Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
14. august. 2017

Prækarisering af arbejdslivet

Harvey-læseklubben på Københavns Hovedbibliotek afholdt i april et offentligt møde om arbejdstid og prækarisering. Af Rolf Czeskleba-Dupont…

harveyomslag2web

Harvey-læseklubben på Københavns Hovedbibliotek afholdt i april et offentligt møde om arbejdstid og prækarisering.

Af Rolf Czeskleba-Dupont

Samtidig med Solidaritets-udgivelsen Harvey: 17 modsætninger og enden på kapitalisme blev der startet læseklub på Københavns Hovedbibliotek. Det er blevet til i alt 40 møder over 4 sæsoner.

Som et slags foreløbig punktum arrangerede Aftenskolen Grobund offentligt møde den 19. april på Københavns Hovedbibliotek med overskriften: Arbejdstidspolitik, prækarisering og kapitalfraktioner.

Undertegnede, Ph.D. i energi og samfund og mødets arrangør, indledte med en personlig beretning om, hvordan deltidsansatte i universitetsverdenen på trods af høj anciennitet behandles som daglejere i en utæmmet markedsøkonomi. Progressive normer fra slut-90’ernes opgangstider om deltidsansattes ikke-diskriminering og deres ansættelses-perspektiver er i mellemtiden blevet udhulet og prøves nu i Højesteretten.

Efter fagforeningerne i 00’erne lod sig binde af en kritisabel dom i voldgiftsretten, bliver sagen nu ført for enkeltpersoner. RUCs deltidslærere har igennem mange år sammen med andre kæmpet for mere lighed samt ansættelsessikkerhed og dermed imod prækarisering.

RUCs fhv. professor i uddannelsesforskning, Birger Steen Nielsen, gjorde med baggrund i et igangværende, fagforeningsrelateret forskningsprojekt rede for, hvordan prækariserings-processer foregår både på det akademiske felt og i det øvrige arbejdsliv, hvor midlertidighed, fleksibilisering og skærpet konkurrence vinder frem. Individuelt forhandlede arbejdskontrakter og i stigende grad midlertidige eller kortvarige ansættelser favoriseres, kollektive overenskomster svækkes. Fagbevægelsen må på tværs af hovedforbund og faggrupper orientere sig mod at skabe en ny reformstrategi, baseret på social sikkerhed og retfærdighed.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen berettede om visdommen i (gen)lanceringen af krav om radikale arbejdstidsnedsættelser. Hvem husker da bryggeriarbejdernes forslag om en 6-timers arbejdsdag fra 70’erne? For at komme derhen eller lavere, kræver det en målrettet samling af progressive kræfter, der vil og kan frigøre lønarbejderne til mere autonome livsforløb og basis-demokratisk deltagelse. Resultatet af industriens OK 17 blev først kendt dagen efter mødet. Men det stod klart, at for nej-siden er kampen om arbejdstiden ikke afsluttet.

Fhv. formand for HK-Stat og fagforenings-aktivist Thora Petersen, kunne ud fra sit arbejdsliv berette om mødet med både kapitalens og statens magt; og om modforholdsregler, som de ansatte på gulvet er nødt til at træffe. Politisk skal privatiseringspresset lettes og vendes for at fremme en fornuftig indretning af tilværelsen for alle.

Undertegnede konkluderede, at håndens og åndens arbejde må på en mere livsduelig måde forenes og fordeles for at imødegå tiltagende aggressive arbejdsgiver-strategier. Et solidarisk videnssamfund burde være et fælles mål, hvor nye og frivillige arbejdsdelinger afløser gamle privilegier og eksklusioner. Forhindringer på vejen skal erkendes som baseret på kapitalens hhv. kapitalfraktioners tendenser.

Mere herom i bogen »17 modsætninger og enden på kapitalismen« af David Harvey på Forlaget Solidaritet. ■

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER