Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
17. februar. 2022

Danmarks Naturfredningsforening: Naturnationalparker er livsnødvendige for at sikre biologisk mangfoldighed

De nuværende statsskove bliver mest brugt som endnu et hjul i produktionsmaskinen. Der er afgørende brug for skove, som får lov at være i fred, og som kan hjælpe de truede arter tilbage på fode, skriver næstformand i Danmarks Naturfredningsforening, Vordingborg, Jørgen Alfastsen.

Gribskov i Nordsjælland er blandt de 23 områder, som er blevet foreslået til naturnationalpark i Danmark. Foto fra Facebook.

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

Det er en fordel at være masochist, hvis man følger debatten om de kommende naturnationalparker. Pinefuldt var det i hvert fald at følge Folketingets forespørgselsdebat om emnet i begyndelsen af februar. Det var præget af uvidenhed, snæversyn og amokløb i følelsernes vold.

Det gælder også store dele af debatten på de sociale medier. Uvidenhed og snæversyn præger debatten, så man kommer til at tænke på oplysningsniveauet hos Trumps bagland. Argumenter preller af som vand på en hestepige.

1.844 arter truet af udryddelse i Danmark

Den yderste højrefløj: Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti ønskede en time out for indførelsen af naturnationalparker.  En time out! Nu har disse borgerlige ignoreret faldet i biodiversiteten i over 20 år, hvor den ene rapport efter den anden har påvist den omfattende globale naturkrise, ofte benævnt den 6. masseuddøen, som også har ramt Danmark. Hele 1.844 arter er udryddelsestruede i Danmark, viser den sidste rødlisteopgørelse.

Ud af 171 indikatorer for arter, levesteder og processer vurderer forskerne, at halvdelen er i tilbagegang. Kun 12 procent vurderes at være stabile eller i fremgang. Eksempelvis er næsten halvdelen af Danmarks 292 bi-arter, 44 % i fare for at uddø. Det har katastrofale konsekvenser for bestøvningen af træer og blomster, hvis det sker.

Tilbagegangen for arter er størst i skov, græsland og hede samt mose og eng. Skovene er blandt de mest artsrige økosystemer. Træerne er levesteder for utrolig mange insekter, biller, svampe og andre organismer.

Rewilding som middel

For at give flora og fauna bedre vilkår, ønsker man ophør af konventionel træproduktion i mange af vore statsskove, som mestendels er artsfattige træplantager med vægt på ved-produktion – ikke biologisk mangfoldighed.

“Statsskovene er mestendels artsfattige træplantager med vægt på ved-produktion – ikke biologisk mangfoldighed.”

Det gælder i endnu højere grad privatskovene.  I stedet ønskes mere urørt skov, hvor træet får lov at ligge i skovbunden til glæde for biller og svampe, flere skovlysninger, afgræssede skovenge til sommerfugle og insekter, mere vand i skoven dvs. stop for afløb og prop i grøfter. Her er helårsgræsning med kreaturer og fx vildheste med til at sikre nicher til flora og fauna. Det skal ske med kvægracer, der egner sig til at være ude hele året ligesom de vilde heste. Som hovedprincip skal dyrene ikke tilskuds-fodres, idet de så ikke bider i bund, dér hvor der findes uønskede arter, som udkonkurrerer de ønskede arter.

Modstanderne misinformerer

Men i reglerne for naturnationalparkerne står der udtrykkeligt, at der kan tilskudsfodres, hvis det sætter ind med hård vinter eller tørke. Ligesom dyr kan flyttes til andre områder, hvis det kniber med foder. Men det ignorerer modstanderne af naturnationalparker fuldstændigt. Pia Kjærsgaard omtalte rewilding som, ”mens nogen leger, lider dyrene! De sulter!” Hun omtalte tilhængere af rewilding som nyreligiøse folk  – åbenbart en variation af klimatosser?! Når argumentation erstattes af dæmonisering, så står du over for en populist! 

De borgerlige har med denne populistiske misinformation bidraget til at rejse en modstand mod naturnationalparker, der minder om en hellig krig. Selv byråd er blevet svage i koderne. Modstanderne ses ofte i alliance med friluftslivets organisationer, der ikke kan lide hegn, da de raske idrætsfolk åbenbart ikke har fysik til at åbne en låge, idet der jo bliver fri adgang til naturnationalparkerne.

De kommende 15 naturnationalparker, hvoraf 5 er udpeget, vil dække ca. 0,8 % af Danmarks areal. Faktisk er det vildt, at folketinget ikke har større ambitioner om at skabe mere vild natur. 62 % af Danmarks areal er dækket af landbrugets pesticid-befængte arealer også kaldet marker. Vores natur er trængt. Alle eksperter er enige om, at større og sammenhængende naturområder er et middel til at øge biodiversiteten.

Se skovøkologen Erik Buchwald gøre rede for ideen bag naturnationalparker.

Hetzenettet

Forleden ankom Pia Kjærsgaard til et gruppemøde i DF med en hundehvalp i favnen. Debatten om naturnationalparker viser, at mange mennesker er kommet meget langt væk fra den vilde natur – nu befolket med ulve i Jylland.

En modstandsgruppe på Facebook mod naturnationalparker har ca. 14.000 medlemmer.  De kalder sig hestenettet. Vi andre kalder dem hetzenettet. Tænk sig, at disse pruhestefolk synes, det er et mere værdigt hesteliv at stå i en fold på barjord med dækken over sig og kigge zombieagtigt frem for sig – frem for et frit hesteliv i den frie natur?

Kom til Møn

Jeg bor på Ulvshale-halvøen på Møn, hvor der går 14 vildheste rundt i 2 folde, der både omfatter hede,  urørt skov og strandeng. Der går også helårsgræssende kvæg af forskellige racer. Hvis vi forhåbentlig bliver udpeget som naturnationalpark – vi er heldigvis med i opløbet – så vil de to store folde blive koblet sammen, så heste og kvæg får endnu bedre vilkår, end de i forvejen har.

Der er ingen nævneværdig modstand imod naturnationalparker på Møn. Vi har nemlig haft vildheste og kvæg i store folde i mange år på hele øen. Der ligger mange sommerhuse i Ulvshale. Sommerhusfolket bakker også op. Det er hverdag, og har været det i mange år. Folk kommer i øvrigt kørende langvejs fra for at se vildhestene. Du er også velkommen. Selv Pia Kjærsgaard er velkommen, men hold lige den lille hundehvalp i kort snor i foldene, Pia. Du skulle jo nødigt få nærkontakt med en af områdets vilde tyre! Bare rolig: De minder mest om Tyren Ferdinand i den berømte Disney-klassiker.


Om skribenten

Jørgen Alfastsen

Jørgen Alfastsen

Jørgen Alfastsen er tidligere lærer og SF-byrådsmedlem. Han er medlem af Gert Petersen-Selskabet og næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER