Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
25. marts. 2021

Solid og letlæst vejviser i kapitalismen og dens kriser

“Den bedste introduktion jeg har læst i nyere tid”, skriver Torstein Dahle om Hadas Thiers nye bog ‘A people’s guide to capitalism.’

“Problemet er ikke, at folk er grådige, men at de er kapitalister.” Anti-kapitalistiske Hadas Thier er aktuel med ny bog marxistisk økonomi.

Aktivisten Hadas Thier, der bor i New York, har skrevet en glimrende indføring i marxistisk økonomi. Det er en helt igennem solid, men samtidig letlæst og underholdende bog, med eksempler og analyser som placerer sig centralt på den aktuelle økonomiske og politiske dagsorden.

Den udmærkede formidling har nok sin baggrund i, at Hadas Thier ikke er akademisk økonom, men har en baggrund i fagbevægelsen. For en billig pris (14 $) får man den bedste introduktion, jeg har læst i nyere tid, men husk at købe billigbogsudgaven. Denne udgave er sendt til trykker i april 2020.

I det indledende kapitel og i efterordet behandler hun corona-epidemien, og hvad håndteringen af corona fortæller os om den internationale kapitalisme. I kapitlet om penge er der tilmed flere sider om Bitcoin, hvad den er, og  hvordan den fungerer. Kort sagt: Her finder man hele spændvidden fra de grundlæggende begreber i Marx’ Kapitalen og frem til den aktuelle virkelighed.

Hadas Thier: A people’s guide to capitalism: An introduction to marxist economics. Chicago, Haymarket, 2020. 293 sider

Thier starter med kapitalismens historiske betingelser, hvor hun giver en kortfattet, men levende præsentation af den oprindelige (eller ‘primitive’) akkumulation, hvor Marx afslørede myten om, at kapitalismen opstod ved, at sparsommelige og driftige personer formåede at opbygge en kapital. Hun aktualiserer det med effektfulde henvisninger til den amerikanske historie, hvor røveriet af jorden fra landets oprindelige befolkning plus det umenneskelige slaveri, baseret på afrikanske slaver, stadig sætter sit præg på dagens virkelighed,

Arbejdsværditeorien, pengenes funktion, hvor profitten kommer fra og kapitalens akkumulation får hver sit kapitel. Så følger et langt og levende kapitel, hvor hun behandler kapitalismens kriser, hvor hun først beskriver kreditten og den såkaldte finansialisering, derefter kommer det konkluderende kapitel, hvor hun viser, hvem der vil lægge kapitalismen i graven. Hun fremstiller også det ødelæggende i arbejderklassens kampkraft, hvis dele af klassen lader sig lokke til at blive spillet ud mod andre dele. Vi får også at vide, at antallet af demonstranter i USA i de vigtigste demonstrationer de seneste tre år sandsynligvis overstiger antallet af Vietnam-demonstranter eller deltagere i borgerrettighedsbevægelsen i 1960erne og 70erne.

Nød og kriser en del af systemets natur

Forfatteren håber på, at tre pointer fra bogen vil fæstne sig i læserens bevidsthed. Den ene er, at det ikke er uheld eller ulykker, der fører til nød og kriser, men at det er en del af systemets natur, at forskellige begivenheder bliver så kolossalt ødelæggende.

Den anden er, at akkumuleringsprocessen nødvendigvis må føre til, at kapitalisterne får flere og flere problemer med at skaffe sig den profit, som er nødvendig for den voksende kapital. Og at denne modernisering medfører voldsomme angreb på almindelige menneskers levevilkår. Det betyder samtidig, at der bliver skabt et potentiale, som kan organiseres til kamp.

Det tredje er Marx’ velkendt citat om, at det rigtigt vigtige er at forandre verden. Hadas Thier håber på, at bogen vil give læserne en bedre forståelse af den virkelige verden, men at pointen er, at den skal forandres.

Den 8. januar 2021 satte børsen i New York og de vigtigste europæiske børser (London undtaget) nye rekorder. Hovedindekset på Oslo Børs steg for første gang op over 1.000. Hvordan i alverden kan den slags ske, når corona-epidemien hærger, når arbejdsløsheden har nået uanede højder og økonomien var præget af omfattende lukninger med krise og konkurs i mange virksomheder? Hadas Thier påviser, hvordan de mest udbyttede og de fattigste er dem, der bliver dødeligt ramt af pandemien, samtidig med at staten overfører enorme beløb til de rigeste – i form af ‘hjælpepakker’ som en følge af den nødvendige closedown af samfundet. De der bliver ramt knaldhårdt, får lidt eller ingenting, og det er selvfølgelig baggrunden for den rekordagtige stigning på børsen. Hun revser også de kyniske kapitalister, som presser på for igen at få gang i den merværdiskabende produktion, selv om pandemien slet ikke er blevet stoppet.

Hendes efterord om pandemien er vigtig læsning, ikke mindst for den del af venstrefløjen der har bagatelliseret pandemien. Hvad mere kan man ønske sig bag en bogryg?

Oversat af Stig Hegn efter artikel i det norske Gnist: Marxistisk tidsskrift 2021:1 side 126-27.

Hadas Thier har også lavet serien “Marxism in a Minute”, som ligger på youtube. Se første afsnit ovenfor.

Om skribenten

Torstein Dahle

Torstein Dahle

Norsk politiker og økonom. Tidligere formand for partiet Rødt fra dets stiftelse i 2007 til 2010. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER