Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
9. marts. 2021

Ny organisation vil gøre op med fremmedhad i Danmark

Dansk-muslimske samfundsborgere er forfulgt af en hadefuld retorik, som er med til at give et misvisende billede af dem, mener Center for Muslimers Rettigheder i Danmark.

Foto: Pixarbay

Af Frederik Scheuer

Håndtrykslov, burkalov, paradigmeskift og ghettolov. Det er eksempler på politiske lovstramninger, som er med til at ekskludere og vanskeliggøre en velfungerende integration i Danmark, mener CEDA. Bag den forkortelse gemmer sig organisationen Center for Muslimers Rettigheder, som vil etablere et forum, der skal forandre den nuværende diskriminerende og fordømmende tilgang over for dansk-muslimske medborgere.

CEDA: Inklusion fremfor eksklusion 

Ifølge CEDA´s forperson Muhammed Serbest har organisationen til formål at få muslimer såvel som ikke-muslimer til at arbejde sammen om et inkluderende og åbent Danmark for alle – også for muslimer. Det er ifølge Muhammed Serbest åbenlyst, at dansk-muslimske borgere står over for en stødende retorik i det daglige Danmark, hvor medier og højrepopulistiske politikere fører en generaliserende tale mod minoritetsetniske danskere. Desuden er flere love i 2019 implementeret direkte imod muslimske og/eller ’’ikke-vestlige’’ borgere som for eksempel ’’håndtrykket” og den forøgede fokus på hjemsendelse af asylansøgere frem for målrettet integration.  

’’I årevis har vi været vidne til en manglende dialog mellem danske muslimer og politikere, og det har været medvirkende til, at fordomme har slået rod, og at diskriminerende politik er blevet indført’’, skriver Muhammed Serbest i en mail til Solidaritet. De fleste husker udtalelsen fra statsminister Mette Frederiksen om, at unge ‘’indvandrere’’ med guldkæde og dunjakke skaber vold og utryghed på de danske togstationer. Denne ekskluderende retorik skaber en øget polarisering i samfundet, der former den faktuelle virkelighed, som danske borgere bevæger sig rundt i, mener Muhammed Serbest.  

’’Retorikken rammer helt forkert. Vi ser i dag, hvordan denne hadefulde retorik er begyndt at smitte af på resten af samfundet, og det kommer til udtryk i oplevelser af hverdagsracisme, i lærer-elev relationer, på arbejdsmarkedet, i kommunen og hos myndighederne’’, siger han.

Vi ser i dag, hvordan denne hadefulde retorik er begyndt at smitte af på resten af samfundet, og det kommer til udtryk i oplevelser af hverdagsracisme, i lærer-elev relationer, på arbejdsmarkedet, i kommunen og hos myndighederne

Muhammed Serbest

Arbejde mod diskrimination

CEDA har i sit seneste arbejde været en aktiv medspiller i at indsamle nok underskrifter til et borgerforslag om afskaffelsen af ’Ghettoloven’ sammen med Almen Modstand og Mellemfolkeligt Samvirke.

’’Regeringens afgørende kriterium for at et boligområde defineres som “ghetto” er, at der skal være mindst 50 procent borgere med “ikke-vestlig” baggrund. Det har affødt heftig kritik fra FN, som kalder det direkte diskrimination’’, fortæller Muhammed Serbest. Det er i denne problematik, han mener, at ’’ikke-vestlige’’ borgere fratages basale rettigheder gennem tvang, trusler, økonomiske sanktioner og forskelsbehandling.

’’Vi ønsker at modarbejde og løse udfordringen med den stigende diskrimination, racisme og fremmedgørelse som mennesker med muslimsk baggrund oplever på både et strukturelt og statsligt niveau i vores samfund’’, siger Muhammed Serbest.

Du kan gøre en forskel

I CEDA arbejder man med følgende målsætninger:

1. En anerkendelse af islamofobi som en reel samfundsmæssig problemstilling.

2. At investere i offentlige organer, der kan dokumentere og adressere oplevelser med islamofobi.

3. At investere i forskning, der forsker i spørgsmål og oplevelser af islamofobi som en unik form for racisme og diskrimination, der er rettet mod muslimske borgere.

4. At fremme og støtte civilsamfundsinitiativer, der arbejder mod racisme, diskrimination generelt og islamofobi i særdeleshed.

Du kan være med til at bekæmpe islamofobi, som ifølge CEDA er stærkt medvirkende til en eksklusion af danske medborgere i vores danske samfund. Du kan melde dig ind i CEDA, blive aktiv i en sammentørret frivilliggruppe og deltage i debatten om at nuancere et misvisende billede af danske muslimer. Inde på CEDA´s hjemmeside findes årlige rapporter og pressemeddelelser, som kan gøre dig klogere på det arbejde de laver. 

Om skribenten

Frederik Scheuer

Frederik Scheuer

Læreruddannet. Har arbejdet som frivillig lærer og socialarbejder på de græske flygtningeøer, og rejser nu i Cuba. Forfatter til bøgerne Et lys tænder, når man står overfor det uventede og Hamama Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER