Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
30. september. 2023

Er det Vesten, der er “the baddies”

I Vesten lever fortællingen om, at det er os, der er de gode demokrater, i bedste velgående. Det kan være en belejlig fortælling, men det gør den ikke sand. Vesten udnytter denne fortælling til at holde resten af verden under fode

Kyiv, Ukraine. Foto: Wikimedia Commons

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

4. september bragte Kristeligt Dagblad overskriften: ”Danskernes opbakning til forsvaret er historisk høj”. Man kunne læse, at næsten 50 procent af danskerne synes, vi bruger for få penge på forsvaret, mens kun ca. 15 procent synes, vi bruger for mange penge på forsvaret. Der er tilsyneladende ikke længere nogen modstand mod NATO.

Det viser, at de fleste af danskerne – vores naboer og kolleger – har købt fortællingen om verdens konflikter i almindelighed, og om Ukraine-krigen i særdeleshed.

Og hvad er det så for en fortælling, vi præsenteres for?

Fortællingen om den store modsætning og konflikt i verden i dag er, at det er en konflikt mellem de gode demokratier i vesten anført af USA imod de onde autokratier anført af Kina og støttet af Rusland.

Fortællingen er smart, for hvem vil ikke gerne holde med de gode, og hvem vil ikke gå ind for demokrati? Jeg selv vil gerne bidrage til en bedre verden uden krig, sult, klimaødelæggelse og anden elendighed, og jeg går dybt og inderligt ind for demokrati. Jeg har lært som ung, at kampen for demokratiet er en vigtig del af kampen for socialisme. Jeg vil gerne udvide demokratiet til en lang række områder, hvor det i dag hverken er folket eller folketinget, men de besiddende, der bestemmer.

Vesten er ikke de gode

Men fortællingen er falsk.  USA, Danmark og Vesten er ikke de gode.

Modsætningen er ikke mellem demokratier og autokratier, men mellem de herskende og de undertrykte. De herskende er Vesten anført af USA, som fastholder de andre, det globale syd i fattigdom og udplyndring. Vestens rigdom og det globale syds fattigdom skyldes ikke, at vi i vesten er demokratiske, eller at vi er kloge eller flittige, men at Vesten har militær og politisk magt til at udbytte og udplyndre de andre.

Man kan kun afskaffe fattigdom, sult og analfabetisme og opfylde FN’s verdensmål ved at afskaffe denne udbytning og udplyndring. Men det vil gå ud over vestens rigdom. Derfor kæmper vesten imod en anden verdensorden.

Kampen står om den fremtidige verdensorden. Skal USA stadig have hegemoni og udøve verdensherredømme via militær magt, via dollarens særstilling som verdensvaluta og via USA’s kontrol over verdens internationale bankoverførsler?

Eller skal vi have en multipolær verden uden hegemoni, med små og store nationers lige ret, som der så smukt står i FN pagten?

Mette Frederiksen, regeringen og stort set hele folketinget er ikke i tvivl. De har valgt side. De står sammen med USA. Der skal ikke være den mindste sprække i sammenholdet mellem Danmark og USA.

Derfor skal Danmark fortsat være parat til at lægge hånden på kogepladen, gå i krig og kaste bomber uden FN-mandat for at fastholde USA’s hegemoni og vestens udplyndring og undertrykkelse af det globale syd.

Tag ikke fejl. Danmark er en integreret del af vestlig imperialisme og bidrager både politisk, økonomisk og militært til at opretholde den skæve og uretfærdige verdensorden.

Krigen i Ukraine

Ukrainekrigen indgår i den geopolitiske konflikt, hvor Rusland ønsker at spille den stormagtsrolle, som de føler sig berettiget til, mens USA og NATO ønsker at sikre USA’s verdensherredømme ved at begrænse Rusland til at være en regional magt, der ikke skal kunne blande sig på verdensplan.

Fortællingen om Ukrainekrigen misbruges til at gennemføre en ekstrem oprustning og militarisering af Danmark.

Fortællingen er, at eneherskeren i det autokratiske Rusland, Putin, helt uprovokeret angreb det demokratiske Ukraine, en suveræn, demokratisk europæisk stat. At Putins krig er uhørt forbryderisk og grusom i en grad, vi ikke ellers ser, og at Putin, hvis han lykkes med at erobre Ukraine, vil fortsætte med først Baltikum, så Østeuropa og i de værste fantasier også det fredelige Danmark.

Det skulle derfor angiveligt også være vores frihed, som de heltemodige ukrainere kæmper for.

Fortællingen er smart. Men fortællingen er også falsk, fordrejet og dobbeltmoralsk.

Fortællingen er smart, fordi den aktiverer en indlært frygt for Rusland, som danskerne under den kolde krig er opdraget med. Fortællingen er smart, fordi den underbygges af billeder og personlige historier om mennesker, vi kan identificere os med, og som reelt udsættes for krigens forfærdelige rædsler.

Fortællingen er falsk, fordi angrebet på Ukraine, nok er brud på FN-pagten og international lov, men den er bestemt ikke uprovokeret. Rusland er ansvarlig for angrebet på Ukraine. Den ugerning protesterer vi imod.

Ukraine har hovedansvaret for at Minsk 2-aftalen, som skulle løse konflikten i Donbas uden krig og inden for Ukraines grænser, ikke blev gennemført. Hvorfor har kun fredsbevægelsen gjort opmærksom på det?

USA er hovedansvarlig for, at konflikten er eskaleret, og at der ikke måtte aftales en løsning uden krig, som indebar ukrainsk neutralitet baseret på sikkerhedsgarantier. Hvilke danske partier har protesteret imod dette?

Krigen i Ukraine i kontekst

NATO har siden murens fald fortsat sin politik med at inddæmme og begrænse Rusland. Det har ført til at Rusland opgav sine forhåbninger til vesten, og i stedet føler sig truet af vesten.

Ukraines daværende præsident blev væltet ved et kup i 2014. Oppositionen blev forbudt og nationale mindretal frataget grundlæggende rettigheder, men det hører danskerne ikke om.

Krigen er nok forbryderisk og grusom, men den er ikke anderledes end andre krige, som Danmark enten har deltaget i, eller som vi er ligeglade med. Der var flere civile ofre i angrebet på Irak. Der er i 2022 dræbt flere i krigen i Etiopien end i Ukrainekrigen. Men ofrene fra disse krige kommer ikke til orde i dansk tv, for dem skal vi ikke have ondt af eller identificere os med.

Rusland har tydeligt hverken militær kapacitet til eller interesse i en konventionel krig med NATO. Selv efterretningstjenesten og forsvarsministeriet siger, der ikke er en trussel mod dansk territorium eller frihed. Der er altså ikke behov for oprustning.

Krigen i Ukraine er en proxykrig

Selv om der er andre krige, som burde optage os, så er Ukraine krigen vigtig og farlig. For det er blevet en proxykrig mellem Rusland og NATO, hvor alle parter har så meget på spil, at de føler deres eksistens truet. Derfor vil de bruge alle midler, for ikke at tabe.

Ukraine risikerer at miste en stor del af sit territorium og blive reduceret til en russisk lydstat. Rusland risikerer at miste sin sortehavsflåde og sin stormagtsstatus og at ødelægge sin økonomi. Begge lande risikerer at efterlade store nationale mindretal på den anden side af grænsen.

USA risikerer at miste sit verdensherredømme. Den udvikling er i gang. Et nederlag i Ukraine kan føre til, at andre stater tør udfordre USA’s interesser, så deres verdensherredømme definitivt er tabt. Det er derfor krigens logik, at parterne vil bruge alle de midler, der er nødvendige for ikke at tabe.

Krigen har dermed alle forudsætninger for at udvikle sig til en verdens- og atomkrig.

Tværs gennem de falske fortællinger må vi derfor fastholde, at krig er frygteligt, og at også denne krig skal stoppes hurtigst muligt.

Når den danske regering bidrager til at optrappe og forlænge krigen ved at levere F16-fly, tilsidesætter den hensynet til de mange ukrainere og russere, der dræbes eller lemlæstes.

Når den danske regering satser på militær sejr og afviser ethvert forslag om forhandling og våbenhvile, så tilsidesættes også hensynet til danskerne sikkerhed, fordi en optrapning af krigen risikerer at føre til krig og ødelæggelse i hele Europa.

Fredsaftale nu

Alle krige stopper engang. Det sker som regel ved en forhandling, når befolkningerne er blevet trætte af krigen og ikke vil mere. Over hele verden vokser krigstrætheden.

I det globale syd ønsker alle, at krigen stopper. Der har været mange forsøg på at få lov at mægle, blandt andet fra Kina, Brasilien og Afrika.

Både i Rusland og i Ukraine er der krigsmodstand, som undertrykkes, men truer med at slå igennem. Folk lider afsavn på grund af krigen

I USA er der både blandt demokrater og republikanere kræfter, der synes krigen har varet længe nok. I Europa er der alle steder fra krav om våbenhvile og forhandling. Kravene kommer fra demonstrationer og fra politikere. Senest er der kommet et udspil fra tyske socialdemokrater.

Det er et spørgsmål om tid, før krigstrætheden og kravene om forhandling og våbenhvile slår igennem. Hvis vi vil stoppe ofrenes lidelser hurtigst muligt, og hvis vi vil stoppe oprustning og militarisering af Danmark, skal vi bidrage til at bryde krigens logik om fortsat optrapning.

Det kan vi gøre ved at udstille falskheden i den officielle fortælling om krigen.

Vi skal fortælle, hvordan krigspolitik og oprustning også i Danmark stjæler midlerne fra klimaindsats, sundhedsvæsen og velfærd.

Det vil hverken regering, folketing eller pressen være med til. Derfor er der i den grad brug for, at fredsbevægelse, partier og medier, der føler med ofrene, tør gå imod strømmen, og give reel oplysning, både om kampen om verdensherredømmet og om krigen i Ukraine.

Om skribenten

Carsten Andersen

Carsten Andersen

Talsmand for Aarhus mod Krig og Terror Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER