Vand Under Broen #14 – Per Clausen: fraktioner, fraktioner og fraktioner

1 min. læsetid

Venstresocialisternes historie i 70’erne og 80’erne var i høj grad en historie om interne magtkampe mellem partiets fraktioner, og diskussioner af hvad den rette linje skulle være. Jeppe Lykke Rohde og Jonas Neivelt får en snak med Per Clausen, for at hjælpe os med at forstå hvad der egentlig skete inde i VS’ indre.

“Der var nok en tilbøjelighed til at nogle lavede splittelse for ligesom at få nogle ud, som de ikke brød sig om. Og når man laver splittelse med den begrundelse, så bliver splittelse et formål i sig selv. Der var for mange i VS, som havde det formål med at være med, ikke at udvikle VS, men at de havde en bestemt plan for hvad VS skulle være, og hvis det ikke kunne blive sådan, så var det også bedst det blev splittet.”