Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
3. maj. 2019

Egholm-Motorvejen Nej Tak: Borgmester Thomas Kastrup misforstår undersøgelse.

Egholm-motorvejen Nej Tak kritiserer borgmester Thomas Kastrup Larsen i hårde vendinger. Han “misforstår og vildleder” ifølge foreningen undersøgelse.

Foto: FDM

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


Borgmesteren misforstår undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, og vildleder borgerne i spørgsmålet om støjrelaterede sundhedsskader fra vejtrafik. Det sker i forbindelse med evalueringen af forslaget om en ny motorvej kun 200 meter fra boligområder i Aalborg.


Af Kasper Kannik

Følg Egholm-Motorvejen Nej Tak på Facebook

I Aalborg Byråds spørgetime den 8. april 2019, har bekymrede borgere spurgt ind til hvordan kommunen forholder sig til den oversete lavfrekvente støj fra vejtrafik, der er mistænkt for at være sundhedsskadelig. I sit svar udtaler borgmester Thomas Kastrup Larsen sig på vegne af budgetforligspartierne (A, V, K, O, R), der arbejder for etableringen af en motorvej fra City Syd ud igennem Hasseris Enge, over Egholm, og videre gennem Lindholm, at ”kommunen har iagttaget, at Kræftens Bekæmpelse i marts måned har afleveret en undersøgelse bestilt af Sundhedsstyrelsen, som netop ikke kan vise, der er en sammenhæng ift. sundhedsskade og lavfrekvent støj. Så derfor har vi selvfølgelig kigget noget på den.”

Ekspert: trafik og vindmøller kan ikke sammenlignes

Aktionsgruppen har henvendt sig til undersøgelsesleder Mette Sørensen, der er forsker ved Kræftens Bekæmpelse, og spurgt om, hvorvidt undersøgelsen af vindmøllestøj kan overføres til trafikstøj, og bruges som argumentation for at etablere en motorvej nær boligområder. Mette Sørensen er noget overrasket over, at borgmesteren bruger undersøgelsen til det og er uenig i, at vindmøllestøj og trafikstøj kan sidestilles med hinanden. Mette vurderer, at det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne lavfrekvent støj fra vindmøller med lavfrekvent trafikstøj i forhold til påvirkningen af vores helbred.
Aktionsgruppen har også kontaktet seniorspecialist med speciale i ekstern støj Claus Backalarz hos FORCE Technology, der har været med til at lave undersøgelsen. Claus fortæller, at det er sådan, at ”konklusionerne fra Kræftens Bekæmpelse om vindmøllestøj ikke kan bruges i forbindelse med lavfrekvent støj fra vejtrafik, fordi støjen fra vejtrafik og vindmøller er forskellig med hensyn til både styrke og den frekvensmæssige sammensætning.”

Populært sagt blander borgmesteren pærer og bananer, når han sammenligner vindmøllestøj og støj fra vejtrafik. Det kan være svært at gennemskue forskellen for den enkelte borger, fordi det kræver en vis teknisk og medicinsk forståelse af lyd, måling af lyd og indvirkning på helbredet.

Borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) misforstår ifølge Egholm-motorvejen Nej Tak undersøgelse, og forhindrer en seriøs diskussion. Foto: © Lars Horn / Baghuset

Borgmesteren modsiger sig selv

Der skal udarbejdes en opdateret VVM-rapport (evaluering af miljøpåvirkninger), der skal evaluere de forventede påvirkninger af løsningsforslagene til en 3. limfjordsforbindelse, da den seneste VVM-rapport er forældet. I den forbindelse spurgte borgerne byrådet hvordan kommunen forholder sig til de opdaterede støjanbefalinger fra WHO. Borgmesteren svarer (igen på vegne af forligspartierne), at
“Der er mange forskellige organisationer som kommer med anbefalinger af forskellig karakter, man som kommune kan forholde sig til at adressere. Det der er væsentligt er, hvad er det for nogen støjanbefalinger og vejledninger, der kommer fra staten. I dette tilfælde er det Vejdirektoratet og planlægningsmyndighederne og sådan nogen ting. Det er det, kommunen forholder sig til. Ellers skal kommunen forholde sig til et utal af forskellige former for anbefalinger fra forskellige organisationer og det tror borgmesteren vil være ret svært at forholde sig til som kommune.”
Staten refererer selv til WHO på Sundhedsstyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside: “WHO har i 2011 estimeret, at mindst 1 mio. sunde år tabes årligt i Vesteuropa pga. trafikrelateret støj. Søvnforstyrrelser og støjgene, der overvejende skyldes vejtrafikstøj, udgør hovedparten af årsagerne.”
Det samme gør Europa Kommissionen. Staten forholder sig til WHOs anbefalinger og vejledninger. WHO hører således ind under de organisationer, som kommunen skal forholde sig til at adressere, ifølge TKLs egen definition.

Støj dræber – myndighederne famler i blinde

Af en rapport fra Miljøstyrelsen fremgår det, at der er bred enighed på området om, at trafikstøj er sygdomsfremkaldende og medfører årligt 500 for tidlige dødsfald i Danmark. Det er tre gange så mange som antallet af trafikdræbte. Rapporten tilføjer, at hvis børn bliver udsat for høje støjniveauer i længere tid ad gangen – fx fordi deres hjem, børnehave eller skole ligger tæt op ad en støjende vej, kan det påvirke deres sprogudvikling og læseindlæring.

Forskning fra det nationale institut for offentlig sundhed og miljø i Holland viser, at lavfrekvent støj overses i den nuværende praksis for måling af trafikstøj. Professor ved DTU Jørn Dalgaard Mikkelsen, arkitekt og forsker Erik Kærgaard Kristensen samt ingeniør Tomas Bjørup fortæller, at lavfrekvent støj fra tunge køretøjer som lastbiler og busser har dieselmotorer, gearkasser og kardanaksler, der udsender kraftige
lavfrekvente svingninger, som ikke dæmpes af traditionel støjafskærmning. De arbejder sammen med foreningen Nej til Trafikstøj for at sætte fokus på problematikken med den manglende viden på området, der gør, at ”myndighederne famler i blinde”.
Som borgere og berørte af sagen er vi meget bekymrede for borgmesterens og forligspartierne i Aalborg Byråds kompetence og troværdighed i varetagelsen af opgaven med at evaluere egne forslag og beslutninger.
Borgmesterens retorik udtrykker ikke lydhørhed overfor ting, der taler imod den førte politik, eller vilje til at samarbejde om at finde frem til den bedste løsning, men tværtimod en fastholdelse af beslutninger med begrundelsen ”det er en gammel beslutning” Det er ikke i sig selv et argument for at fastholde en beslutning, men snarere et udtryk for en gammel politisk kultur.

Foto: Egholm-motorvejen Nej Tak

En ny politisk kultur

Danskerne har for 10. år i træk vurderet forskellige faggruppers troværdighed i Radius’ årlige troværdighedsanalyse. Politikere har for 10. år i træk bundrekorden lige under brugtvognsforhandlere. Det er sager som denne her, der er med til at placere politikerne i bunden af troværdighedsbarometeret, når de går ind i en diskussion for at vinde den, fremfor for at blive klogere.
Det fremgår tydeligt af borgmesterens retorik, at formålet for ham og forligspartierne er at bane vejen for deres politik: “Hver eneste ting bliver opdateret og grundigt undersøgt ift støj i den nye VVM-rapport, når det er, at vi skal have folketinget til at sige endeligt ja til en tredje limfjordforbindelse og kommende anlægslov på 6,6 mia. kr.”
“Kommunen har iagttaget, at Kræftens Bekæmpelse i marts måned har afleveret en undersøgelse bestilt af Sundhedsstyrelsen, som netop ikke kan vise, der er en sammenhæng ift. sundhedsskade og lavfrekvent støj. Så derfor har vi selvfølgelig kigget noget på den.”
”Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen Nej Tak” ønsker en ny politisk kultur, hvor man går ind i en diskussion for at blive klogere og lader fakta tale, så vi får beslutninger, der er truffet på et sagligt og faktuelt korrekt grundlag, og ikke kun på grundlag af egeninteresse.


Egholm-motorvejen Nej Tak gennemfører “aktioner og aktiviteter som skaber debat og opmærksomhed, med det formål at forhindre en vestlig linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse”


Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER