Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
15. maj. 2019

Åbent brev til Extinction Rebellion

Mens flere ugers aktioner med Extinction Rebellion er ved at slutte, mødtes Wretched of the Earth for at reflektere over Storbritanniens genoplivede klimabevægelses fortælling, strategi, taktik og krav.

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


Kampen for klimaretfærdighed er vort livs kamp, og vi skal gøre det rigtigt. Wretched of the Earth har skrevet til Extinction Rebellion.


Af Wretched of the World

Mens flere ugers aktioner med Extinction Rebellion er ved at slutte, mødtes vores grupper for at reflektere over Storbritanniens genoplivede klimabevægelses fortælling, strategi, taktik og krav. I dette brev formulerer vi et grundlæggende sæt af principper og krav, som er rodfæstet i retfærdighed, og som vi mener, at det er essentielt for hele bevægelsen at overveje, mens vi fortsætter med at skabe svar på ‘klimaets nødsituation’.

Kære Extinction Rebellion,

Tilsynekomsten af en stor bevægelse som Extinction Rebellion (XR) er et opmuntrende tegn på, at vi har nået et punkt, hvor der både er en kollektiv bevidsthed omkring den uhyre fare, vi står over for, og en kollektiv vilje til at bekæmpe den. En kritisk masse er enige med det åbne brev, der lancerede XR og erklærede: “Hvis vi fortsætter som nu, er vores fremtid sort”.

Men samtidig: hvis vi skal kunne skabe en ny fremtid, eller for blot kunne forestille os en, må vi forstå, hvordan vi nåede hertil og hvad den nuværende “kurs” er. “Sandheden” om klimakrisen er, at vi ikke er nået hertil via en række mindre fejltrin. Vi er blevet drevet hertil af mægtige kræfter, der har styret distributionen af hele planetens ressourcer og vores samfundsstrukturer. De økonomiske strukturer, der dominerer os, er fremkommet af koloniale projekter, hvis eneste formål er jagten på overherredømme og profit. I århundreder har racisme, sexisme og undertrykkende hierarkier været nødvendige for at kunne opretholde dette system, og det har skabt de forhold, vi lever under nu.

Vores hus har været i brand længe

En anden sandhed er, at denne ubehagelige fremtid ikke er nogen “fremtid”. For os, der er indfødte, arbejderklasse, sorte, brune, queer, trans eller handikappede, er oplevelser med strukturel vold vores vilkår fra fødslen af. Greta Thunberg kalder verdensledere til handling ved at minde dem om, at “Vores hus er i brand”. For mange af os, har der været brand i huset i lang tid: Når tidevandet af økologisk vold stiger, er det vores samfund (især i det globale Syd), der altid bliver ramt først. Vi er de første til at lide under dårlig luftkvalitet, hungersnød, sundhedskriser, tørke, oversvømmelser og fordrivelse.

XR siger “Videnskaben er utvetydig: Vi forstår, at vi står overfor en global krise uden fortilfælde. Vi er i en ‘liv eller død’-situation, som vi selv har skabt. Vi må handle nu.” I indser måske ikke, at når I fokuserer på videnskaben, ser I ofte ikke os og ilden – I ser forbi vores fortællinger om kamp, værdighed, sejre og ukuelighed. Og I ser forbi den enorme viden fra flere generationer om den samhørighed med naturen, som vores folkeslag har. Indfødte samfund minder os om, at vi ikke er forskellige fra naturen, og at det at beskytte naturen er at beskytte os selv. For at overleve fører samfund i det globale Syd an i visionerne og skabelsen af nye verdener fri for kapitalismens vold. Vi må have disse erfaringer som udgangspunkt, og anerkende den viden, som de bringer.

Vores samfund har stået i flammer i lang tid, og disse flammer bliver stærkere med vores eksklusion, og ved at vi bliver bragt til tavshed. Hvis det ikke indarbejde vores erfaringer, vil ethvert svar på denne katastrofe fejle i at ændre de komplicerede måder, hvorpå sociale, økonomiske og politiske systemer former vores liv – systemer der giver nogle adgang til et lettere liv og lader andre betale prisen. For at kunne forestille sig en fremtid, hvor vi alle er frigjort fra de underliggende årsager til klimakrisen – kapitalisme, verdenshandelen med råstoffer, racisme, sexisme, undertrykkelsen af arbejdere og fattige, diskriminationen af handikappede og undertrykkende systemer – må klimabevægelsen reflektere over de komplekse realiteter i alles liv i deres narrativ.

“Vores verden er allerede i brand”. Wretched of the Earth organiserer samarbejde mellem en lang række sociale bevægelser. Her til mindehøjtidelighed for Berta Caceres, den honduranske klimaaktivist, der blev myrdet i marts 2016. Foto: Wretched of the Earth.

Behov for en strategi, der tager hensyn til alle

Det er nødvendigt at vores strategier i klimakampen også afspejler vores forskellige livs forskellige realiteter. Mange af os lever hver dag med faren for anholdelse og kriminalisering. I kampen må vi forsigtigt afveje den pris, som vi bliver aftvunget af en stat, der går efter os racialiserede, før den går efter hvide mennesker. XR’s strategi, hvor den primære taktik at blive anholdt er legitim – men den må understøttes af en vedvarende analyse af privilegier og politivoldens og statsvoldens realiteter. XRs deltagere bør bruge deres privilegier til at risikere anholdelse, samtidig med at vi sætter fokus på politiets racialiserede karakter. Selvom en del af denne analyse er begyndt, er det ikke nok før den bliver en central i XR’s organisering.

Hvis vi skal kunne italesætte klimaforandringerne, og deres rødder i ulighed og undertrykkelse, er en mangfoldighed og forskellighed i taktikker nødvendig for at vi sammen kan skabe momentum til forandring. Vi priser den energi og entusiasme som XR har tilført klimabevægelsen, og det giver os håb at se så mange, der er villige til at handle. Men som vi har skitseret her, føler vi at der er centrale aspekter i tilgangen der må udvikles. Dette brev er en opfordring til XR om at gøre mere ud af ånden i deres principper, der siger at de “arbejder for at opbygge en bevægelse, der er inddragende, decentraliseret, og inkluderende”. Vi ved at XR allerede har organiseret lyttemøder, og vedkender sig nogle mangler i deres tilgang. Så vi er sikre på at XR vil byde vores bidrag velkommen.

Sammen med mange andre grupper, foreslår Wretched of the Earth følgende krav, som vi mener er afgørende for et retfærdigt klimaoprør:

1. Implementér en overgang med retfærdighed i centrum, med det mål at reducere Storbritanniens CO2 udledninger til nul i 2030, som en del af landets rimelige andel i arbejdet for at holde den globale opvarmning under 1,5°C. Dette inkluderer et stop for al udvinding ved fracking [miljøskadelig udvinding af skifergas], gratis transportløsninger, anstændige boliger, regulering og demokratisering af virksomheder og genskabelsen af økosystemer.

2. Vedtagelsen en ny Global Green New Deal [Ny Global Grøn Aftale], der skal sikre finanser og teknologi til det globale Syd gennem internationalt samarbejde. Klimaretfærdighed må inkludere erstatninger og omfordeling: En grønnere økonomi i Storbritannien vil opnå meget lidt, hvis regeringen bliver ved med at hindre sårbare lande i at gøre det samme grundet lammende gæld, urimelige handelsaftaler og eksport fra dets egne livstruende udvindingsindustrier. En sådan Green New Deal vil også inkludere enden på våbenhandel. Krige er skabt for at tjene virksomhedernes interesser – de største våbenhandlere er olieleverandører, mens verdens største hære er de største forbrugere af olie.

3. Hold transnationale virksomheder ansvarlige ved at skabe et system, der regulerer dem og forhindrer dem i at ødelægge Jorden. Det vil indbefatte at afskaffe mange af de eksisterende handels- og investeringsaftaler, der er skabt til at hjælpe disse transnationale virksomheders.

4. Fjern planeten fra aktiemarkedet ved at omstrukturere den finansielle sektor til at være gennemsigtig, demokratisk og grøn og fjern samtidig fordelene ved at investere i udvindingsindustri. Støtte og tilskud skal gives til vedvarende energi, økologisk klimaretfærdighed og naturgenskabelsesprojekter.

5. Stop fjendtlige miljøer af mure og hegn, udvisningscentre og fængsler, der bliver brugt mod racialiserede, migranter og flygtningesamfund. I stedet skal Storbritannien anerkende dets historiske og nuværende ansvar for fordrivelsen af folk og samfund og opfylde dets forpligtelser overfor dem.

6. Sikre at samfund trives, både i det globale Nord og Syd, hvor alle har ret til gratis uddannelse, en tilstrækkelig indkomst uanset arbejde, et universelt sundhedsvæsen, der inkluderer mental sundhed, transport til overkommelige priser, sund mad til overkommelige priser, værdige ansættelser og værdige boliger, meningsfuld politisk deltagelse, et transformativt retssystem [et retssystem der anerkender individuelle årsager til handlinger i stedet for at prioritere straf for at opretholde en stats dominans], samme friheder og rettigheder for alle køn og seksualiteter, og for de ældre og handicappede: retten til at leve selvstændigt i fællesskabet.


Kampen for klimaretfærdighed er vores livs kamp, og vi bliver nødt til at gøre det rigtigt. Vi deler denne refleksion skabt ud af kærlighed og solidaritet, fra grupper og netværk der arbejder med samfund i skudlinjen, forenet i ånden om at opbygge en klimaretfærdighedsbevægelse. En bevægelse, der ikke lader de fattigste i de rige lande betale prisen for klimakrisen, og som nægter at ofre folkeslagene i det globale Syd for at beskytte borgerne i det globale Nord. Det er altoverskyggende at vi forbliver ansvarlige for vores fællesskaber, og alle der ikke har adgang til verdens magtcentre. Uden denne ansvarlighed er kaldet til klimaretfærdighed hult.


Oversat fra An open letter to Extinction Rebellion / læs den oprindelige artikel her

Wretched of the World er en samling græsrodsorganisationer, der samarbejder i “kampen for oprindelige, sorte, brune, diaspora-grupper og individer, der kræver klimaretfærdighed og solidaritet på tværs af fællesskaber.” Læs mere om bevægelsen her.


Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER