Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
28. november. 2020

Ubetinget Basisindkomst – i hele EU!

Borgerforslag er ikke kun en dansk ting. Læs argumentet for at støtte et forslag om basisindkomst i hele EU her.

Kan borgerløn skabe mere lighed i EU? Illustration: Mike Ramsey

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

Borgerforslag er ikke kun en dansk ting; også i EU-regi kan man tvinge den lovgivende forsamling til at tage stilling gennem underskrifter. Læs argumentet for at støtte et forslag om basisindkomst her.


Af Henning Melgaard

Ubetinget Basisindkomst – også kendt som borgerløn – er et fast månedligt beløb, der gives til alle borgere. Beløbet gives uden betingelser og modkrav af nogen art og skal være højt nok til at sikre, at alle borgere har råd til grundlæggende livsfornødenheder.

Hvorfor skal vi have Ubetinget Basisindkomst i Danmark?

I Danmark har vi i forvejen et økonomisk sikkerhedsnet bestående af overførselsindkomster som f.eks. dagpenge, kontanthjælp, førtidspension osv. Så hvorfor overhovedet indføre UBI i Danmark?

De overførselsindkomster, vi kender i Danmark, har i årevis været udsat for konstante nedskæringer. Dagpengeperioden er sænket fra 7 til 2 år. Kontanthjælpen er beskåret med f.eks. indførelsen af kontanthjælps-loftet, 225-timers reglen og integrations-ydelsen.

EU-basisindkomst

Hvis du vil vide mere om forslaget – eller skrive under på det – kan du læse om forslaget på ‘Det Europæiske Borgerinitiativs’ hjemmeside.

+

For de skiftende regeringer, der har beskåret overførselsindkomsterne en ad gangen, har der været relativt let spil. Folk på de forskellige overførselsindkomster udgør et mindretal, der ikke har haft gennemslagskraft, hvis de protesterer imod nedskæringerne.

Fordelen ved UBI er, at alle borgere modtager den. Hvis den siddende regering ønsker at skære ned på størrelsen af UBI, bliver alle borgere i landet ramt på én gang. Det vil få langt flere til at protestere og med større gennemslagskraft. UBI kan med andre ord være med til at styrke sammenhængskraften i befolkningen.

Et stort problem ved de nuværende overførselsindkomster er, at de gives med modkrav. Krav om f.eks. at deltage i alt fra jobafklaring, ressourceforløb osv. Facebook-grupper som Jobcentrets Ofre har til fulde dokumenteret den tvang, kontrol og mistænkeliggørelse, borgere udsættes for på landets jobcentre – og hvilke konsekvenser det har for borgere, der står uden for arbejdsmarkedet.

UBI gives uden betingelser af nogen art og frisætter dermed borgere uden arbejde for tvang, kontrol og mistænkeliggørelse.

Overførselsindkomster som førtidspension er desuden omfattet af gensidig forsørgerpligt, et problem man kan løse ved at indføre UBI – da den gives uden betingelser af nogen art.

UBI kan fungere som økonomisk sikkerhedsnet for de stadigt flere borgere i ”prekære” ansættelser, som f.eks. ikke har mulighed for at optjene ret til dagpenge. Og UBI vil kunne sikre, at alt det samfundsgavnlige, frivillige arbejde, som i dag er ulønnet, belønnes.

Hvorfor støtte et initiativ, der vedrører EU?

Uanset om man er tilhænger eller modstander af EU, mener jeg, at det er værd at overveje at støtte initiativet. Danmark er medlem af EU, og jeg tror ikke, der er udsigt til, at vi bliver meldt ud foreløbig. Og med dette borgerinitiativ kan vi være med til at kræve. at EU, for en gangs skyld, arbejder for at forbedre vilkårene for almindelige mennesker.

Europæiske borgerinitiativer er borgernes mulighed for at stille forslag, som skal tages op i EU’s lovgivende forsamlinger, ligesom danske borgerforslag til Folketinget.

Hvis initiativet når op på 1.000.000 underskrifter, vil Kommissionen være forpligtet til at behandle forslaget.

Link til underskrift                                                                  


Om skribenten

Henning Melgaard

Henning Melgaard

Uddannet pædagog, og politisk engageret uden partipolitisk tilknytning. Varm tilhænger af borgerløn/ubetinget basisindkomst.
Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER