Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
13. november. 2019

Folketinget til Mette Frederiksen: Mød op og forklar dig

Efter statsministeren har afvist at møde op til et samråd om regeringens nyansatte pressechefer, opfordrer Folketinget hende nu til at »genoverveje« sit afslag. Et flertal frygter nemlig, at Mette Frederiksen er ved at politisere embedsværket.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er kommet i modvind, efter et flertal i Folketinget nu kritiserer, at en lang række nye ansættelser har tætte forbindelser til partiet. Finansminister Nicolai Wammen har bl.a. ansat tidligere pressechef i Socialdemokratiet Mads Brandstrup (th., øverst) som særlig rådgiver, mens Mads Kolby (th., nederst), der tidligere var presserådgiver i partiet, i dag er pressechef i Erhvervsministeriet.

Konflikten mellem et flertal i Folketinget og statsminister Mette Frederiksen (S) om regeringens pressechefer tilspidses nu. Efter statsministeren har afvist at møde op til et samråd om, at syv ud af ni nyansatte presse- og kommunikationschefer har tætte bånd til Socialdemokratiet, opfordrer Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S) nu til, at hun »genovervejer« sit afslag. 

Henrik Dam Kristensen skriver i et brev til Mette Frederiksen, at et flertal i udvalget for forretningsordenen (UFO) mener, at temaet for samrådet har en »så overordnet og principiel karakter«, at det falder inden for hendes ressortområde som statsminister og leder af regeringen. Statsministeren har hidtil henvist til skatteminister Morten Bødskov (S), som har det overordnede ansvar for personalemæssige forhold.

»Flertallet i udvalget har grundlæggende forståelse for, at en statsminister kan have et ønske om ikke at deltage i samråd i Folketingets udvalg om spørgsmål, som entydigt henhører under en fagministers ressortområde,« skriver Folketingets formand. »Det er imidlertid samtidig flertallets opfattelse, at der findes spørgsmål af sådan overordnet og principiel betydning for regeringens funktioner som helhed, herunder regeringens forhold til og samarbejde med Folketinget og det politiske og administrative system i øvrigt, at det er naturligt og nødvendigt, at det er statsministeren, som stiller sig til rådighed for drøftelser herom med Udvalget for Forretningsordenen«.

Handler ikke om løn og pensioner

Ifølge Henrik Dam Kristensen handler samrådsspørgsmålet således ikke om overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse eller personalemæssige spørgsmål.

»Derfor er det flertallets klare opfattelse, at det er dig og ikke skatteministeren, der er den ansvarlige ressortminister for besvarelse af samrådsspørgsmålet, idet samrådsspørgsmålet som nævnt ovenfor vedrører principielle overvejelser om dansk forvaltningstradition set i forhold til en politisering af embedsværket,« skriver Folketingets formand.

»Flertallet finder det afgørende, at der kan ske en åben og principiel debat om det forhold, at flere ministre i den nuværende regering har ansat presse- og kommunikationschefer i stillinger som i princippet partineutrale embedsmænd, når disse tilsyneladende tidligere har haft en partipolitisk tilknytning til vedkommende minister eller dennes parti. Ligeledes finder flertallet, at der er behov for en grundlæggende drøftelse af, hvordan du som leder af regeringen vil sikre, at embedsværket arbejder på et neutralt grundlag og ikke er underlagt et pres fra det stigende antal politiske sekretariater og/eller embedsmænd med partipolitisk tilknytning«.

Ifølge Henrik Dam Kristensen skal samrådsspørgsmålet derfor ses i sammenhæng med det tidligere stillede spørgsmål om statsministerens særlige rådgiver Martin Rossen. Mette Frederiksen måtte i september møde op og forklare – og forsvare – ansættelsen af Martin Rossen som både særlig rådgiver og stabschef i Statsministeriet. Rossen er blevet stabschef for et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet, som Mette Frederiksen har valgt at oprette. Her sidder Martin Rossen sammen med to særlige rådgivere og en sekretær. Ydermere har Martin Rossen fået plads i regeringens mest magtfulde udvalg – økonomiudvalget og koordinationsudvalget. Økonomiudvalget har til hovedopgave at se på regeringens samlede økonomiske politik, mens koordinationsudvalget behandler større væsentlige initiativer og sager fra regeringen – herunder større regeringsudspil og lovforslag.

»På den anførte baggrund vil flertallet opfordre til, at du genovervejer din stillingtagen og beslutter at deltage i samrådet med henblik på en besvarelse af samrådsspørgsmålet,« hedder det i brevet til statsministeren.  

Martin Rossen – her på satirisk vis præsenteret i ballonform af Den Korte Radioavis – siges at have stor indflydelse på Mette Frederiksens beslutninger. Det vakte opsigt da presserådgiveren fik plads i regeringens centrale udvalg, ‘Økonomi- og Koordinationsudvalget’. Foto: @denkortekirsten / Twitter

Fortsætter ved regeringsskifte

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan seks ud af otte nyansatte presse- og kommunikationschefer i landets ministerier har bånd til regeringen. Og siden har Danmarks Radio (DR) kunnet fortælle, at også Klimaministeriet har ansat en kommunikationschef med nære forbindelser til Socialdemokratiet og den pågældende minister, Dan Jørgensen. Det selvom de pågældende er ansat i stillinger som partineutrale embedsmænd. Det betyder, at de fortsat vil være i deres stillinger, selvom regeringen går af og eksempelvis erstattes af en borgerlig regering.

Det er ikke første gang, at en statsminister har afvist at møde op til et samråd i Folketinget. Det gjorde også Mette Frederiksens forgænger Lars Løkke Rasmussen i flere tilfælde i perioden mellem 2015 og 2019.

Samtlige ministerier har understreget, at der ikke har været politisk indblanding i ansættelserne. De pågældende syv presse- og kommunikationschefer var alle de bedst kvalificerede, lyder forsvaret.

Spørgsmålets ordlyd

»Med henvisning til artiklen »Mette Frederiksen i første store interview som statsminister: Vi ser et mere splittet land end før« bragt i Berlingske den 10. august 2019, bedes statsministeren redegøre for den aktuelle udvikling med udbredelsen af politiske sekretariater på Slotsholmen, herunder for, hvordan det harmonerer med den danske forvaltningstradition, når flere af regeringens ministre ansætter presse- og kommunikationschefer i stillinger som partineutrale embedsmænd, når disse tilsyneladende tidligere har haft en partipolitisk tilknytning til ministeren eller Socialdemokratiet«.


Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

Om skribenten

Kim Kristensen

Kim Kristensen

Tidligere journalist på Solidaritet. Ansat som journalist på det socialdemokratiske nyhedsmedie Pio. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER