Indkøbskurv: 0,00DKK Se indkøbskurv
Venstrefløjens stemme i debatten
Search
Generic filters
Menu
11. marts. 2021

Peter Westermann: Er lyset for de kristne blot?

Hvorfor oprette en stramt styret, ideologisk fri læreruddannelse, når der allerede findes et glimrende alternativ i det sydfynske?

Er der brug for et kristent grundlag i læreruddannelsen? Mange af de frie rammerer allerede mulige hos fx uddannelsen i Ollerup på Sydfyn, skriver Peter Westermann. Foto: Den Frie Læreruddannelse / Facebook
Artiklen tager cirka 3 minutter at læse.


Et blåligt flertal (BIÅVOC) uden om regeringen har vedtaget oprettelsen af en ny, såkaldt “fri læreruddannelse”. Den skal så bindes til kristendom og Grundtvig-koldsk tradition. Og Herning. Teksten beskriver det som: “… et uddannelsestilbud, som med udgangspunkt i grundtvigiansk og koldsk skoletradition samt europæisk oplysningstradition skaber lærere ud fra et elev-inddragende og kristent udgangspunkt.”

Det paradoksale i den “frihed” bliver beskrevet ganske godt i den her tekst. Men generelt er friskoletanken friskoletanken mig ganske som lærer på Grundtvigs Højskole, og den Grundtvig-koldske tradition er mig heller ikke fremmed.

Flertallets korte arme

Alligevel finder jeg det – måske fordi jeg har læst for meget statskundskab – betænkeligt, at et flertal af folketingspolitikere kaster sig over at udforme en alternativ læreruddannelse i detaljer og ud fra et ideologisk udgangspunkt. Hvis der er et armslængde-princip, er det nogle meget korte arme, det flertal har.

“Hvis der er et armslængde-princip, er det nogle meget korte arme, det flertal har.”

Det er sjældent set, at man leger udøvende magt i den grad og lader hånt om almindelige, parlamentariske processer og kvalitetskrav. Det er trods alt skattekroner og studentergrundlag for etablerede uddannelserne, man skalter og valter med.

Jeg kunne som folkesocialist, hvis jeg var skadefro, selvfølgelig glæde mig over, at det ligner en afmagtsreaktion fra en borgerlighed, der er gået i brædderne parlamentarisk og griber efter rebet for at rejse sig. For det er da afmægtigt, at man ikke anser sig i stand til at påvirke den almene læreruddannelse – men i stedet vil oprette sin egen sekteriske.

At Den Frie Lærerskole allerede findes i den sydfynske friskolestad, Ollerup, har åbenbart ikke været et faktum, der har påvirket flertallets fokus. Det er jo også svært, når kikkerten er sat for det blinde øje. Det er ellers et rart sted, hvor jeg har tilbragt en uge på højskolelærerkursus. At de studerende kan gå der som kostskole giver et særligt element, som man da sikkert godt kunne udbrede.

De mindre seminariemiljøer, som fandtes spredt rundt i landet, kunne da noget – også for lokalsamfundene. Jeg har kun hørt godt om Jonstrup Seminarium, hvor min mor blev uddannet og Skaarup Seminarium, hvor min mormor og morfar mødte hinanden. I dag er begge nedlagt, og der er indrettet luksuslejligheder i Skaarups klassiske bygning.

Ånds- og metode-frihed

I stedet burde man give større ånds- og metode-frihed til den almene læreruddannelse på professionshøjskolerne, som de seneste årtier er blevet detailstyret og effektiviseret. Fra min plads i Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved jeg også lidt om det.

Måske kunne man godt lave en tilskyndelse til at genetablere lærerseminarier, som kunne være selvstændige eller rent administrativt være afdelinger under de større professionshøjskoler. De fleste af de elementer, flertallet nævner som vigtige ingredienser i den “frie læreruddannelse”, findes allerede i den almene i dag. Heldigvis. Oplysningstradition og meget andet godt. Der kan sagtens eksperimenteres med formen. Det er kun godt, men det skal da være tilladt for alle læreruddannelser.

Er lyset for de kristne blot, fristes man til at spørge?


Om skribenten

Peter Westermann

Peter Westermann

Cand.scient.pol. Tidligere næstformand for SF, og medlem af regionsrådet for SF i Region Hovedstaden. Har skrevet bogen Oprør for fremtiden sammen med Lisbeth Bech-Nielsen. Læs mere