Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
18. marts. 2023

Anmeldelse: Dialektik

Dialektik er stadig et af venstrefløjens sværeste begreber, men i denne nye flot kuraterede bog fra Forlaget Mindspace gøres det hele lidt lettere at forstå

Hegels tanker om dialektik er ikke letlæsning, men i denne nye udgivelse fra Forlaget Mindspace præsenteres de flot. Foto: Marcel Molina jr.

Dialektik er et af de sværeste begreber, man møder i venstrefløjens til tider indforståede sprogbrug. I sin blødeste form kan det bare betyde, at fænomener har det med at påvirke hinanden. I den mest ortodokse udlægning er dialektik en lov, der står bag al forandring. Kvantitet bliver til kvalitet. Negationer negeres. Det kan for amatørfilosoffen hurtigt ende i det rene volapyk, en rynken på panden og et smil på læben.

Det siges at få rigtigt har forstået dialektikken. Snart 200 år efter hans død står den tyske filosof Georg Wilhelm Friederich Hegel (1770-1831) dog stadig frem som disciplinens stormester. William Mathorne og Anna Cornelia Ploug har gjort sig den store ulejlighed at udvælge nogle centrale Hegel tekster om emnet og få dem udgivet på dansk. Det har ført til den fine udgivelse Dialektik på forlaget Mindspace.

Tre tilgange til logik

Dialektik består af tre centrale tekster fra Hegels forfatterskab. Den satiriske tekst ”Hvem tænker abstrakt?” hvor filosoffen forsøger at lære os at tænke konkret, samt de mere seriøse ”Logikkens tre momenterogVærenslogikken”.

Den anden er et uddrag af Nærmere begreb og indledning til Logik, som stammer fra tillægget til Hegels samlede værker bind 20, hvoraf §79-83 er udvalgt – blot for at vise med hvilken omhu redaktørerne har udvalgt deres materiale. Det er ligesom ”Hvem tænker abstrakt?” en kortere tekst, som giver læseren en trædesten hen til ”Værenslogikken”, som er meget længere end begge foregående tekster.

Teksterne har en indledning af Anna Cornelia Plough, der beviser, at hun i hvert fald har forstået, hvad det drejer sig om. Nænsomt guider hun læseren ind i Hegels univers og giver en indføring i filosoffens tankeverden.

Særligt handler det i indledningen om at få afvist nogle myter om den skematiske dialektik der ofte behæftes metoden. Her sættes ”halvskolede røvere og anti-hegelianske røster” på plads med understregningen af, at udviklingen er det centrale begreb i Hegels univers.

Det er ikke let

Sidst men ikke mindst behandler forordet dialektikkens aftryk på den kritiske metode. Her møder vi som forventet Marx, og vi får sat Hegels tænkning i samfundsmæssigt perspektiv. Både vellykkede og fejlede forsøg på at bruge dialektikken fremhæves, ligesom den tætte forbindelse, der eksisterer mellem Hegels Logik og Marx’ arbejde med Kapitalen og Grundrids.

Hegel er og bliver svær at læse, og selvom indledningen gør forståelsen af hans tekster nemmere, er også denne på akademisk niveau. Er man ikke uddannet filosof, men ønsker man at forstå grundlaget for dialektikken, skal man tage en dyb indånding og forberede sig på, at bogen ikke er nogen pageturner.

De lange tyske sætningskonstruktioner og lærde tankemønstre fornægter sig ikke i den danske oversættelse. Kan man mestre denne tålmodighed er der til gengæld hjælp at hente. Et udførligt noteapparat i bogens slutning hjælper med at sætte teksterne i tidsmæssigt perspektiv og giver forklaringer til svære ord samt de kendte og mindre kendte filosoffer, der refereres til.

Selvom bøger af denne kaliber sjældent bliver bestsellere, kan mindre også gøre det. Nu er der også på dansk kommet endnu en byggeklods, der kan bruges til at forstå hvordan alting kan forandres.

Dialektik
Forlaget Mindspace
160 sider
200 kr.

Om skribenten

Reinout Bosch

Reinout Bosch

Gadeplansarbejder og uddannet historiker fra Københavns Universitet, bestyrelsesmedlem i Solidaritet. Reinout er medstifter af og formand for Institut for Marxistisk Analyse samt forfatter til bogen Historisk Materialisme (2020). Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER