Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
25. september. 2023

Venstrefløjen i og omkring Enhedslisten organiserer sig. De er imod dansk våbenhjælp til Ukraine og har givet sig navnet “Venstrefløjen”

I weekenden flokkedes de borgerlige mediers politiske journalister i Herning og Aalborg for at dække hhv. de Konservatives landsråd og Socialdemokratiets landsmøde. Solidaritet tog i stedet en tur til Valby for at dække en noget anden politisk forsamling. Der var nemlig konference i gruppen, der tidligere har været kendt som Enhedslistens Græsrodsnetværk

Selvom der er langt fra BJMF’s kælder i Valby til et stort kongrescenter, så var begivenhederne i Valby måske af større politisk relevans, end hvad der skete i Herning og Aalborg. Her så en ny politisk organisation nemlig dagens lys. Denne nye politiske organisation fik navnet Venstrefløjen.

Der var rift om bordene i mødelokalet, da omkring 80 deltagere skulle stuves sammen i faciliteter, som tydeligvis ikke var lavet til møder af den størrelse. De fremmødte blev suppleret af omkring 20 deltagere på Zoom.

En deltager fra Socialistisk Ungdomsfront (SUF) bemærkede under debatten: “Jeg vil skyde jer til 40 års-alderen, hvis jeg skal være lidt sød.” Den vurdering af deltagernes aldersgennemsnit var meget generøs. Kønsfordelingen var også et godt stykke fra at repræsentere Enhedslistens vælgere, medlemmer eller bare den danske befolkning.

Voksen-SUF

Mødet var indkaldt som endnu en konference i Enhedslistens Græsrodsnetværk. Det er en løs gruppering, der samles om modstand mod det, de oplever som højredrejningen i partiet. Det interessante ved lørdagens begivenheder var, at der ikke var tale om en løs sammenslutning, som gav hinanden ret i, at det hele var for dårligt.

I stedet var dagsordenen at skabe en ny stærk venstreorienteret ”organisering”. Konferencens formål var at vedtage et politisk minimumsprogram, vedtage rammer for organisation, herunder kriterier for medlemskab, kontingent og lignende, og endelig at vælge en koordinationsgruppe. Det føltes på mange måder som en slags stiftende kongres mere end fortsættelsen af noget eksisterende.

Det var imidlertid mere uklart, hvad mødet var i gang med at stifte. Det skabte en del latter i salen, da deltageren Jean Thierry humoristisk karakteriserede den spæde organisering som et ”Voksen-SUF.”

Kaffeklub eller partiforberedende organisation

Andre deltagere var optaget af, hvad det i hvert fald ikke skulle være. Pia Thorsen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, sagde: ”Jeg synes fandeme, der er kaffeklubber nok i Enhedslisten, og langt henad vejen er Græsrodsnetværket en kaffeklub.” En anden deltager advarede mod blot at skabe et nyt SAP.

Debatten afslørede også en grundlæggende uenighed om forholdet til Enhedslisten. Et mindretal var bekymrede for, at netværket blev til en partiforberedende organisation, der skulle bryde med Enhedslisten og stifte et nyt parti. Denne kritik fik efterhånden andre deltagere til åbent at sige, at et andet parti da også kunne blive en mulighed. Kevin fra SUF udtalte, at han gerne ville ”foreslå et nyt parti, hvis de ikke havde held med at vende udviklingen i Enhedslisten på sigt”. Ingen talte om at stifte et parti lige nu. Et brud med Enhedslisten var kun en mulighed på sigt.

Et af de store debatemner var kriterierne for medlemskab. Her var det afgørende punkt, hvorvidt man behøvede at være medlem af Enhedslisten, Rød-Grøn Ungdom eller SUF. For nogle dem, som under ingen omstændigheder ønskede et brud med Enhedslisten, blev det set som en forberedelse til et brud at organisere medlemmer, der ikke havde medlemskab af Enhedslisten.

Omtrent 10 tidligere medlemmer af Enhedslisten deltog ved konferencen. For dem var sagen mere simpel: ”Vil I have os med eller ej?”, lød det fra Claus, tidligere medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse. I sidste ende stemte et pænt flertal på 48 stemmer for, at alle kunne være medlemmer af organisationen. Kun 12 stemte imod. Og med den afstemning var det ene store stridspunkt afgjort.

Den nye organisation bakker ikke op om dansk våbenstøtte til Ukraine

Det andet store stridspunkt var Ukrainespørgsmålet. Det var den eneste store politiske uenighed i forhold til minimumsprogrammet. Udkastet til et minimumsprogram for organisationen havde forsøgt sig med noget, der givetvis var tænkt som et kompromisforslag. Der var formuleringer som: ”Vi anerkender retten til selvforsvar (…). Men vi er også opmærksomme på, at selvforsvar kan udvikle sig til rivalisering mellem imperialistiske blokke.” Og: ”Ukraine (…) har ret til at skaffe sig våben, men det betyder ikke, at vi automatisk går ind for, at Danmark skal levere våben.”

Det oprindelige forslag blev udsat for en del kritik fra begge sider af debatten. En side af debatten talte om ”Ukraines frihedskamp”, mens en repræsentant for den anden fløj omtalte krigen som en ”krig mellem to fascistiske stater”. Der var altså meget langt mellem de to yderpositioner.

For nogle måtte Ukraine-spørgsmålet ses i kontekst af andre politiske spørgsmål: ”Hvordan kan man være imod nedskæringer i velfærden og samtidig være for at producere flere våben?”, spurgte deltageren Andreas retorisk. Argumentet gik igen hos andre talere, som ikke mente, at det er muligt at kritisere nedskæringer og manglende klimahandling, hvis man ønsker at bruge enorme ressourcer på at føre krig.

Fløjen, der er imod dansk våbenstøtte til Ukraine, endte med at vinde afstemningen ved at stemme for et forslag, der skærpede modstanden mod våbenhjælp.

Det var helt forventet, at nogle deltagere udvandrede på baggrund af denne afstemning. I alt udvandrede 3-5 deltagere. Det havde Niels Frølich, som bakker op om våbenhjælp til Ukraine, slået fast ved at udtale: ”Vi kan ikke være med, når det politiske grundlag ser sådan ud”. Blandt de tilbageværende var der primært lettelse at spore over, at der ikke var flere, som var udvandret, og at afstemningen med et resultat på 39-17 var ganske klar.

“Venstrefløjen”

Med de største uenigheder afklaret kunne man afklare de sidste spørgsmål. Navnet på organisationen blev ”Venstrefløjen.” Ingen virkede til at være synderligt tilfredse med det navn. Samtidig skulle der vælges en koordinationsgruppe i en kaotisk proces, hvor ingen vidste, hvor mange der skulle vælges, og flere ikke mente, at det var noget, man behøvede at tage stilling til.

Man endte med at lægge sig fast på 9 medlemmer i koordinationsgruppen. Der var stor interesse med i alt 16 opstillede, så der blev afviklet et kampvalg. Imens stemmerne blev talt op, anførte de tilstedeværende SUF’ere forsamlingen i afsyngning af Internationale. Stemningen var høj, og det bliver interessant at se, hvad denne nye Venstrefløj kan udvikle sig til.

Om skribenten

Søren Nørgaard Graven

Søren Nørgaard Graven

Analysekonsulent i en kommunal beskæftigelsesforvaltning. Medvært på podcasten ”Den Faglige Klub” i Radioaktiv, om arbejdsmarkedspolitik og faglig kamp.
Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER