Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
22. maj. 2019

Drop seniorpolitikken: Nedslidning rammer alle aldersgrupper

Debatten om nedslidte ignorerer de fleste danskeres behov, og drejer sig om at tilfredsstille en lille gruppe borgere. Det mener Søren Nørgaard fra SF Ungdom, som selv arbejder på et Jobcenter, og møder problemstillingerne i sin hverdag.

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


Debatten om nedslidte ignorerer de fleste danskeres behov, og drejer sig om at tilfredsstille en lille gruppe borgere. Det mener Søren Nørgaard fra SF Ungdom, som selv arbejder på et Jobcenter, og møder problemstillingerne i sin hverdag.


Har du en kommentar til dette indlæg? Så skriv en Replik til Solidaritet

Af Søren Nørgaard

Den største fordelingspolitiske kamp i denne valgkamp handler om pension og nedslidning. Som socialist er det tiltalende: kampen for bedre vilkår for den udbyttede lønmodtager, der er nedslidt af den profitorienterede kapitalisme. Det er sådan debatten lyder, men ser vi på den politik, der bliver fremlagt, handler den ikke om lønmodtagere, der er nedslidt af en syg kapitalisme. Det handler derimod om en lidt hurtigere pension til gavn for ældre lønmodtagere, som har haft fast arbejde igennem mange år. Disse behøver ikke være nedslidte.

Min påstand er, at både regeringen, socialdemokratiet, venstrefløjen og fagbevægelsen ignorerer langt de fleste nedslidte danskere, til fordel for en lille gruppe. Nedslidning er ikke et problem, der én til én hænger sammen med alder. Af de danskere, der har et fleksjob, er det f.eks. kun 14%, der er over 60 år, og derfor kunne få noget ud af en tidligere pension. For førtidspensionisters vedkommende er det hver fjerde, der er over 60 år. Det er grupper, der er så nedslidte, at de har kunnet komme igennem nåleøjet til vores to eksisterende permanente ordninger for personer, der er ude af stand til at arbejde normalt. Så forestil dig, hvordan det ser ud for dem, der går på arbejde hver dag med smerter eller har et højt sygefravær på jobbet. Langt de fleste er for unge til at nyde godt af endnu en seniorordning. Når man vil løse nedslidning ved at give tidligere pension til de 60+-årige, så svarer det til at ville afskaffe fattigdom ved kun at afskaffe kontanthjælpsloftet og i øvrigt kun gøre det for hver fjerde kommune.

Min påstand er, at både regeringen, socialdemokratiet, venstrefløjen og fagbevægelsen ignorerer langt de fleste nedslidte danskere, til fordel for en lille gruppe

Venstrefløjsløsninger

Hvis vi som venstrefløj vil hjælpe de nedslidte, skal vi gå langt mere drastisk til værk. For det første bør regningen placeres entydigt hos de firmaer, der tjener penge på at slide medarbejderne ned. Man bør lade sig inspirere af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, hvor virksomheder, der ikke løfter ansvaret med at tage lærlinge, betaler til dem, der gør. Indfør en lignende ordning for arbejdsmiljø, hvor virksomheder skal betale arbejdsmiljøafgifter afhængigt af, om deres medarbejdere er mere eller mindre nedslidte, end man kunne forvente – også vurderet på, om medarbejderen bliver syg efter at have forladt virksomheden.

Vi skal have et rummeligt arbejdsmarked, hvor man kan få et retskrav på skånehensyn uden at være fleksjobber. Fleksjob hjælper lige nu kun de personer, der er blevet for nedslidte til at arbejde fuld tid. Det bør udbygges med en mulighed for at få skånehensyn på jobbet og arbejde fuld tid, så nedslidning forebygges. Samtidig skal krav om oprettelse af fleksjob og et rummeligt arbejdsmarked også indgå i sociale klausuler på lige fod med f.eks. lærlingepladser. Vi skal også styrke vores sociale sikkerhedsnet for nedslidte. Det er i dag enormt svært at få en førtidspension, her skal adgangen lempes. Derudover skal vi fjerne muligheden for at falde ud af sygedagpengesystemet, hvor mange ikke kan få forlænget ydelsen, når de rammer grænsen på et halvt års sygdom. Vi skal også fjerne brugerbetalingen på psykologhjælp og fysioterapi, to behandlinger, der er vigtige i at forebygge og afhjælpe nedslidning. Endelig skal der også åbnes for et mere fleksibelt arbejdsliv, hvor medarbejdere får ret til at gå ned i tid og kan optjene langtidsorlov.

Alle disse forslag har det til fælles, at de hjælper alle danskere med nedslidningsproblemer. Det står i klar modsætning til de borgerliges seniorførtidspension og socialdemokraternes tidligere folkepension, der kun hjælper en lille bitte gruppe. Selvfølgelig skal venstrefløjen også kæmpe for retten til tidligere pension, men vi skal ikke lade os begrænse til det. Vi skal bruge det som en løftestang til at stille radikale forslag, der gør op med en syg kapitalisme, der gør lønarbejderne syge for profittens skyld.


Søren Nørgaard er medlem af SF Ungdoms landsledelse.


Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER