Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
28. september. 2021

Højere grundløn giver flere sygeplejersker

Sygeplejersker i Region Sjælland nedlægger fortsat arbejdet, mens regeringens løfter om kompensation falder for døve ører. Adam Johansen rapporterer fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Godt 80 sygeplejersker nedlagde tirsdag 27.9. arbejdet på Sjællands Universitetshospital i Roskilde og igen onsdag. ’Houston we have a problem’ dækker over sygeplejerskernes oplevelse af, at arbejdsgiverne er meget langt væk, så de forsøger at få Region Sjællands formand, Heino Knudsen i tale. Foto: Adam Johansen

’Står der idiot på ryggen af mig’, lyder det på den t-shirt, der bliver holdt op bag banneret. Tilbuddet om betaling for overarbejde falder på stengrund. ’Overarbejdsbetalingen er ikke problemet, det er grundlønnen der skal op.’ Jeg spørger, om der så står sygeplejersker parat til at søge arbejde på hospitalet, hvis grundlønnen hæves. ’Narj, det vil nok ikke være det store, men tilgangen til uddannelsen vil vokse’.

“Sygeplejersker har ingen forpligtelse til at påtage sig såkaldt frivilligt ekstraarbejde for at indhente udsatte operationer og behandlinger. Den ret bliver brugt.”

Betaling for overarbejde giver heller ingen mening, fordi sygeplejerskerne allerede har tjent mere under pandemien, end de plejer.  De får  meget mindre end andre offentlige fag ud af overenskomsten. For samfundets ’tak’ er modregning ifølge den reguleringsordning, der sikrer, at offentligt ansatte ikke kan blive lønførende sammenlignet med privatansatte.

Lederen af arbejdsnedlæggelsen i Roskilde siger spørgende til de omkringstående, ’er det ikke rigtigt, at vi har drejet perspektivet lidt, under strejken snakkede vi meget om løn, nu går det mere på vores forhold?’ Det bliver bekræftet men også straks kommenteret med, ’jo, men det hænger sammen’.

Valgflæsk fra Kühnau – kampvalg i DSR

Anders Kühnaus appel til Folketinget er ikke blevet set som en sprække i arbejdsgivernes kampformation. Det gør heller ikke indtryk, at regeringen har lovet regionerne kompensation. Uden arbejdsnedlæggelserne efter regeringsindgrebet havde arbejdsgiverne nok tiet. Indtil videre formår sygeplejerskerne at modstå presset for at tage ekstra vagter. De får dog ofte et påbud, som de ikke kan sige nej til. Dog skal arbejdsgiverne overholde hviletids-bestemmelserne, som de kun kan dispensere fra to gange i løbet af 14 dage. Derimod har sygeplejersker ingen forpligtelse til at påtage sig såkaldt frivilligt ekstraarbejde for at indhente udsatte operationer og behandlinger. Den ret bliver brugt til at afvise ekstraarbejde.

På mange måder er Kühnaus udspil en gratis omgang, og den er sandsynligvis koordineret med regeringen. Alligevel giver udmeldingen sygeplejerskerne god grund til at fortsætte. Kühnau fortæller hele befolkningen, at ’vi er ved at være helt i knæ’. Som en SOSU-assistent på Herlev hospital sagde til mig i sidste uge: ’Jeg er gået med ud, fordi jeg ikke kan holde ud, at vi skjuler, at vi ikke har mulighed for at give en god behandling. Alle bliver dunket i hovedet til ikke at sige noget’. Og sygeplejerskerne i dag i Roskilde er da også i højt humør: ’Skal det være, så går vi gerne ud igen, efter at andre hospitaler har taget en tørn’.

Fight like a nurse – drik øl i den gode sags tjeneste

• Socialistisk Ungdomsfront og en gruppe af de arbejdsnedlæggende sygeplejersker arrangerer støttefest lørdag 2. oktober. Læs mere på Facebook her

• Festen foregår på Byens Lys ved Christiania, og vil blandt andet have indslag med Johan Olsen (Magtens Korridorer).

• Entré: Gratis for sygeplejersker og 50 kroner for alle andre. Alt overskud går til sygeplejerskernes bodskasse.

• Er du forhindret i at komme til fest? Så kan du allerede nu indbetale støtte på bankkonto: 17914790, (reg. 6192).

+

Der er også en anden dynamik i gang. Der er valg til de lokale kredsbestyrelser i DSR, med frist for opstilling torsdag 30. september. Og der bliver kampvalg, bl.a. stiller flere fra Foreningen af Danske Sygeplejersker op. De er nu over 2.000 medlemmer i hele landet. Nogle af de talsmænd, der er stået frem ved timestrejkerne, går også til kampvalg, bl.a. stiller Luca Pristed fra Riget op mod Kristina Robins, formand i Hovedstaden. Valget i DSR vil formentlig bidrage til at holde gryden i kog. Der bliver store valgmøder, hvor synspunkterne vil gnistre.

Ud af fagforeningen?

Foreningen af Danske Sygeplejersker er ikke et forsøg på at stifte en ny fagforening. Tværtimod. Som én af de SOSUer, der holdt tale ved demonstrationen i fredags på Rådhuspladsen i København fortæller, har hun meldt sig ud af sin fagforening, FOA, fordi hun to gange inden for det seneste år har måttet sige op på grund af urimelige arbejdsforhold – uden at kunne få nogen form for hjælp fra FOA. Hun holdt en rigtig god tale for, at SOSU’er og sygeplejersker og mange andre faggrupper skal holde sammen. Hun rører ved et ømt punkt i den etablerede fagbevægelse, som endda kan være en del af forklaringen på flere fagforbunds medlemstilbagegang. Men som en sygeplejerske skriver, ’det bliver svært at samarbejde (mellem sygeplejersker og SOSU’er), hvis de, der er mest aktive, afskriver alt og alle, der har med politik og fagforening at gøre. Det er nu engang dem, der skal løse problemerne’

Udmeldelse af fagforeningen er no go. Det vil gøre det endnu vanskeligere at finde sammen og overvinde de indbyrdes konflikter, som også årtiers nedskæringer og omorganiseringer af arbejdet har skabt imellem sygeplejersker og SOSU’er. Regionerne har som arbejdsgivere udnyttet deres monopollignende position til at holde begge gruppers lønninger tilbage, og har skabt splid. Både SOSU’er og sygeplejersker har overfor mig givet udtryk for, at uddannelserne skal lægges sammen, så der igen kun er sygeplejersker og sygehjælpere. 

Facebook-gruppen ’SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere støtter Sygeplejerskerne’, er på tre uger vokset til 7000 medlemmer, og de har ikke noget perspektiv om at danne en ny fagforening. Der springer netværk frem, som kan organisere arbejdsnedlæggelserne og samhørigheden på tværs af fag, når fagforeningerne takket være den danske model ikke må tale medlemmernes sag. Som én af arrangørerne af timestrejkerne på Herlev hospital sagde: ’Vi står helt uden en organisation’.


Om skribenten

Adam Johansen

Adam Johansen

Pensioneret lektor og tidligere litograf.
  Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER