Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
2. juni. 2024

Stakkels Cuba – så tæt på USA – så langt fra international lov og ret

Overskriften er en omskrivning af den gamle vits ”Stakkels Cuba – så langt fra Gud – så tæt på USA”. Men USA’s økonomiske krig mod Cuba er ikke for sjov. Det er blodig alvor, når Cuba må lægge befolkning til, at USA læner sig op ad jungleloven for at undergrave styret i Havanna. USA har tydeligvis ingen skrupler med at bryde international lov og ret i forhold til Cuba. Økonomisk desperate cubanere demonstrerede 17. marts i flere byer

En række fiskere i Havana håber på bid. Foto: Helena Kalinich

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

Fra internationalt hold må vi selvfølgelig insistere på, at Cuba – som ethvert andet uafhængigt land – har ret til at leve i fred uden indblanding fra andre lande.

Derfor var det ikke nogen overraskelse, at USA’s blokade mod Cuba sidste år blev dømt som værende fuldstændig uberettiget og i strid med folkeretten. Det skete ved et internationalt tribunal i Bruxelles med en dom, der baserer sig på disse anerkendte internationale love og regulativer:

  • FN-pagtens artikel 2, stk. 4 og 7 om beskyttelse af suverænitet, selvbestemmelse og forbud mod intervention,
  • Artiklerne i verdenserklæringen om menneskerettigheder (UDHR) fra 1948, navnlig den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) fra 1966,
  • Verdenshandelsorganisationen (WTO’s) bestemmelser om beskyttelse af fri handel, samt
  • En række principper i traktaten om Den Europæiske Union (TEU, Maastrichttraktaten)

USA’s økonomiske krig lammer Cuba og cubanernes muligheder

Lad os se lidt nærmere på den virkelighed, cubanerne lever i: Landets økonomi er helt i knæ, efter at USA i hele 62 år har ført økonomisk krig mod landet, og befolkningen lider under den mest alvorlige mangelsituation siden 1990’erne. Alvoren illustreres af, at Cuba nu har været nødt til at bede FN om mælkepulver til børn.

Ved udgangen af 2010’erne blev økonomien forværret af de voldsomme stramninger af blokaden, som præsident Trump gennemførte. Stramninger, som præsident Biden har videreført, og som blandt andet forhindrer Cuba i at indtjene udenlandsk valuta og tiltrække udenlandske investeringer – hvilket jo også er meningen. Samtidig med stramningerne af blokaden ramte Corona-pandemien, hvilket betød, at landets indtægter fra turismen brat faldt.

Senest har de voldsomt stigende råvarepriser på grund af Ukrainekrigen påvirket Cubas mulighed for import negativt. Summen af alle de forskellige økonomiske problemer har ramt Cubas planer for at omlægge og opdatere sin økonomi og give små og mellemstore private virksomheder en større rolle – ikke mindst inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Endelig er implementeringen af et nyt skattesystem blevet vanskeliggjort af den forværrede økonomiske situation.

Cubanere i økonomisk kvælergreb protesterer i flere byer

Tidligere i år, den 17. marts, opstod der folkelige protester i flere byer, blandt andet i Santiago de Cuba, Bayamo og Matanzas. Folk er utilfredse med, at der er mangel på stort set alt – fra fødevarer og brændstof til el-produktion. Demonstrationerne var fredelige, og cubanske politikere var meget hurtige til at møde op for at drøfte problemerne med demonstranterne. Men det er klart, at der ikke findes nogen hurtig løsning på så alvorlig en mangelsituation. Bortset fra – naturligvis – en omgående ophævelse af blokaden.

I stedet valgte den amerikanske chargé d’affaires i Cuba, Benjamin Ziff, at føje spot til skade. Han udsendte en opfordring til den cubanske regering om ”at respektere cubanernes menneskerettigheder og gøre noget ved den cubanske befolknings legitime behov.”

Protesterne 17. marts er blevet omtalt i danske medier. Men desværre har dækningen af den situation, der har ført til demonstrationerne, ikke været særligt oplysende. Vinklen på dækningen har fremfor alt været spekulationer over, hvor længe styret mon kan holde til befolkningens utilfredshed med den elendighed, som USA’s sanktioner har hovedansvaret for.

Man skulle næsten tro, at blokaden efter 62 år bare er blevet for triviel en virkelighed at beskæftige sig med; at blokaden er blevet stadig mere nådesløs og kvælende siden Trump, hører vi ikke meget om i medierne.

Der spekuleres heller ikke over, hvor længe mon USA kan og vil tillade sig at fortsætte sine overgreb mod et uafhængigt land og dets befolkning trods international lov og ret. Eller hvor længe vi i Vesten de fakto vælger at vende det blinde øje til, hvad USA tillader sig over for deres lille nabo mod syd.

187 lande stemmer i FN imod USA’s blokade af Cuba – kun USA og Israel stemmer for

Hvert år på FN’s generalforsamling stemmer Danmark sammen med 186 lande i resten af verden – bortset fra USA og Israel – for, at USA’s blokade mod Cuba skal ophøre. Endnu uden resultat.

Så USA fortsætter på alle måder sit pres mod styret i Havanna. Amerikanske sociale medier og amerikansk subsidierede europæiske medier og grupper som The Cuban Observatory of Human Rights i Madrid udnyttede situationen til at puste til ilden og opfordre til oprør mod styret. Eksil-cubanere og modstandere af styret – hvoraf mange modtager økonomisk støtte fra USA’s regering – annoncerede f.eks. på sociale medier, at dag 0 for et nyt Cuba nærmede sig.

Som et lille land i en verden, hvor stormagter tillader sig at bruge deres magt til overgreb på andre lande, bakker vi danskere op om international lov og ret. Det bør også gælde for Cuba. Derfor vi må forlange, at USA straks standser sine uberettigede sanktioner mod Cuba: At USA ophæver sin ulovlige blokade mod Cuba; at USA fjerner Cuba fra sin liste over lande, der støtter terrorisme; og at USA straks stopper sin illegitime indblanding i Cubas indre anliggender gennem bl.a. cyberkrig.

Jeg opfordrer alle danske politikere, alle danske fagforbund samt alle humanitære og juridiske organisationer i Danmark til at støtte disse krav.

Om skribenten

Susanne Wind

Susanne Wind

Formand for Dansk Cubansk Forening. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER