Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
7. oktober. 2022

Få overblikket: Derfor er Enhedslisten Aarhus splittet efter budgetforhandlingerne

På onsdag den 12. oktober kommer to ud af Enhedslistens tre byrådspolitikere til at stemme for forliget om Aarhus Kommunes budget. Det har skabt store uroligheder i partiet. Flere har ønsket dem ekskluderet for at bryde med mandatet, som blev vedtaget på generalforsamlingen

Billede af byrådspolitikere i Aarhus Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup
Byrådspolitikere i Aarhus Kommune Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup gik imod baggrundsgruppens beslutning og tilsluttede sig budgetforliget.

Klokken var 2 om natten, da et flertal i Enhedslistens kommunebestyrelse i Aarhus besluttede, at man ikke ville tilslutte sig forliget om kommunens årlige budget. Alligevel valgte 2 ud af 3 byrådspolitikere at gå imod beslutningen.

Thure Hastrup og Kathrine Vinther Nielsen gik tilbage til forhandlingerne, og tilsluttede sig forliget. Det har efterfølgende skabt uroligheder i lokalafdelingen. I dag er der derfor stemmer fra afdelingen, som ønsker at ekskludere de to byrådsmedlemmer, mens andre håber, at de ombestemmer sig inden onsdag den 12. oktober, som er deadline for budgetforligene.

”Kommunebestyrelsens baggrundsgruppe havde givet os mandat til at gå ind og forhandle, selvom de vidste, at vi ikke havde en mulighed for at komme ud med et resultat, som lå indenfor deres fortolkning af mandatet,” siger byrådsmedlem Thure Hastrup.

Han henviser til det mandat, som var blevet vedtaget på Enhedslisten Aarhus’ generalforsamling tidligere i år. Her stod blandt andet:

Enhedslisten vil ikke stemme for et budget, der indeholder forringelser, forstået som forringelser for de enkelte brugere. Selvom et budgetforlig indeholder forbedringer for nogle grupper, kan vi ikke støtte et budget, hvis det indeholder forringelser for andre.”

Budgetforliget endte med besparelser på 1,4 procent på de tre store velfærdsområder og 1,8 procent på de tre magistrater, som ikke er en del af velfærdsområdet, forklarer Thure Hastrup.

“Det var blevet større besparelser på 1,975%, hvis vi ikke havde været med.”

Skattestop og serviceloft sætter begrænsninger

Grunden til, at det var svært for byrådspolitikerne at komme ud af forhandlingerne uden besparelser, skal findes i de økonomiske begrænsninger, som lægges ned over kommunerne, når de forhandler deres årlige budgetter.

Der er et loft for, hvor mange penge kommunerne må bruge på service tilsammen. Dette loft reguleres af økonomiaftalen, som forhandles mellem KL og regeringen. Derudover er der en ramme for, hvor mange skatter kommunerne må indkræve. Og til sidst er der budgetloven, som betyder, at de offentlige budgetter samlet set skal være i balance eller udvise et overskud.

Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard (S), havde foreslået, at der skulle gennemføres besparelser for 229 mio. kroner. I byrådssalen var der ikke flertal for at hæve skatten, så det var heller ikke en mulighed.

Pænt aftryk var ikke nok

Peter Iversen sidder med i Enhedslistens kommunebestyrelse, som ifølge vedtægterne tager de endelige beslutninger i Enhedslisten Aarhus vedrørende tilslutning til forliget. Han kunne godt se, at det var en svær forhandling for byrådsmedlemmerne. Men der var også muligheder.

“Vi er stort set alle sammen enige om, at der er tale om nedskæringer, som vi ikke selv er herre over ift. KL og Staten. Der, hvor vi skilles er, om mandatet skal tilsidesættes.”

Peter Iversen, medl. af kommunebestyrelsen

”Det er ikke alle besparelser, som vi er imod rent principielt. Man kan sagtens finde besparelser, som ikke går ud over borgerne,” forklarer han og fortsætter:

”Kommunebestyrelsen kunne konstatere, da byrådsmedlemmerne kom tilbage fra forhandlingerne, at der var sat pæne Enhedsliste-aftryk. Men der var stadig nedskæringer. Så 5 ud af 9 medlemmer i kommunebestyrelsen besluttede, at vi ikke skulle tiltræde aftalen.”

