Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
25. oktober. 2020

Baltic Pipe repræsenterer et lokalt kapitel i den globale klimakrise

Kampen mod Baltic Pipe er stadig hård og lang. Det skyldes ikke mindst den manglende opbakning fra politikere, de førende nyhedsmedier, samt grønne foreninger, man havde forventet større indsats fra. Baltic Pipe er med andre ord et udtryk for den ligegyldighed, der hersker omkring klimakrisen og de grønne, men tomme ord og løfter.

Kampen mod Baltic Pipe er stadig hård og lang. Det skyldes ikke mindst den manglende opbakning fra politikere, de førende nyhedsmedier, samt grønne foreninger, man havde forventet større indsats fra. Baltic Pipe handler om lokalområder, der bliver invaderet uden en ordentlig forklaring, behandling og respekt. Men på et større plan er Baltic Pipe også et  udtryk for den ligegyldighed, der hersker omkring klimakrisen og de grønne, men tomme ord og løfter.

Af Eva Lehrmann, Baltic Pipe Nej Tak

Baltic Pipe er en af Danmarks største nye investeringer for fossil energi. Gasrørledningen skal transportere fossilgas fra Nordsøen til Polen fra år 2022 og minimum 30 år frem. Det spænder ben for Polens omstilling til grøn energi og Danmarks egen udfasning af fossile brændstoffer. Baltic Pipe minimerer på den måde Polens incitament til at udbygge vedvarende energikilder ved at give dem adgang til norsk fossilgas.

+

Modstanden mod Baltic Pipe vokser stadig og er blevet udtrykt i forskellige former som bl.a. adskillelige demonstrationer, kampsang, t-shirts, flyers, gadeteater, søgsmål, diverse artikler her på Solidaritet.dk, andre skriverier og meget, meget mere.

Baltic Pipe: Det glemte monster, som ville kunne bremses

I maj 2020 oprettede modstandere et borgerforslag, der ønsker at annullere beslutningen om Baltic Pipe. Borgerforslaget vil kunne få projektet taget op i Folketinget, hvis det får de nødvendige 50.000 underskrifter. Jeg var en af dem, der naivt troede, at 50.000 underskrifter var en nem sag. Alle måtte da springe til for at skrive under, så snart de fik muligheden for at bidrage til at sætte en stopper for dette vanvidsprojekt-  eller i det mindste skrive under i demokratiets navn. Men nej! Under 13.000 underskrifter kun cirka en uge før borgerforslaget udløber. Hvorfor? Jeg mener,  det handler om uvidenhed. Folk ved generelt ikke, hvad Baltic Pipe er. De har aldrig hørt om den.

Hvorfor ved danskerne generelt ikke noget om noget så stort som en gasledning, der skal løbe igennem 12 kommuner i Danmark, som koster 12-16 milliarder af vores skattekroner, og som modarbejder Socialdemokratiets egne løfter om en grøn omstilling og udfasning af gassen? Fordi vi ikke hører om den, når vi tænder for radioen, tv’et eller computeren.

”Hvorfor ved danskerne generelt ikke noget om noget så stort som en gasledning, der skal løbe igennem 12 kommuner i Danmark, som koster 12-16 milliarder af vores skattekroner, og som modarbejder Socialdemokratiets egne løfter om en grøn omstilling og udfasning af gassen? Fordi vi ikke hører om den, når vi tænder for radioen, tv’et eller computeren.”

Medierne har svigtet

De førende nyhedskanaler dikterer måske ikke direkte vores holdning, men de dikterer, hvad vi skaber en holdning til. De bestemmer, hvad vi generelt ved noget om fra dag til dag. Derfor ved vi alle sammen, at Radikale Venstre har været i krise. Ikke fordi alle følger med i deres politik, men fordi historien blev dækket af alle nyhedskanaler, af alle større aviser, ugeblade, podcasts, nyhedsapps osv. Størstedelen af os har nu dannet os en ’personlig’ holdning til sagen. Denne medieopmærksomhed er altafgørende. De førende og dominerende nyhedsmedier bør og skal tage et ansvar i klimakrisen. Det er dem der dikterer, hvad vi taler om i hjemmet og på arbejdet, dem som påvirker, hvordan vi prioriterer vores holdningsdannelse – fordi vi ikke har tid til at forholde os til alt hele tiden. Det er altafgørende at vurdere, hvilke holdninger der er vigtigst at danne. De danske nyhedsmedier såvel som de ansvarlige politikere bør og skal påtage sig ansvaret for den altomfattende magt, de besidder. Ellers risikerer de at være de største klimasyndere.

Video fra studerende fra Den Frie Lærerskole om borgergforslaget mod Baltic Pipe

Hvorfor er det nu lige, vi skal tage klimaforandringerne alvorligt?

Det er nemt at glemme, hvilke konsekvenser klimaforandringerne får, når vi her i Danmark ikke ser og mærker dem, som andre steder i verden. Men det går indtil videre kun én vej.  Nogle af de alvorlige konsekvenser bliver – og er allerede – stadigt mere ekstremt vejr; nogle steder tørke og skovbrande, mens det andre steder giver mere regn, cykloner og oversvømmelser.

Det vil i stigende grad betyde manglende rent drikkevand og fødevarer. Økosystemer, og mange insekt- og dyreracer, vil fortsat uddø, hvilket uundgåeligt vil påvirke mange menneskers livsgrundlag. Der vil opstå klimaflygtninge, som på grund af klimaforandringerne ikke længere vil kunne overleve, der hvor de bor, og kampen om begrænset plads vil forøges. Ikke kun blandt mennesker, men i høj grad blandt de overlevende dyreracer, der mange steder allerede nu er pressede.

Videnskab.dk skriver: “Samlet set vil det betyde, at landbrug, vandstand og menneskets sundhed sættes under alvorligt pres – særligt i de sydafrikanske lande, hvor temperaturerne vil stige hurtigere end det globale gennemsnit.”

Billede fra anlægsarbejdet af Baltic Pipe i Lillebælt. Fotograf: Susanne Lehrmann

Baltic Pipe er et uforståeligt paradoks

Når vi når en vis temperaturstigning, forventes det at sætte en dominoeffekt i gang, som vil være svær – hvis ikke umulig – at komme tilbage fra. Klimaforskere forudså flere år tilbage med stor nøjagtighed, hvor vi ville være i dag. Derfor bør vi i dag lytte til dem, når de anbefaler, at vi tager situationen mere alvorligt end nogensinde.

FN’s Klimapanel har slået fast, at verdens ledere øjeblikkeligt skal stoppe investeringer i fossile projekter, hvis vi skal holde verdens temperaturstigning på under to grader, og hvis vi skal overholde Paris-aftalen. Danmarks klimalov dikterer ydermere en nedgang på 70 % i udledningen af CO2 inden for det næste årti, hvilket er mere ambitiøst end Paris-aftalen.

Og netop derfor er det så utroligt svært at forstå, hvorfor vi så alligevel tillader fortsættelsen af et projekt som Baltic Pipe. Argumentet, at Baltic Pipes CO2-udledning ikke står på Danmarks regning, er praktisk for politikerne, men I sidste ende forholder klimaforandringerne sig ikke til landegrænser. Polen har ligeledes ingen garantier givet for at skrue ned for kulproduktionen – et andet ofte misbrugt argument – tværtimod fortsætter de investering i kul som tidligere.

Aktion mod Baltic Pipe i form af gadeteater

Baltic Pipe repræsenterer en tendens, der står i vejen for en reel, grøn omstilling. Langs linjeføringen resulterer den i de lokales afmagt og frustration, men samtidig taler den til et større perspektiv og en større kamp, som er den globale klimakrise – og som truer med at resultere i et generationssvigt.

Baltic Pipe: Endnu et symbol på vestlig egoisme

Klimaforandringerne er en konsekvens af vestlig prioritering, som mennesker i andre dele af verden lider under. Men det ignorerer vi. Vi ser ikke de konkrete lidelser fra vores eget lille vindue. Vi lukker øjnene og nynner vores egen lille sang om demokrati og ytringsfrihed i et af verdens efter sigende bedste demokratier med mindst korruption.

Det er ikke os, der brænder, drukner, tørster eller sulter. Vi bruger vores såkaldte demokrati til at ekskludere dem, der altid mærker konsekvenserne af vores begær og grådighed først. Klimakrisen kan ses som endnu en plyndring og udnyttelse af den tredje verden på lige fod med kolonisering.

”Det er ikke os, der brænder, drukner, tørster eller sulter. Vi bruger vores såkaldte demokrati til at ekskludere dem, der altid mærker konsekvenserne af vores begær og grådighed først. Klimakrisen kan ses som endnu en plyndring og udnyttelse af den tredje verden på lige fod med kolonisering.”

I Danmark har vi per indbygger et af de højeste klimaaftryk i verden, hvilket betyder, at vi bør tage et øget ansvar for den rigtige udvikling og omstilling. Det er mennesker, dyr og økosystemer i andre dele af verdenen, der betaler den højeste pris for vores livsstil, selvom vi ikke kan se det. Desuden menes det, at man i det lange løb kan spare ”verdensøkonomifor milliarder,, hvis vi begrænser opvarmningen til 1,5° C i stedet for det oprindelige mål på 2° C . Selv når man tager højde for de tilsyneladende gigantiske omkostninger, der er ved overgangen til andre energisystemer.” (videnskab.dk)

Vi har brug for en klimarevolution

Historiske kampe såsom klasse-, arbejder-, køns-, race- og nu klima-kamp har tilfælles, at de kæmper for bedre levevilkår og ligestilling. De – der har magten til at træffe beslutningerne, som har penge og våben – er også dem, der ødelægger planeten, og dem som har magten til at bestemme, hvilken information der når ud til os. Magten til at definere vores demokrati som inkluderende eller ekskluderende. Når ikke de vil bruge deres magt, som de burde, må vi samle os til en samlet og synlig modvægt.

Klimakrisen er en grundlæggende krise, der skal tages alvorligt netop for, at kommende generationer fortsat kan kæmpe de gamle og nye kampe. Den handler om vores livsgrundlag. Det grundlag, vi lever af – og når vi slår det ihjel, gør vi vores børn og deres børns fremtid meget usikker.

Derfor kan klimakrisen ikke sidestilles med noget andet, fordi det ligger under, over og omslutter alle kampe. Vi har brug for en klimarevolution og en grøn grundlov. Det er en fælles sag, der bør samle os både lokalt og globalt, samle tidligere og historiske kampe om retten til lige vilkår og til en sikker fremtid. Den vedrører os alle.

Vi må alle overveje, hvordan vi hver især kan bidrage til den rigtige, grønne omstilling lokalt såvel som globalt, også når hverken de førende nyhedsmedier eller politikerne viser vejen. 

Jeg anbefaler, at man skriver under NU på borgerforslaget mod Baltic Pipe, inden det er for sent, og at man deler informationen med venner og familie og tilslutter sig modstanden. Man kan desuden donere til aktivisterne, der kæmper kampen for os alle. Og følge de løbende opdateringer på deres Facebook-side. Man kan også læse mere på Baltic Pipe Nej Tak’s hjemmeside. En stor tak til dem for deres utrættelige og kæmpestore indsats!

…………….

LINKS:

Borgerforslag: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04679

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/383762515476653

Hjemmeside: http://www.balticpipe.net/?fbclid=IwAR3HH71E95xl56bN9cmrlWMPR95OzvVbYP-YiRxfArols9GOtg-b3dRp8W4

Støt aktivisternes arbejde økonomisk: https://chuffed.org/project/balticpipenejtak?fbclid=IwAR1bmjFpK43XqXwgaxNq84-dmIyh5ak-BZayQjoxkTTC0Tu9WST4sY3WCFg

Om skribenten

Baltic Pipe Nej Tak

Baltic Pipe Nej Tak

Aktivistisk netværk, der kæmper mod opførslen af rørledningen 'Baltic Pipe' i Danmark. Læs mere på bevægelsens hjemmeside. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER