet cluster 5 og notat med en beskrivelse af de helgenomsekvenser, der er foretaget af SARS-CoV-2 virus fra mink og mennesker.

 

3. november 2020: Statens Serum Institut fremsender risikovurderingen af 3. november 2020. Risikovurderingen har denne konklusion: ”En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.” Beslutningen om at beordre alle mink aflivet, træffes på regeringens koordinationsudvalgsmøde. Til stede på mødet er bl.a. statsministeren, finansministeren, udenrigsministeren, skatteministeren, sundheds- og ældreministeren og fødevareministeren.

 

4. november 2020: Statsminister Mette Frederiksen (S) udmelder, at alle mink i Danmark skal aflives og at minkbranchen skal afvikles og først må genetableres i 2022.

 

6. november 2020: Brevet med ordren om at alle mink i landet skal aflives og udlovningen af tempobonus, sendes til minkavlerne. Politiet begynder opringninger til minkavlerne under anvendelse af såkaldte actioncards ifølge hvilke de skal påbegynde aflivningen, og at myndighederne vil gennemføre denne, hvis de ikke selv vil gøre det og de så vil miste retten til kompensation.

 

8. november 2020: De første oplysninger om manglende lovhjemmel begynder at cirkulere i medierne.

 

16. november 2020: S, RV, SF, EL og ALT indgår politisk aftale mhp. at tilvejebringe lovhjemmel til at kunne kræve mink uden for smittezonerne aflivet, udbetale tempobonus samt forbyde hold af mink midlertidigt.

 

18. november 2020: Mogens Jensen (S) meddeler sin udtræden af regeringen. Folketinget modtager Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse vedrørende sundhedsfagligt grundlag samt Miljø- og Fødevareministeriets redegørelser vedrørende manglende lovhjemmel og valg af strategi.

 

5. december 2020: Lækkede mails viser at dele af Miljø- og Fødevareministeriets pressekommunikation den 10. november 2020 blev styret fra Statsministeriet.

 

7. december 2020: Advokat og tidligere vicedirektør i Fødevarestyrelsen Tage Siboni vurderer, at der var hjemmel til at beordre mink aflivet uden for de af Fødevarestyrelsen definerede smittezoner, med henvisning til formålsbestemmelsen i paragraf 1 i Lov om Hold af Husdyr. Fødevarestyrelsen mener ikke at dette er tilfældet. Styrelsen konkluderer, at det hverken ud fra en veterinærfaglig eller en proportionalitetsmæssig betragtning vil være muligt at udstrække zonerne til at dække hele landet.

 

10. december 2020: Et politisk flertal beslutter, at der skal etableres mulighed for at sager såsom minksagen kan undersøges af en granskningskommission.

 

17. december 2020: Lækket internt referat fra koordinationsudvalgsmødet den 3. november 2020 omtaler regeringens beslutning som "nedlukningen af erhvervet".

 

21. december 2020: Folketinget vedtager lovforslag L 77, der udmønter den politiske aftale af 16. november 2020. Det foreløbige kommissorium for en granskningskommission til undersøgelse af minksagen fastlægges.

 

25. januar 2021: S, V, RV, SF og LA indgår politisk aftale mhp. at tilvejebringe lovhjemmel til erstatning, kompensation mv. til minkavlerne og følgeerhverv.

 

28. januar 2021: Borgerforslag om at stille Mette Frederiksen for en rigsret, opnår støtte fra flere end 50.000 borgere. "Mette Frederiksen skal redegøre for den manglende hjemmel til at aflive sunde og raske mink inklusive avlsdyr" står der i borgerforslaget.

23. april 2021: Minkkommissionen nedsættes

 

27. april 2021: Folketinget vedtager lovforslag L 206, der udmønter den politiske aftale af 25. januar 2021.

 

13. maj 2021: De aflivede mink graves op igen for at blive brændt.

 

7. oktober 2021: Afhøringerne i minkkommissionen begynder.

 

8. oktober 2021: Afhøringerne i kommissionen viser, at Miljø- og Fødevareministeriet 3. november 2020 afleverede materiale, der fastslog at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink.

 

14. oktober 2021: Afhøringer viser, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke ønskede at være ansvarlig for beslutningen om at aflive alle mink.

 

15. oktober 2021: En kontorchef, der er jurist i Fødevarestyrelsen, oplyser, at hun var den, der d. 5. november skrev til Justitsministeriet, at der var behov for at etablere lovhjemmel, og at hun ikke fortolkede Loven om Hold af Husdyr på en sådan måde, at den gav hjemmel til at aflive alle dyr.

 

21. oktober 2021: ​​ Det oplyses i minkkommissionen, at det var sundhedsminister Magnus Heunicke, der tog initiativ til, at alle mink skulle aflives.

 

22. oktober 2021: ​​ En intern mail i Finansministeren fra 30. september 2020 viser, at Statsministeriet var tæt på at bruge forsvaret til at aflive alle mink samme aften.

 

27. oktober 2021: Minkkommissionen oplyser, at statsministeren og departementschefen, stabschefen og departementsråden i Statsministeriet ikke kan aflevere deres SMSer til kommissionen, fordi deres telefoner automatisk sletter SMSer efter 30 dage.

 

28. oktober 2021: Fra afhøringerne i kommissionen: Medarbejdere i Sundhedsministeriet fik allerede i september 2020 at vide, at der var behov for at tilvejebringe lovhjemmel for at kunne aflive alle mink. Men man gjorde ikke noget ved sagen, fordi det forventedes at Miljø- og Fødevareministeriet ville kunne finde hjemmel i Lov om Hold af Husdyr. Det fremgår af et bilag, der indgik i regeringens koordinationsudvalgs møde 3. november, at Miljø- og Fødevarestyrelsen sammen med Justitsministeriet var ved at afklare hjemmelsspørgsmålet, men det afvises af en kontorchef i Fødevarestyrelsen. Først d. 5. november skriver man til Justitsministeriet.

 

29. oktober 2021: En bombe springer i minkkommissionen, fordi bisidderne for en række embedsmænd har sendt kommissionen et brev, hvori man hævder at regeringen faktisk havde hjemmel i den eksisterende Lov om Hold af Husdyr til at aflive alle mink – noget der står i skærende kontrast til regeringens indrømmelse af, at den ingen lovhjemmel havde på beslutningstidspunktet. Kommissionen oplyser, at den allerede d. 29. april bad om at man sikrede materiale på telefonerne hos ministre og embedsmænd i de involverede ministerier.

 

1. november 2021: Det oplyses, at først 8. september svarede Statsministeriet på minkkommissionens henvendelse af 29. april vedrørende materiale på telefoner.

 

​​ 3. november 2021: Medierne beretter, at sundhedsminister Magnus Heunicke personligt 1. oktober godkendte et bilag til brug i regeringens coronaudvalg, hvoraf det fremgår, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink. Samtidigt oplyser departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet Henrik Studsgaard, at det var Magnus Heunicke, der på regeringens koordinationsmøde 3.november 2020 tog initiativ til at alle mink skulle aflives. Statsministeren holder om aftenen pressemøde for at forklare sine og regeringens handlinger.

Om skribenten

Niels Frølich

Niels Frølich

Medlem af Kritisk Revys redaktion Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER