Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
25. november. 2019

De studerendes blokade bliver mødt med trusler, tvang og tyveri

Blokaden af dekanatet på Københavns Universitet Amager har nu stået på i en måned. De studerende har stillet en række konkrete, rimelige krav til ledelsen – alligevel bliver de mødt af trusler og tvang.

De studerendes fredelige blokade på KUA bliver mødt med tvang og trusler, skriver Sinem Demir i dagens Signatur. Foto: HUMrådet / Facebook

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

De studerende har slået lejr og sover ude foran fakultetsledelsens kontorer. Blokaden er ført an af HUMrådet og flere af de andre fagråd. De studerende blokerer dekanens kontor i protest mod det forslag om udviklingsplan for uddannelserne, som dekanatet lancerede 30. august.

Planen indeholder et helt nyt afsnit om uddannelser. I den annoncerer dekanen, at ledelsen vil igangsætte en proces med at sammenlægge uddannelser, indføre “brede bachelorindgange”, øge fællesundervisningen på tværs af forskellige uddannelser og indføre “obligatoriske bredbåndskurser”. Det vil alt sammen betyde, at de 15 ECTS-point (60 ECTS-point udgør et årsværk på universitetet, red.) af det frie tilvalg – som svarer til et kvart års bestået fag – ikke længere er så frit. For det vil blive erstattet med, at de studerende skal bruge de 15 ECTS point på at vælge et fag – ud af kun fire valgmuligheder. Det vil skabe hold med op til 200-400 studerende pr. hold – selv om universitetet ikke en gang har lokaler til så store studenter-hold.

De store undervisningshold, som indførelsen af ”obligatoriske bredbåndskurser” vil medføre, ville også koste væsentlige dele af tværfagligheden. Da niveauet så ville skulle sættes ned til laveste fællesnævner – for at alle med hver deres forskellige faglighed kan være med. Det vil betyde, at næsten ingen vil lære noget. Det vil også betyde, at flere vil miste muligheden for at uddanne sig til gymnasielærer, da man ikke vil kunne få nok undervisning i ens andet undervisningsfag.

I mere end et årti har vi set ledelsen gennemføre fag-sammenlægninger og fag-lukninger. Hvis vi skal bevare bare en smule mulighed for specialisering samt kvalitet i vores uddannelser, skal det stoppe nu. Der er virkelig ikke plads til fortsatte forringelser. Allerede i dag er der alt for mange fag, som lider af for meget undervisning på tværs af fag. Eksempelvis får de – der studerer kinesisk, koreansk, japansk, hindu-indisk eller thai – næsten al historisk, politisk og kulturel undervisning fælles. Det samme gælder på Mellemøst-studier, hvor jeg selv har læst tyrkisk. Det betyder, at det eneste – der er tilbage for ledelsen at kunne sammenlægge – er selve sprogundervisningen. Og hvis det var muligt at lægge sprogene sammen, eller finde alternative løsninger, ville de nok heller ikke vige tilbage for at gøre det.

Hvis nedskæringer fra politisk hold lå til grund for denne udviklingsplan, havde de studerende selvfølgelig rettet frustrationen en anden vej. Men det gør det ikke!

Fakultetet har allerede lavet de nedskæringer som de har været tvunget til oppe fra, så det er ikke, fordi fakultetet mister flere penge lige nu. De penge man vil spare ved at gennemføre denne udviklingsplan, vil fakultetet fordele på at oprette uddannelser for udenlandske, betalende studerende. Altså vil fakultetet prioritere betalende udenlandske studerende – og forringe kvaliteten for de studerende som igennem vores velfærdssystem er berettiget til en uddannelse. På den måde vil fakultetet bane vejen for øget brugerbetaling og privatisering af vores uddannelsessektor, så kun de med pengemidler hjemmefra kan få mulighed for en kvalitetsuddannelse. Udover indtægten fra de udenlandske studerende vil kurser for erhvervslivet og prestigeprojekter inden for forskning også give dekanen prestige og noget at profilere sig på.

De studerende forklarer her, hvorfor de mener kampen imod fagsammenlægninger er så vigtig, at de er villige til at besætte dekanatet. Video af Andreas Bulow.

Konkrete krav til ledelsen

HUMrådet og de studerende har stillet fire overordnede krav til fakultetsledelsen:

1. Fjern planerne om sammenlægninger af uddannelser.

2. Fjern planer om ”brede bachelor-indgange”, som betyder delvise fag-sammenlægninger.

3. Fjern forslag om ”obligatoriske bredbåndskurser”.

4. Garanti for, at dekanatet ikke foreslår det samme igen næste semester. For fagsammenlægning er blevet foreslået hvert halve år på visse fag. Det er ødelæggende for arbejds- og studie-miljøet.

De studerende har forsøgt dialog og forhandling fra start, men er blevet fuldstændig ignoreret. Fakultetsledelsen nægtede at indgå i nogen som helst form for forhandlinger, og i hele to uger nægtede de at svare på mails om forhandlinger. Ledelsen har samtidig forsøgt at frame situationen helt anderledes i medierne, og forsøgt at fremstå imødekommende. Sandheden er, at ledelsen i stedet har forsøgt at intimidere de studerende – og truet dem med udsmidning.

Der er endelig i tredje uge kommet gang i forhandlingerne, men ledelsens aggressive strategi har ikke ændret sig, og forhandlingerne trækkes i langdrag. Det viser tydeligt, at studenterdemokratiet er svækket og blevet til medfornemmelse i stedet for medbestemmelse.

HUMrådet og blokaden har skabt håb og har spredt sig til andre fakulteter. Psyk.rådet, Samf.rådet og de Pædagogstuderende har ladet sig inspirere af blokaden, de har påbegyndt lignende mobilisering.

Derudover har eleverne på Den Danske Filmskole også kørt en blokade og opnået kravet om lederens afgang. Et godt og sundt universitet bygger på gode værdier, hvor der lyttes til fageksperter. De studerende kender bedst selv deres uddannelser, derfor er inddragelse af de studerende og reel medbestemmelse helt afgørende.

Kære fakultetsledelse – der er intet økonomisk, som forhindrer jer i at droppe planerne allerede i morgen. – Drop planerne, og lad uddannelserne bevare den smule kvalitet, der er tilbage! Som tidligere studerende og nuværende 3F’er har jeg en opfordring: – Lad os stå skulder ved skulder, på tværs af forskellige fagområder. Stå sammen mod grådighed, privatisering, forringelser – mod trusler, tvang og tyveri!

Jeg støtter de studerende – jeg støtter blokaden!

Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

Om skribenten

Sinem Demir

Sinem Demir

Tjener, tidligere tillidsrepræsentant på Jensens Bøfhus, der afskedigede hende som del af en faglig konflikt. Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, og sidder i Borgerrepræsentationen i København. Sinem er folketingskandidat for Enhedslisten, og kan følges her. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER