Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
9. oktober. 2021

Debat: Regeringen har for længst overtrådt Enhedslistens røde linjer

På en lang række områder har den socialdemokratiske regering blæst højt og flot på forståelsespapiret, der var grundlaget for støtte til regeringens dannelse. Enhedslisten må tage konsekvensen og trække sin støtte, mener medlemmerne af partiets Græsrodsnetværk.

Illustration: KLE-art / Solidaritet

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

Da vi fik en ny regering i sommeren 2019 og regeringen lavede et forståelsespapir med sit parlamentariske grundlag, var der store forventninger – både i og uden for Enhedslisten. Der var forventninger om en ny politik. Disse forventninger er bristet på en lang række områder.

Klimaet. Med Klimaloven har Folketinget vedtaget overordnede klimamål, men de bliver ikke opfyldt i de forlig, der er indgået. I stedet får vi nye motorveje, broer (herunder en Kattegatforbindelse), og den vanvittige Lynetteholm, en kunstig ø ud for København. Disse vedtagelser vil øge CO2-udslippet. Enhedslisten fik i Infrastrukturforliget kun små lapper til klimaet og miljøet.

Inhuman udlændingepolitik. Vi er meget vrede over den inhumane udlændinge-politik regeringen fører, som rammer hundredtusinder fastboende indvandrere i Danmark. Indførelsen af 37-timers arbejdspligt har ingen funktion i praksis, men har mest til formål at genere indvandrere.

Med hjemsendelsen af flygtninge til Afghanistan og Syrien overtræder regeringen internationale konventioner. For slet ikke at tale om modtage-lejre i Rwanda, hvor selv regeringen må vide, at menneskerettighederne bliver krænket groft.

Nedsat dimittend-sats. Med udspillet om at skære i dagpengesatsen for nyuddannede lægger regeringen sig i forlængelse af Thorning-regeringens politik om ‘øget arbejdsudbud’ og forringelser af dagpengesystemet. Forslaget er et klokkeklart forsøg på at splitte arbejderklassen.

Indgrebet mod sygeplejerskerne. Regeringen kom med sit indgreb mod sygeplejerskern i august 2021 slet ikke sygeplejerskerne i møde på ligelønsområdet. Det ligger derved i forlængelse af Thorning-regeringens overgreb på lærerne i 2013. Det overtræder en rød linje, sådan som de blev defineret i vedtagelsen fra Enhedslistens hovedbestyrelse i efteråret 2017. Vedtagelsen berettiger til at vælte regeringen.

Enhedslisten har i foråret 2021 truet med at vælte regeringen efter ydelseskommissionens rapport, og regeringens afvisning af et socialt løft for de fattigste. Men reelt er der ikke mange som tror på det. Og det forekommer heller ikke troværdigt, når Enhedslisten fremstår som ”regeringens støtte-parti” – trods baglandets opfordringer til klart at frasige sig denne rolle. Flertallet i partiets hovedbestyrelse har afvist at sætte regeringen stolen for døren efter indgrebet mod sygeplejerskerne. Derfor frygter vi, at Enhedslisten ikke vil udfordre regeringen afgørende.

Hvad bør Enhedslisten gøre?

• Vores folketingsgruppe må klart og utvetydigt melde offentligt ud, at vi ikke længere er et støtteparti, som vi gjorde det i 2012 efter Thorning-regeringens topskattelettelser, hvor Johanne Schmidt-Nielsen følte sig ”pisset på”. Vi pegede på regeringen ved dens dannelse, og forhandlede os frem til et ”forståelsespapir”. Det er løst formuleret, men enhver meningsfuld vurdering leder frem til at papiret er overtrådt. Vi vil kræve forståelsespapiret overholdt, hvilket ikke sker i dag.

“Når et mistillidsvotum var muligt for Vänsterpartiet i Sverige, bør det også være muligt i Danmark – hvis viljen er til stede.”

• Enhedslisten skal prioritere arbejdet i den brede klimabevægelse med vores egne radikale krav. Vi skal kræve infrastrukturforliget skrottet, da det er en ensidig prioritering af biltrafikken. Vi skal modarbejde den kunstige ø Lynetteholm, der er en stor fremtidig klimasynder. Alle disse vedtagelser i Folketinget, undergraver 70 %- målsætningen og er et brud på forståelsespapiret. Samtidig skal vi kræve at få et ærligt og usminket klimaregnskab, hvor alle udledninger regnes med – også dem fra importerede varer, international skibstrafik og fra militæret. Enhedslisten skal insistere på at afbrænding af biomasse – især importerede træpiller – ikke er klimaneutralt, og derfor skal regnes med i klimaregnskabet.

• Vi kræver en tilbagerulning af den umenneskelige udlændingepolitik – herunder lettere adgang til permanent ophold og statsborgerskab. Flygtningene skal ikke sendes hjem, men gives permanent ophold og ud af lejrene, så de kan begynde en ny tilværelse.

• Vi må kræve, at en finanslov skal “trække Danmark i den rigtige retning “, hvis den skal have Enhedslistens støtte. Den kommende finanslov skal indeholde en imødekommelse af sygeplejerskernes og andre lavtlønnede kvindefags krav om ligeløn. Et vigtigt minimumskrav, som mange er enige i.

• Vi kræver, at en ydelsesreform indebærer et reelt socialt løft for de fattigste, og at dagpenge-forringelserne fjernes fra reformen “Danmark kan mere 1”. Vil regeringen ikke efterkomme dette, må den finde sit flertal andetsteds.

• Enhedslisten skal målrettet gå efter at afsætte “enkeltministre, der fejlinformerer Folketinget eller i særlig grad modarbejder Enhedslistens politik”, som vi vedtog i 2017.

• Endelig skal vi ikke afskrive muligheden af et regulært mistillidsvotum, jf. vedtagelsen fra 2017. Når det var muligt for Vänsterpartiet i Sverige, bør det også være muligt i Danmark – hvis viljen er til stede.


Om skribenten

Græsrodsnetværket

Græsrodsnetværket

Græsrodsnetværket udgøres af medlemmer i Enhedslisten. Medlemmerne ønsker mere basisdemokrati, klare politiske markeringer og opprioritering af bevægelsesarbejdet.

Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER