Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
16. juni. 2022

Spin eller forandring? Sådan ser den nye kontanthjælpsaftale ud

Efter mange måneders tovtrækkeri er der endelig landet en aftale, som skal sikre de fattigste danskere bedre vilkår. Men hjælper det faktisk folk, eller er det mest bare politisk spin før et folketingsvalg? Søren Nørgaard analyserer den nye aftale.

Foto: Christine Vassaux Noe – CVN Photography

Kontanthjælpsloftet får nyt navn

Afskaffelsen af kontanthjælpsloftet har fyldt meget i den politiske debat. Socialdemokraterne har ikke villet afskaffe det af frygt for anklager om, at de forgylder ”arbejdsløse indvandrere”. Omvendt har venstrefløjen og De Radikale insisteret på en afskaffelse. Særligt SF har gjort det til et ultimativt krav, mens også Enhedslisten havde truet med at vælte regeringen.

Aftalen bærer her præg af, at den er skrevet til ære for medier og partier, frem for de mennesker, det handler om. Kontanthjælpsloftet afskaffes, men der indføres til gengæld en indkomsttrappe, der i et faktaark fra Beskæftigelsesministeriet beskrives således:

Kontanthjælpsloftet med 29 individuelle lofter bliver afskaffet, og erstattet af en indkomsttrappe med 11 niveauer for, hvad man maksimalt kan få i boligstøtte og særlig støtte. Indkomsttrappen sikrer, at der fortsat er en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde på lavtlønsområdet og at forsikre sig i dagpengesystemet.”

Kort sagt: Samme system – nyt navn. Socialdemokraterne kan påstå, at de er ligeså hårde mod indvandrere som de blå, og SF kan påstå, at de fik deres ultimative krav gennemført. Heldigvis er dette den eneste pseudoforbedring i aftalen.

Kontanthjælpsmodtagere må nu tjene penge på at arbejde

Først var det folkepensionisterne, så var det de studerende. Nu skal det også for kontanthjælpsmodtagere være muligt at tjene flere penge, uden at blive modregnet i sin overførselsindkomst.

Der indføres et fribeløb, så de første 5.000 kr. ikke modregnes i ydelsen. Det bliver på mange måder en forbedring af levestandarden for de kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan tage et fuldtidsjob, men som har overskud til at arbejde måske 5-10 timer om ugen.

Gratis medicin til kontanthjælpsmodtagere og deres børn

Der er ikke så mange ben i denne. Medicin bliver gratis for kontanthjælpsmodtagere og deres børn efter 12 måneders kontanthjælp. Det er en ubetinget social forbedring.

Afklaringsgaranti en dråbe i havet

Enhedslistens store hovedkrav var indførslen af en afklaringsgaranti. Den skal sikre, at folk ikke sidder fast på kontanthjælp i årevis uden at blive afklaret til førtidspension eller fleksjob.

Som garantien er udformet i aftalen, bliver det dog ikke en rettighed til hverken folk på førtidspension, i fleksjob eller for den sags skyld i ressourceforløb. Garantien skal forpligte kommunen på at lave en årlig vurdering af sagen. Det er langt fra en garanti for noget som helst. Den begrænsede virkning kan også ses at de økonomiske bilag.

Afklaringsgarantien koster 75 mio. kr. varigt. Det vil svare til, at kommunerne tilkendte 375 ekstra førtidspensioner. En dråbe i havet når man ser på de i alt 25.723 personer, der ifølge de seneste officielle tal er aktivitetsparate, og har været på kontanthjælp i over 2 år. I alt regner man altså med, at garantien vil gøre en forskel for måske 1-2% af de mennesker, det handler om.  Landets kontanthjælpsmodtagere kan altså godt væbne sig med tålmodighed.

Børnenes Statsminister slår til

Aftalens ubetingede vinder er fattiggjorte børn. Med både børnetillæg og fritidstillæg er der blevet sikret langt bedre muligheder for, at de fattigste kan sikre deres børn et værdigt liv. Det er svært at mene andet, end at det er positivt, også selvom det i hovedtræk er en permanentliggørelse af det midlertidige børnetillæg, der har eksisteret siden regeringen tiltrådte.

Fritidstillægget indeholder dog også en ubehagelig ny opfindelse: Tillægget er ikke en del af den generelle ydelse ligesom børnetillægget, men er målrettet diverse udgifter forældre kan have til børns fritid og uddannelse: Børnefødselsdage, ny computer i skolen, en tur i biffen og den slags. For at fortsætte med at modtage deres fritidstillæg skal forældrene møde op på kommunekontoret med kvitteringer og dokumentere at mindst 2/3 af tillægget bliver brugt på de udgifter som det er meningen at det skal dække. Klassisk socialdemokratisk socialpolitik: hjælp og formynderi går hånd i hånd. Vi må afvente det konkrete lovforslag og en eventuel vejledning for at se om makrelmadder er en godkendt udgift.

Regeringen tager, Regeringen giver

I januar indgik regeringen en aftale om at afsakffe den grønne check. Nu kompenseres kontanthjælpsmodtagerne så for det. Det manglede da bare.


Om skribenten

Søren Nørgaard Graven

Søren Nørgaard Graven

Analysekonsulent i en kommunal beskæftigelsesforvaltning. Medvært på podcasten ”Den Faglige Klub” i Radioaktiv, om arbejdsmarkedspolitik og faglig kamp.
Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER