Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu

Socialistisk aftenskole i Århus: Hvad er klassekamp?

Tidspunkt
Dato - 29/10/2020
KL: 19:00 - 21:30

Sted:
Arrangør:


Enhedslisten Århus Nord indbyder fire torsdage i efteråret til aftenskole:

”Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt. Det drejer sig om at forandre den”. Sådan skrev Karl Marx. Men for at forandre verden må vi også forstå den. Socialister har en lang tradition for at forstå og analysere samfundet – forstå den udvikling, undertrykkelse og udbytning, der finder sted og de muligheder vi har for at forandre det. Socialistisk Aftenskoles formål er, at give deltagerne nogle grundlæggende værktøjer til at forstå – og dermed forandre verden omkring os. Aftenskolen er arrangeret af Enhedslisten Aarhus Nord, men er åben for alle interesserede. Den er gratis og den er for alle, unge og ældre. Aftenskolen henvender sig til folk med forskellig baggrund og forudsætter ikke forhåndskendskab til emnerne. Vi håber den vil være interessant både for de, der søger ny viden og de, der vil dele deres viden og erfaringer.

Hver aften starter med et oplæg om et bestemt emne. Herefter vil vi i arbejdsgrupper diskutere en række spørgsmål, som oplægsholderen har forberedt. Vi slutter med opsamling og fælles diskussion og afslutning af oplægsholderen. Der vil blive henvist til flere tekster, som deltagerne selv kan arbejde videre med. Vi lever i et samfund, hvor liberalismen dominerer, og markedstænkning tages for givet. I den offentlige debat bliver der sjældent sat grundlæggende spørgsmålstegn ved den måde, samfundet fungerer på. Socialistisk Aftenskole ønsker at udvikle vores kritiske sans og bevidsthed om samfundet, for på den måde at give os værktøjer til at forstå – og forandre det. Socialistisk Aftenskole er også et bidrag til at udvikle en bredere kritisk offentlighed og kultur, som alternativ til den nuværende, der er domineret af de borgerlige medier og kultur. Socialistisk Aftenskole efterstræber en fordomsfri og åben diskussion, hvor vi sammen hjælper hinanden med at udvikle en socialistisk forståelse af verden. Velkommen!

Indledning v. Esben Bøgh Sørensen, ph.d. i idehistorie fra Aarhus Universitet.

”Arbejderklassens frigørelse må være dens eget værk” var en kendt vending i den tidlige arbejderbevægelse og første gang formuleret af Karl Marx. Men hvorfor har socialister altid været så fokuseret på arbejderklassen og klassekamp? Aftenskolen tager denne gang begreberne ”klasse” og ”klassekamp” op. Vi forsøger at besvare, hvordan socialisters forståelse af begrebet klasse adskiller sig fra andre definitioner af klasse, og hvorfor arbejderklassen og klassekamp har været og fortsat er så vigtig for socialister. Vi kommer blandt andet ind på nogle af de historiske diskussioner på venstrefløjen om, hvordan socialister skal forholde sig til arbejderklassen og klassekamp, herunder forholdet mellem parti og bevægelse. Vi vil diskutere, hvordan arbejderklassen og klassekampen ser ud i dag, og hvordan den forholder sig til andre typer af undertrykkelse og konflikter i samfundet.

Tilmelding: [email protected]