Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
9. marts. 2023

3F’s konflikt med Renell fortsætter

3F er i konflikt med rengøringsfirmaet Renell for at sikre bedre løn og bedre arbejdsvilkår for firmaets ansatte, som har fået en gul overenskomst presset ned over hovedet

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

Den 18. oktober 2022 skete der noget historisk, da 3F gik i konflikt med rengøringsfirmaet Renell. Aldrig før havde der været en konflikt på rengøringsområdet. På det tidspunkt havde Renell vundet udbuddet for rengøring i ti kommuner landet over – fra Favrskov til Helsingør.

Renells medarbejdere ønsker bedre løn og arbedsvilkår end det, Det Faglige Hus sammen med Kristelig Arbedsgiverforening kunne forhandle sig frem til. Rengøringsassistenterne er med god grund utilfredse med mange ting. For eksempel skal den bil, de får stillet til rådighed, serviceres i deres fritid. Reparationer, tankning og vask af et arbejdsredskab skal altså ske i medarbejdernes fritid, uden at de får løn for dette ekstraarbejde.

Også lønnen vækker utilfredshed. Renells rengøringsassistenter for omtrent 20 kroner mindre i timen, end de ville få, hvis de havde fulgt 3F’s overenskomst. Derudover beregnes medarbejdernes overarbejdsbetaling over 52 uger. Det betyder rent praktisk, at hvis man arbejder på en skole, så fordeles ens overarbejdstimer, når skolen holder ferielukket, i stedet for at blive udbetalt.

Efter 3F indledte konflikten, har Vejle Kommune opsagt samarbejdet med Renell. Ikke på grund af nogen konflikt, men fordi Vejle Kommune var utilfreds med kvaliteten af arbejdet, Renell udførte. 3F har forsøgt at råbe kommunalpolitikerne i de andre kommuner op. Vi har holdt demonstrationer i solidaritet med arbejderne hos Renell. Og det gør 3F igen, når vi tropper op med fanerne foran Renells hovedkontor den 10. marts klokken 6.30.

Som en hån mod den danske arbejdsmarkedsmodel bliver den aftale, som Det Faglige Hus indgår med Kristelig Arbejdsgiverforening ikke sendt til afstemning blandt medlemmerne. Jeg vil her fremhæve et afsnit fra aftalen, som i praksis fratager Renells medarbejdere strejkeretten:

’§ 2 Parternes samarbejdssyn

Stk. 1 KA og Det Faglige Hus ønsker at fremme et godt samarbejde samt sikre rolige og stabile arbejdsforhold. Parterne må ikke anvende kollektive kampskridt og tilstræber i samarbejde en fredelig løsning af sociale og faglige spørgsmål. Der henvises i øvrigt til kapitel 4.

Stk. 2 I forholdet mellem Det Faglige Hus’ medlemmer og KA’s medlemmer, der er omfattet af denne Organisationsaftale, må der derfor ikke anvendes kollektive kampskridt. Medlemmer af Det Faglige Hus må ikke strejke eller blokere virksomheden, og medlemmer af KA må ikke lockoute eller boykotte. Stk. 3 Faglige uoverensstemmelser mellem KA og Det Faglige Hus eller deres medlemmer, der er omfattet af denne Organisationsaftale, løses i henhold til reglerne herom i Organisationsaftalens kapitel

3. Stk. 4 KA og Det Faglige Hus er enige om, at parterne hverken direkte eller indirekte må lægge hindring i vejen for, at arbejdsgivere bliver medlem af KA og lønmodtagere bliver medlem af Det Faglige Hus

§ 12 Overenskomsternes udløb

 Stk. 1 Selv om overenskomsterne er udløbet, er parterne forpligtet til at overholde deres bestemmelser, indtil anden overenskomst mellem overenskomstparterne træder i stedet, eller Organisationsaftalen bortfalder.’

De ansatte bliver presset på tid, på penge og på værdighed. Mange af dem er udlændige, som ikke nødvendigvis kender til den danske model på arbejdsmarkedet. Men det ændrer ikke på, at også de fortjener en ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Derfor er 3F i konflikt med Renell, og derfor håber vi på din opbakning.

Om skribenten

Jeanette Astrup

Jeanette Astrup

Jeanette er faglig konsulent i 3F Nordsjælland Øst og med til at koordinere konflikten med Renell Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER