Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
26. september. 2022

Christian Juhl: Virksomhederne skal selv betale for ødelagte liv

Virksomhederne har ansvaret for at sikre sunde arbejdspladser, og må betale regningen, når deres arbejdere kommer til skade. Derfor har Enhedslisten valgt at stå udenfor ny aftale om arbejdsskader, skriver partiets arbejdsmiljøordfører Christian Juhl.

. Foto: Pressefoto/Enhedslisten

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

Alle, der har været tæt på en person, som har været ramt af en arbejdsskade ved, at det er hård kost at stå en arbejdsskadesag igennem. Usikkerheden om fremtiden – og den lange ventetid – gør af og til den skadede endnu mere syg end selve skaden.

Mange ender på kontanthjælp, med krise i familien eller risiko for at gå fra hus og hjem, før der i bedste fald er lys forude. Der har henover sommeren været forhandlinger om forbedringer af arbejdsskadeloven, som blev afsluttet fredag.

Enhedslisten kan heller ikke støtte den nye årsberegningsmodel, der rammer deltidsansatte hårdt. Det vil ikke mindst ramme mange kvinder. De vil miste anseelige beløb i erstatning for tab af erhvervsevne. Beregninger, der har været fremlagt i forhandlingerne, viser – at deltidsansatte med en arbejdsskade kan miste mellem 1.000.000  og 2.300.000 kr. i forhold til de nuværende regler.

Deltidsansatte ekstra udsat

Enhedslisten kan heller ikke støtte den nye årsberegningsmodel, der rammer deltidsansatte hårdt. Det vil ikke mindst ramme mange kvinder. De vil miste anselige beløb i erstatning for tab af erhvervsevne. Beregninger, der har været fremlagt i forhandlingerne, viser at deltidsansatte med en arbejdsskade kan miste mellem 1.000.000 kr og 2.300.000 kr i forhold til de nuværende regler.

“Det er vigtigt at sikre, at der ikke sker ulykker på arbejdspladsen. Men når skaden sker, skal den skadede behandles bedre, end der er lagt op til i dette forlig.”

Vi kan heller ikke støtte forkortelse af forældelsesfristen fra 30 år til 10 år. Det vil betyde, at flere vil miste retten til at få behandlet en sag, om f.eks. arbejdsbetingende sygdomme, der udvikler sig over mange år.

Det samme gælder begrænsning af retten til genoptagelse af en arbejdsskadesag. Ca. 30 procent af dem, der beder om genoptagelse i deres sag, får en forhøjelse af erstatningen. Endelig er det skidt, at søgsmålsfristen for indbringelse af sager for domstolene nedsættes til ét år. Fristen er i dag 3 år.

Enhedslisten kan støtte flere vigtige punkterne i aftalen, ikke mindst, at flere skadede får mulighed for uddannelse for at komme over i et job, han eller hun kan klare, og at der bliver lettere adgang til erstatning i sager med vold på arbejdspladsen.

Aftalen angiver, at en del af forslagene vil kunne forkorte sagsbehandlingstiden. Gid det var så vel. De fleste forslag i aftalen er regnearksberegninger, der ikke vil få væsentlig indvirkning på sagsbehandlingen i virkelighedens verden. De egentlige tidsrøvere i en arbejdsskadesag ligger hos kommunerne og hos AES – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hovedårsagen til lange ventetider er mangler ressourcer og ikke mindst manglende kvalificerede medarbejdere disse 2 steder.

Det er vigtigt at sikre, at der ikke sker ulykker på arbejdspladsen. Men når skaden sker, skal den skadede behandles bedre, end der er lagt op til i dette forlig.


Om skribenten

Christian Juhl

Christian Juhl

Tidligere specialarbejder. Medlem af Folketinget for Enhedslisten og udviklingsordfører for partiet.   Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER