Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
16. april. 2020

Lønmodtagere siger ja til overenskomster

Fagbevægelsen har som forventet stemt ja til de nye overenskomster for de næste tre år, og det endda med et klart flertal.

Fagbevægelsen har som forventet stemt ja til de nye overenskomster på det private område for de næste tre år, og det endda med et klart flertal.


Af Kim Kristensen

Storkonflikten på det private arbejdsmarked er afblæst.

Det står klart, efter at 79,8 procent af de 600.000 private lønmodtagere på FH/DA området har stemt ja til de nye overenskomster for de næste tre år i den netop afholdte urafstemning. Den samlede stemmeprocent var på 57,6 procent.

»Stemmeprocenten er igen historisk høj,« siger formanden for FH, Lizette Risgaard. »Det er utroligt positivt, at så mange lønmodtagere har valgt at bruge deres demokratiske ret til at stemme om deres løn- og arbejdsvilkår. Det er jo det, der er hele forudsætningen for, at den danske model fungerer. At ja-procenten samtidig blev så høj, gør jo bare glæden endnu større«.

Især resultatet af urafstemningen i Fagligt Fællesforbund – eller 3F – var imødeset med spænding, men her stemte 67,9 procent ja. De såkaldte sammenkædningsregler ved urafstemningen gør, at et ja fra de store fagforbund er ensbetydende med et samlet ja. Hvilket ikke bare var tilfældet denne gang. Kun de to mindre forbund malerforbundet og jernbaneforbundet stemte nej.

Corona blev gamechanger

Da overenskomstforhandlingerne i sin tid begyndte i Industriens Hus mellem arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) og lønmodtager-pendanten CO-Industri var Danmark et helt andet sted. Virksomhederne tjente gode penge, og arbejderne krævede at få del i dem.

Fakta om OK20

Her er de vigtigste resultater i den nye overenskomst:

– Mindstebetaling for voksne arbejdere på 122,15 kr. pr. 1.3.2020 – stiger med 5 kr. til 127,15 kr. pr. 1.3.2022.

– Mindstebetalingen for arbejdere under 18 år på 70,35 kr. – stiger med 2,85 kr. til 73,20 kr. pr. 1.3.2022.

– Forskudt tid, skiftehold og overarbejde – Samtlige tillæg forhøjes med 1,6 procent pr. 1. marts 2020, med 1,6 procent pr. 1.3. 2021 og med 1,6 procent pr. 1.3. 2022.

– Mere ligestillet forældreorlov med fuld løn

– Perioden med fuld løn under forældreorlov udvides med 3uger.

– 3 procentpoint mere på fritvalgs-kontoen, der stiger fra 4 – 7 pct.

– Pension til lærlinge og elever – 18-19 årige skal nu også have pension på 6 procent.

– Aftalt uddannelse bliver permanent – Ordningen fra 2017 med aftalt uddannelse er nu permanent. Med mulighed for uddannelse på sædvanlig løn.

– Uddannelse ved afskedigelse – Hvis du bliver opsagt, kan du få op til fem ugers uddannelse, til brug i din opsigelsesperiode.

– Bedre vilkår under sygdom – Perioden med løn under sygdom forlænges med 5 uger i Industrti-overenskomsten – op på i alt 14 uger.

– Arbejdsmiljørepræsentanter får sikret frihed til at deltage i arbejdsmiljøkurser gennem deres fagforbund.

– Udenlandsk arbejdskraft på samme vilkår – For at hindre arbejdskraft på ulige vilkår anbefaler parterne, at virksomheden før brug af udenlandske underleverandører orienterer tillidsrepræsentanten og fremlægger alle baggrundsoplysninger om underleverandørerne.

– Lønnen for udstationerede medarbejdere skal fastsættes efter overenskomsternes lønbestemmelser – ud fra samme principper for alle medarbejdere.

– Grønt ansvar – Ansatte på danske industrivirksomheder skal nu spille en rolle i deres virksomheds og Danmarks grønne omstilling.

Klik her for flere artikler

+

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne kunne dog ikke blive enige om en markant højere mindsteløn og forhandlingerne mellem hovedorganisationerne FH og DA endte derfor til mægling hos forligsmanden. Under forhandlingerne var der tvivl om, om forhandlingerne kunne fortsætte på grund af coronakrisen, men forligsmanden valgte at forsætte. Og det bakkede FH fuldt og helt op om. 

»Det var en helt rigtig beslutning at fortsætte forhandlingerne om mæglingsskitsen på trods af, at coronakrisen udfordrede forhandlingsprocessen,« siger FH’s formand. »Industri- og transportforligene, der blev indgået før krisen, var et solidt udgangspunkt for de øvrige forhandlingsområder. Og for 93 pct. af lønmodtagerne gælder, at parterne selv har indgået gode forlig, hvilket jo også er dét, lønmodtagernes store opbakning er et udtryk for«.

Tilfredse arbejdsgivere

På forhånd havde netværket »Arbejdere i bevægelse« (AIB), som blev dannet i protest mod seneste overenskomstaftale, vendt tommelfingeren nedad overfor overenskomstresultatet. Men ifølge både netværket selv og arbejdsmarkedspolitiske eksperter er coronakrisen blevet en gamechanger.

Ganske vist kom der ikke nogen markant højere mindsteløn. Men til gengæld kommer der lønstigninger, større valgfrihed vedrørende løn, barsel, pension og ferie samt mere ligestilling under forældreorloven og bedre betaling ved sygdom. Desuden får lærlinge og elever med mæglingsskitsen pensionsindbetalinger fra de fylder 18 år.

”Især resultatet af urafstemningen i Fagligt Fælles Forbund – eller 3F – var imødeset med spænding, men her stemte 67,9 procent ja. … – Kun de to mindre forbund Malerforbundet og Jernbaneforbundet stemte nej. ”

»Desværre har vi også på nogle områder gentagne gange oplevet, at der var så stor afstand mellem parterne, at det ikke var muligt at indgå en aftale,« siger Lizette Risgaard. »Her vil jeg gerne opfordre til, at parterne allerede nu sætter sig sammen – corona eller ej – og får talt udfordringerne igennem. Det er helt afgørende, at der lægges et ordentligt fundament for de næste overenskomstforhandlinger om 3 år«.

I DA modtages resultatet med glæde. Ifølge administrerende direktør Jacob Holbraad giver det ro i urolige tider.

»Det er glædeligt, at de nye overenskomster nu er på plads,« siger Jacob Holbraad. »Danmark står i en svær situation på grund af coronakrisen. Derfor er det særligt vigtigt for danskerne og Danmark, at der på dette punkt kommer ro omkring vilkårene for virksomhederne og medarbejderne«.


Kim Kristensen er journalist på Solidaritet. Han har tidligere arbejdet på Information og Ritzaus Bureau, og har senest skrevet bogen Det Hærdede Stål, om Enhedslistens første 25 år i Folketinget.

Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

Om skribenten

Kim Kristensen

Kim Kristensen

Tidligere journalist på Solidaritet. Ansat som journalist på det socialdemokratiske nyhedsmedie Pio. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER