Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu

Colombia – en “stormagt for livet”?

Tidspunkt
Dato - 24/08/2023
KL: 17:00 - 19:00

Sted: Hovedstaden
Arrangør: Internationalt Forum og Colombia Solidaritet


[español abajo]

Solidaritetsbutikken, Griffenfeldsgade 41, 2200 København N

Colombias nye progressive regering taler om, at landet skal blive en “stormagt for livet” – der skal værnes om menneskeliv og natur, mens landets enorme landbrugspotentiale skal udvikles og udvindingsindustrien skal tøjles. Men er det muligt i en kapitalistisk verden – og for et land, der pt er dybt afhængig af export af råstoffer?

Vores kammerater fra Tierra Libre fra Colombia har ledet flere kampe mod mineselskaber og fracking i Colombia, og arbejder med småbønder til fremme af økologisk landbrug og madsuverænitet. De vil fortælle, hvordan de ser den aktuelle situation i landet og reflektere over de sociale organisationers rolle overfor den nye regering – særligt i forhold til at opnå reelle forandringer for madsuverænitet og beskyttelse af planeten.

Vores kammerat fra Misak-folket i Cauca vil fortælle, hvordan hendes folk kæmper mod et af Europas største multinationale papirproducenter, som dyrker monokulturel fyr og eucalyptus til eksport på de oprindelige folks jorde.

Endelig vil vi reflektere sammen over, hvordan vi kan styrke vores alliancer mellem kampe i syd og i nord – da forsvar for livet bør kæmpes overalt i verden, ligegyldigt hvor vi befinder os.

– Der vil være oversættelse mellem spansk og dansk –
————–
Colombia – Potencia mundial de la vida? Tensiones entre agroindustria, modelos de agrícolas y naturaleza

El nuevo gobierno progresista de Colombia habla de convertir al país en una “potencia mundial de la vida”, protegiendo la vida humana y la naturaleza, al tiempo que desarrolla el enorme potencial agrícola del país y frena las industrias extractivas. Pero, ¿es esto posible en un mundo capitalista y en un país que por ahora sigue profundamente dependiente de la exportación de materia prima?

Nuestros compañeros de Tierra Libre de Colombia han liderado varias luchas contra las empresas mineras y el fracking en Colombia y trabajan con pequeños agricultores para promover la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria. Nos hablarán de cómo valoran la situación actual del país y reflexionarán sobre el papel de las organizaciones sociales ante el nuevo gobierno y en la apuesta de lograr cambios decisivos y duraderos hacia la soberanía alimentaria y la protección del planeta.

Nuestra compañera del pueblo Misak del Cauca aportará sus perspectivas sobre cómo su pueblo lucha en contra la multinacional papelera más grande de Europa, que tiene monocultivos de pino y eucalipto para la exportación en los territorios ancestrales.

Finalmente, reflexionaremos juntos sobre cómo podemos fortalecer nuestras alianzas entre las luchas del Sur y del Norte, partiendo de la convicción de que las luchas por la protección de la vida deben darse en todas partes del mundo, sin importar dónde nos encontremos.

– Habrá traducción entre danés y español –