Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu

SOLIDARITETSFESTIVAL 2023

Tidspunkt
Dato - 17/11/2023 - 18/11/2023
KL: 18:00 - 23:00

Sted: Hovedstaden
Arrangør: Internationalt Forum og Socialistisk Ungdomsfront Hovedstaden


***English below***
Overalt i verden ser vi konflikter og krige spire, klimakatastrofen tordner og den globale ulighed stiger. Som resultat drives utallige mennesker på flugt, millioner mister deres hjem og deres levegrundlag trues dagligt. Men vi ser også folk gøre modstand. I Iran ulmer både kvinde- og arbejderoprøret, palæstinensiske brigader kæmper fortsat mod Israelsk besættelse og klimaaktivister kæmper videre.
Derfor inviterer Socialistisk Ungdomsfront Hovedstaden og Internationalt Forum til solidaritetsfestival. Vi skal diskutere solidaritet med Palæstina, skrive breve til politiske fanger og høre oplæg om imperialismen i dag.
Foreløbigt program:
Fredag:
18.00-20.00 – paneldebat om dansk militarisme/Lars Bo Petersen (Nej til oprustning – Ja til bæredygtig sikkerhedspolitik), Tove Jensen (Nej til USA-tropper på dansk jord og Demos), Trine Pertou Mach (MF Enhedslisten, udenrigsordfører) og Niklas Zenius Jespersen, (aktiv i Enhedslisten og Foreningen Socialisten)
20.00-20.30 – Pause
20.30-21.30 – Arne Würgler spiller arbejdersange
Lørdag:
Dele af programmet lørdag er i plenum, men en del er delt op i blokke. Blok A afholdes i butikken, B på 1. sal i forhuset og C på 1. sal i baghuset
11.00-12.45
Blok A) solicafé – brevskrivning til politiske fanger/Politiske Fanger Gruppen i IF
Blok B) Oprør og nye alliancer i Mellemøsten/Aktivist i IF
Blok C) International arbejdersolidaritet: organisering af migrantarbejdere i Danmark/Jean Goco (au pair organiser i FOA) og den græske klub i 3F
12.45-13.30 – Frokost/Palæstina Folkekøkken
13.30-15.00 – Den globale imperialistiske verdensorden/Gilbert Achcar
15.00-15.30 – Pause
15.30-17.00
Blok A) Filmvisning af Fedayin: Georges Abdallah’s Fight
Blok B) Annonceres senere
Blok C) Annonceres senere
17.00-17.15 – Pause
17.15-18.30 – Anti-imperialistisk kahoot/Socialistisk Ungdomsfront Hovedstaden
18.30-19.30 – Aftensmad

Praktisk information:
Gratis adgang
Vi prioriterer at vores arrangementer er åbne og tilgængelige for alle. Derfor arrangerer vi glædeligt børnepasning, såfremt der er behov. Hvis du ville have fordel af børnepasning, så send os en besked senest d. 10. november, så finder vi en løsning.
***English***
Around the world conflicts and wars are growing, the climate catastrophe is harsher than ever, and global inequality is increasing.
As a result, countless people are displaced, millions lose their homes, and their livelihood is threatened. But at the same time, we see growing resistance. The women- and workers’ rebellion in Iran is still raging, Palestinian brigades still fight Israeli occupation and climate activists continue the struggle.
In this context, Socialistisk Ungdomsfront (the Socialist Youth Front) Copenhagen and International Forum (the International Forum) invite you to Solidarity Festival. We will discuss how to arrange solidarity with Palestinians, write letters to political prisoners, and have presentations on today’s imperialism.
Programme (will be updated):
Friday:
6-8 pm – Debate on Danish militarism/Lars Bo Petersen (NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik/no to war – yes to sustainable security policy), Niklas Zenius (activist in the Red Green Alliance and Foreningen Socialisten)
8-8.30 pm – Break
8.30-9:30 pm – Sing-along to working-class songs/Arne Würgler
Saturday:
The programme is partially organised in plenary sessions and partly in workshop blocks. Block A is placed in the shop, B on the 1st floor in the front house, and C on the 1st floor in the back house
11 am-12.45 pm
Block A) Solidarity café – writing letters to political prisoners/Political Prisoner Group in IF
Block B) Rebellions and alliances in the Middle East/Activist in iF
Block C) International Worker’s Solidarity: Organising migrant workers in Denmark/Jean Goco (au pair organiser in FOA) and the Greek club in 3F
12.45-1.30 pm – Lunch/Palæstina Folkekøkken (Palestine People’s Kitchen)
1.30-3.00 pm – Global imperialism today/Gilbert Achcar
3.00-3.30 pm – Break
3.30-5.00 pm
Block A) Film-screening: Fedayin: Georges Abdallah’s Fight
Block B) To be announced
Block C) To be announced
5.00-5.15 pm – Break
5.15-6.30 pm – Anti-imperialist quiz/SUF
6.30-7.30pm – Dinner

Practical information:
Free admission
Vi prioritise that our arrangements are accessible to all people. Therefore, we will happily arrange childcare for parents who would like to participate. If you would like to bring a child, please, write to us before the 10th of November so we can arrange it accordingly.