Byrådsmedlemmerne er ikke selv med til at træffe beslutningen. Det gør kommunebestyrelsen med sine 9 medlemmer. Peter Iversen bebrejder ikke byrådsmedlemmerne, at de ikke kom nedskæringerne helt til livs.

”Vi er stort set alle sammen enige om, at der er tale om nedskæringer, som vi ikke selv er herre over ift. KL og Staten. Der, hvor vi skilles er, om mandatet skal tilsidesættes. Der havde været en debat på generalforsamlingen, og her var vi godt klar over, hvad der var givet videre.”

Fastholder sin stemme

Thure Hastrup, som taler på vegne af sig selv og Katrine Vinther Nielsen, fastholder, at ingen af dem kommer til at trække deres stemme tilbage ved deadline, som er den 12. oktober.

De vurderer, at Enhedslisten sammen med SF fik minimeret skaderne, sådan at der blev sparet 22,5 millioner kr. mindre. Samtidig har de fået flere klimatiltag ind i aftalen. Fx er der blevet afsat 35 mio. kroner til grundvandsparker, og de har fået etableret en jordfond. Der er afsat 20 mio. kr. ekstra til cykelstier. Og så er der indført fartbegrænsning i midtbyen til 40 km/timen.

”Hvis vi ikke tilslutter os forliget, så er vi ikke med til at implementere beslutningerne. Så kan vi ikke være med til at beslutte, hvor der skal spares. Og vi kan ikke påvirke de klimabeslutninger, som vi kom igennem med,” forklarer Thure Hastrup.

Selvom der er svære økonomiske tider, der medfører besparelser, så mener han stadig, at Enhedslisten skal være med til at træffe beslutningerne, hvor det er muligt.

”Der er to forskellige fløje i Enhedslisten Aarhus. Dem, der vil være et protestparti. Og dem der vil søge indflydelse og protestere samtidig, fortæller han og fortsætter:

”Man kan ikke bare sende os ind og forhandle, samtidig med at man ved, at man har fortolket mandatet sådan, at vi ikke har nogen muligheder for at tilslutte os et budgetforlig. Det handler også om vores troværdighed som byrådspolitikere.”

Forslag om eksklusion

Det er langt fra alle medlemmer af Enhedslisten Aarhus, der er enige med Thure Haastrup og Katrine Vinther Nielsen.

Peter Iversen håber derfor også, at de to ændrer deres stemme, inden onsdag den 12. oktober.

“Der er to forskellige fløje i Enhedslisten Aarhus. Dem, der vil være et protestparti. Og dem der vil søge indflydelse og protestere samtidig.”

Thure Hastrup, byrådsmedlem

”Deres handlinger har ingen konsekvenser her og nu. Nu taler vi teori. Og hvis man teoretisk set har repræsentanter for Enhedslisten, som konsekvent går imod, hvad partier siger, kan det ende med en eksklusionssag. Der er vi ikke, og vi vil gerne undgå det,” siger han.

Andre medlemmer mener dog, at der allerede bør være grundlag for eksklusion. De har sendt et åbent brev rundt i lokalafdelingen, som Solidaritet er kommet i besiddelse af. I brevet kritiserer medlemmerne kommunebestyrelsens reaktioner for at være for afdæmpede og tamme.

De fire medlemmer: Poul Krogsgård, Ulla Bøwadt, Freddy Jensen og Joachim Speck skriver derfor:

”Vi mener, at hvis Katrine og Thure fastholder, at de også vil stemme for budgetaftalen den 12. oktober, så er der tale om et meget voldsomt brud på Enhedslistens vedtægter, og de to byrådsmedlemmer bør herefter indstilles til eksklusion.”

Thure Hastrup tror ikke selv, at det kommer dertil. Han regner i stedet med, at flertallet i kommunebestyrelsen kommer til at ændre sig inden den 12. oktober.   


Om skribenten

Lise Møller Schilder

Lise Møller Schilder

Freelance journalist. Har tidligere skrevet for Solidaritet, Dagbladet Information, Politiken, Weekendavisen, Børsen, Notat, DEO og STOF-bladet. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER