Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
7. juli. 2023

Anklager om misbrug af EU-midler i Georgien viser EU’s to ansigter

En tidligere georgisk politiker anklager rådhuset i hovedstaden Tbilisi for at betale en enorm overpris for busser til byen. Pengene stammer fra udviklingsbanken EBRD, som finansieres af EU. Der er dog ingen krav om fuld åbenhed i EBRD’s projekter – så det er reelt umuligt at få svar på anklagerne

Такие автобусы были закуплены на займ от ЕБРР. Фото: Мариам Никурадзе.

I årevis har EU bedt den georgiske regering om at indføre reformer, som kunne skabe åbenhed i forvaltningen med det formål at forhindre korruption. Og langt hen ad vejen har den georgiske regering været imødekommende.

Der er dog et område, hvor det ikke er muligt at få indsigt. Og det gælder kontrakter til projekter finansieret med støtte af EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). EU er den største donor til EBRD og er medejer af udviklingsbanken, som har hovedsæde i London. Banken udsteder lån til projekter i de lande, som er en del af EU’s Østlige Partnerskab – herunder Georgien.

”Problemet er, at EBRD ikke kræver, at kontrakter – der er underskrevet som følge af deres finansiering – offentliggøres, hvilket er en lavere standard for gennemsigtighed, sammenlignet med hvad vi har i Georgien,” forklarer Sandro Kevkhishvili fra Transparency International i Georgien.

”Grundlæggende er donorfinansierede indkøbskontrakter ikke offentlige, hvilket skaber en stor blokade for offentligt tilsyn,” forklarer han.

I forhold til de lande som Georgien normalt sammenligner sig med – Armenien, Aserbajdsjan, Moldova og Ukraine – er landet længere fremme, hvad angår åbenhed i den offentlige forvaltning. Det skyldes blandt andet, at man fra EU’s side har stillet krav om, at der er offentlighed i forvaltningen som et instrument til at bekæmpe korruption.

Man kan derfor undre sig over, at EU på den ene side stiller dette krav og på den anden side finansierer projekter i Georgien via EBRD, som ikke har samme praksis for åbenhed.

I et land som Georgien, hvor store dele af deres infrastrukturprojekter er finansieret med donorpenge, er det især relevant at få oplyst, hvorfor kontrakterne ikke er offentligt tilgængelige.

Anklage om overbetaling for busser

Et eksempel på, hvorfor offentligheden bør have adgang til kontrakter finansieret af donorer, findes i en sag fra 2021. Det er det tidligere parlamentsmedlem for oppositionspartierne United National Movement (UNM) og siden European Georgia, Irakli Abesadze, der anklagede Tbilisis Rådhus for at indkøbe nye, grønne busser alt for dyrt af det tyrkiske firma BMC.

Foto: Mariam Nikuradze.

Irakli Abesadze har også tidligere været viceborgmester i Tbilisi fra 2013-2014. Og han forklarede i 2021 til det georgiske medie Formula, at han havde fået adgang til offentlige dokumenter fra rådhuset, som viste, at busserne var indkøbt for en stykpris på 250.000 euro (1,86 mio. kr.). Det undrede ham, fordi han kunne se, at man i Ankara i Tyrkiet og i Novi Sad i Serbien havde betalt mellem 170.000-188.000 euro pr. bus.

Ifølge Formula betalte Rådhuset i Tbilisi over 55 mio. euro (410 mio. kr.) for 226 busser. Men hvis de havde fået busserne til samme pris, som man fik i Ankara, havde man skulle betale 38 mio. euro. Det ser derfor ud til, at der er betalt en overpris på 17 mio. euro (127 mio. kr.)  

Irakli Abesadze oplyser til Solidaritet, at han har henvendt sig til Rådhuset i Tbilisi, men han har endnu ikke modtaget et fyldestgørende svar fra dem. I 2021 udtalte borgmesteren fra partiet Georgian Dream, Kakha Kaladze, sig til mediet Formula om sagen, hvor han forklarede, at han ikke kunne huske den præcise pris for indkøbet. En stedfortræder forklarede herefter, at opgaven var i udbud, og at det var det firma med den laveste pris, som vandt udbuddet.

På billedet ses Tbilisis borgmester, den tidligere fodboldspiller Kakha Kaladze. Han har i 2021 udtalt, at han ikke kunne huske, hvor meget Tbilisi Kommune betalte for indkøb af 226 busser.

Muligt at omgå udbudsregler

At man følger udbudsreglerne, er dog ingen garanti for, at alting er foregået efter bogen. I Georgien er reglerne sådan, at et udbud af den størrelse som nævnes her, som minimum skal være åbent i 20 dage. Men det er ikke nødvendigvis alle leverandører, der gøres opmærksom på, at der er et udbud, fortæller Sandro Kevkhishvili fra Transparency International i Georgien.

Han forklarer dog samtidig, at det kan være svært at bevise, at leverandører ikke får den rette information på forhånd. Transparency International ser derfor oftere, at udbuddene kan være skræddersyet, så de kun passer til bestemte firmaer, forklarer han.

Solidaritet ville gerne have spurgt EBRD, om de har undersøgt forløbet i sagen med indkøbet af busserne – netop fordi det ser ud til, at der er betalt en betydelig overpris.

Vi ville også gerne have spurgt om, hvorvidt EBRD har et medansvar for, at EU-midler risikerer at blive misbrugt, når det ikke er muligt at få indsigt i de købskontrakter, der er indgået med finansiering fra EBRD. EBRD er bekendt med Solidaritets henvendelse, men er ikke vendt tilbage inden deadline.

EBRD’s hjemmeside er det til gengæld muligt at læse, at banken i 2019 har ydet et statslån til Georgien, som viderelånes til Tbilisis rådhus på 80 mio. euro (600 mio. kr.) til at indkøbe 200 busser, til at reparere eksisterende busser og til at opkvalificere kvindelige buschauffører. Det fremgår dog ikke præcist, hvor stor en del af budgettet, der er afsat til indkøb af busserne.

Kommissionen vil ikke interviewes

Solidaritet ville også gerne spørge Kommissionen om begrundelsen for, at EBRD gennemfører projekter sammen med en kommune, hvor kontrakterne med leverandøren ikke er offentligt tilgængelige, mens man på den anden side kræver af lande som Georgien, at de har fuld offentlighed i forvaltningen. Men Kommissionen ønsker ikke at udtale sig.

Solidaritet har også bedt Det europæiske kontor for bekæmpelse af svig, OLAF, om indsigt i afsluttede eller åbne sager om svindel med EU-midler i Georgien, men vi fik afslag på vores aktindsigt.

Siden offentligheden ikke må få indsigt i projekterne, kunne man måske forvente, at EU’s egen revisionsenhed, EU Court of Auditors, har undersøgt hvordan EU’s skatteborgeres penge anvendes i Georgien. Solidaritet har fået en liste over alle rapporter fra Georgien siden 2008, men ingen af dem har set nærmere på EBRD-projektet om indkøb af busser i Tbilisi.

Artikelserien ‘EU i Østeuropa’ er finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers. Som en del af projektet er artiklen også oversat til russisk for at nå ud til flere læsere. Den russiske version kan læses nedenfor.


Обвинения в коррупции с использованием средств ЕС в Грузии показывают два лица ЕС

Бывший грузинский политик обвиняет мэрию столицы Тбилиси в огромной переплате за автобусы для города. Деньги поступают от банка развития ЕБРР, который финансируется ЕС. Однако в проектах ЕБРР нет требования полной прозрачности – поэтому получить ответы на обвинения фактически невозможно

Такие автобусы были закуплены на займ от ЕБРР. Фото: Мариам Никурадзе.

Автор Лизе Мёллер Шилдер

На протяжении многих лет ЕС просил правительство Грузии провести реформы, которые бы обеспечили прозрачность администрации с целью предотвращения коррупции.

И по большей части грузинское правительство было сговорчивым.

Однако есть одна область, к которой невозможно получить доступ.

И это касается контрактов по проектам, финансируемым при поддержке ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития).

ЕС является крупнейшим донором ЕБРР и совладельцем базирующегося в Лондоне банка развития.

Банк выдает кредиты на проекты в странах, входящих в Восточное партнерство ЕС – в том числе в Грузии.

«Проблема в том, что ЕБРР не требует обнародования контрактов, подписанных в результате их финансирования, что является более низким стандартом прозрачности по сравнению с тем, что мы имеем в Грузии», – объясняет Сандро Кевхишвили из Transparency International в Грузии.

«В основном, контракты на закупки, финансируемые донорами, не являются публичными, что создает серьезные препятствия для общественного надзора», – объясняет он.

По сравнению со странами, с которыми Грузия обычно сравнивается – Арменией, Азербайджаном, Молдовой и Украиной, – страна находится на более высоком уровне с точки зрения открытости государственного управления.

Это отчасти объясняется тем, что ЕС призвал к открытости государственного управления как инструмента борьбы с коррупцией.

В такой стране, как Грузия, где значительная часть инфраструктурных проектов финансируется за счет средств доноров, особенно актуально выяснить, почему контракты не находятся в открытом доступе.

Обвинение в переплате за автобусы

Пример того, почему общественность должна иметь доступ к контрактам, финансируемым донорами, можно найти в деле 2021 года.

Это бывший член парламента от оппозиционных партий «Единое национальное движение» (ЕНД) и позже «Европейская Грузия» Ираклий Абесадзе, который обвинил мэрию Тбилиси в закупке новых, «зеленых» автобусов по завышенной цене у турецкой компании BMC.

Фото: Мариам Никурадзе

Ираклий Абесадзе также ранее занимал должность заместителя мэра Тбилиси в 2013-2014 годах.

А в 2021 году он объяснил грузинскому СМИ Formula, что получил доступ к публичным документам мэрии, из которых следует, что автобусы были приобретены по цене 250 000 евро (1,86 млн датских крон).

Он был удивлен, потому что понял, что в Анкаре в Турции и в Нови-Саде в Сербии, он заплатил за автобус 170 000-188 000 евро.

По данным «Формулы», мэрия Тбилиси заплатила за 226 автобусов более 55 миллионов евро (410 миллионов датских крон).

Но если бы они получили автобусы по той же цене, что и в Анкаре, им пришлось бы заплатить 38 миллионов евро.

Таким образом, получается, что была произведена переплата в размере 17 млн евро (127 млн датских крон).

Ираклий Абесадзе сообщил «Солидарности», что он связался с мэрией Тбилиси, но пока не получил от них удовлетворительного ответа.

В 2021 году мэр от партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в беседе об этом деле с изданием «Формула», объяснил, что не помнит точную цену покупки.

Затем депутат объяснил, что работа была объявлена на тендере и что компания с самой низкой ценой выиграла тендер.

На фото мэр Тбилиси, бывший футболист, Каха Каладзе. В 2021 году он сказал, что не помнит сколько муниципалитет Тбилиси заплатил за покупку 226 автобусов

Возможно обойти правила закупок

Cоблюдение правил закупок не является гарантией того, что все сделано по правилам.

В Грузии правила таковы, что тендер такого размера, как упомянутый здесь, должен быть открыт минимум 20 дней.

Но не все поставщики обязательно узнают о проведении тендера, говорит Сандро Кевхишвили из Transparency International в Грузии.

Но он также объясняет, что бывает трудно доказать, что поставщикам не была заранее предоставлена нужная информация.

Поэтому Transparency International все чаще сталкивается с тем, что тендеры могут подстраиваться под определенные компании, объясняет он.

«Солидарность» хотела бы узнать у ЕБРР, расследовали ли они процесс приобретения автобусов – именно потому, что, судя по всему, была произведена значительная переплата.

Мы также хотели бы узнать, разделяет ли ЕБРР ответственность за риск нецелевого использования средств ЕС, когда невозможно получить доступ к контрактам на покупку, заключенным при финансировании со стороны ЕБРР.

ЕБРР знает о запросе «Солидарности», но не ответил на него к установленному сроку.

Однако на  сайте ЕБРР  можно прочитать, что в 2019 году банк выделил Грузии государственный кредит, который предоставил мэрии Тбилиси кредит на сумму 80 млн евро (600 млн датских крон) для приобретения 200 автобусов, ремонта существующих автобусов и повышения квалификации женщин-водителей автобусов.

Однако неясно, какая именно часть бюджета выделена на покупку автобусов.

Комиссия не хочет, чтобы у нее брали интервью

«Солидарность» также хотела бы спросить Комиссию, почему ЕБРР реализует проекты с муниципалитетом, где контракты с поставщиком не являются общедоступными, в то время как, с другой стороны, такие страны, как Грузия, обязаны иметь полную прозрачность в управлении. Однако Комиссия не желает давать комментарии.

«Солидарность» также обратилась в Европейский офис по борьбе с мошенничеством, OLAF, с просьбой предоставить доступ к закрытым или открытым делам о мошенничестве с фондами ЕС в Грузии, но нам было отказано в доступе к документам.

Поскольку общественность не имеет доступа к проектам, можно ожидать, что собственное аудиторское подразделение ЕС, Счетная палата ЕС, проведет расследование того, как тратятся деньги налогоплательщиков ЕС в Грузии.

«Солидарность» получила список всех отчетов из Грузии с 2008 года, но ни в одном из них не рассматривался проект ЕБРР по закупке автобусов в Тбилиси.

Серия статей «ЕС в Восточной Европе» финансируется за счет грантов Европейского совета. Ответственность за содержание лежит исключительно на получателях грантов.


Om skribenten

Lise Møller Schilder

Lise Møller Schilder

Freelance journalist. Har tidligere skrevet for Solidaritet, Dagbladet Information, Politiken, Weekendavisen, Børsen, Notat, DEO og STOF-bladet. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER