Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu

Vest- og Centralafrika – Den franske kolonisering og dens lange skygger.

Tidspunkt
Dato - 07/02/2024
KL: 19:00 - 21:00

Sted: København
Arrangør: Institut for Marxistisk Analyse


Der ses på de to monetære unioner, de kup og uroligheder der har været, deres årsager og forløb, samt hvor landene står i dag militært og alliancemæssigt. Guld (Sahel) og grønne skove (Centralafrika) har ødelagt meget. Særligt Centralafrika er ret ukendt territorium for de fleste, men udmærker sig ved at have haft megen ufred, hvor ressourceforbandelse er en medvirkende årsag. I Vestafrika ser vi på de fransktalende lande i Sahel-området og kyststaterne fra Vestsahara i nordvest til Nigeria i sydøst, som har stærkt varierende historie. Karen Helveg Petersen indleder, fulgt af forfatter Peder Frederik Jensen, der vil tale om oprindelighedsdiskurser – og grænserne for dem – i forhold til jordejerskab i Centralafrika, primært Cameroun, samt om fiskeriets og miljøets udfordringer, fattigdom og migration i Vestafrika (Senegal). Se hans to essays i Information, ’Afrikanske ledere har fundet en grøn guldmine uden sidestykke. Måske skader den klimakampen’ fra d. 27. september 2023 og’Saidou har overlevet to mislykkede forsøg på at nå til Europa: ”Hvad skal jeg gøre? Alting regner væk”’fra d. 9. december 2023

Studiekredsen har til hensigt at udvide kendskabet til afrikansk historie, gående tilbage til den koloniale fortid, ressourceøkonomi og sikkerhedspolitik. Deltagelse skulle gerne føre til en bedre forståelse af, hvordan imperialisme kan forstås i dagens kontekst og ikke mindst, på hvilken måde afrikanere yder modstand.

Studiekredsleder og oplægsholder: Karen Helveg Petersen, der har skrevet referencematerialet ’Imperialism and the Militarization of Africa’, udgivet af Clarté.

Mødet finder sted i Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41 (2200 KBH N).