Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
31. januar. 2023

Engelske aktivister har i årevis bekæmpet israelsk firma, som Danmark vil købe våben af

Den danske stat vil købe våben fra det israelske våbenfirma Elbit Systems. Engelske aktivister har i årevis kæmpet imod firmaet. Aktivisterne bliver retsforfulgt, men de udnytter retssagerne til at fortælle om, hvordan firmaets våben bruges til at undertrykke og dræbe det palæstinensiske folk

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

I øjeblikket er den danske stat i gang med at købe droner hos det israelske våbenfirma Elbit Systems for 1,7 mia. kroner. Firmaet er blacklistet af flere pensionsselskaber på grund af firmaets menneskerets-krænkelser, og Elbit Systems mødes med protester mange steder i verden. Mest markant måske fra den engelske solidaritetsgruppe Palestine Action, som denne artikel handler om.

På mindre end tre år har Palestine Action i England påført det israelske våbenfirma Elbit Systems tab på mange hundrede millioner kr. og ført til lukning af en af Elbits fabrikker, samt Elbits hovedkvarter i London. Det er sket gennem direkte aktioner under parolen “Shut Elbit down”. På trods af mange retssager er endnu ingen af aktivisterne blevet idømt fængselsstraf.

2022 blev – ifølge Palestine Action’s årsrapport 2022  – et sejrrigt år for Palestine Action, der med direkte aktioner bekæmper det israelske våbenfirma Elbit Systems og kræver stop for Storbritanniens medvirken i Israels forbrydelser mod palæstinenserne.

Året startede med lukningen af Elbits Ferranti fabrikken i Oldham. Trods permanent politiovervågning og styrkelse af Elbits eget sikkerhedssystem lykkedes det aktivisterne gennem 18 måneders direkte aktioner at påføre fabrikken kontinuerlige skader og tab på tre millioner pund. Som Palestine Action skriver i årsrapporten: ”Sejren beviser styrken ved direkte aktion og ved folkelig mobilisering”.

Rundt i England spredte Palestine Action’s metoder sig. – i form af direkte aktioner imod ”Israels krigsmaskine” som det hedder i årsrapporten. Bl.a. direkte aktioner mod Elbit’s Shenstone fabrik. Midt på sommeren blev der oprettet en afdeling af Palestine Action i Skotland.

Regeringen droppede kontrakt med Elbit

Herefter rettede aktivisterne blikket mod Elbits hovedkvarter i London. Igennem seks uger blev adgangen til hovedindgangene blokeret og forsiden af bygningen dækket med blod-rød maling. I slutningen af juni meddelte medierne, at Elbit havde forladt hovedkvarteret i London og flyttet det til Bristol. 

I november gennemførte Palestine Action en aktion vendt mod den britiske stats medansvar for koloniseringen af Palæstina. Aktivisterne limede sig fast til Balfour statuen i en privat lobbyist-klub for parlamentsmedlemmer i London. Denne aktion henviste til den britiske Balfour-erklæring fra 1917 hvori Storbritannien lovede at støtte den zionistiske bevægelses kolonisering af Palæstina.

Året sluttede med et kæmpe nederlag for Elbit Systems: Den britiske regering foretog en kovending i deres forhold til Elbit og droppede en kontrakt om våbenindkøb til 160 millioner pund. Angiveligt fordi Elbit ikke levede op til det britiske forsvars sikkerhedskrav i forhold til våbenfremstillingsprocessen. Altså at der var afsløret sprækker i sikkerheden hos Elbit, hvilket var fremprovokeret gennem Palestine Action’s aktioner mod Elbits fabrikker.

Elbit Systems – hovedleverandør af droner til Israels militær

Elbit System er Israels største våbenfirma og storleverandør til det israelske militær. Elbit leverer over 80% af Israels droner og reklamerer med at våbnene er blevet ’afprøvet i virkeligheden’ (battle proven) – dvs. testet på palæstinenserne i Gaza. Elbit leverer overvågningsudstyr til bevogtning af den folkeretsstridige apartheidmur gennem Vestbredden. 

Elbit leverede Hermes 900 droner til den 51 dage lange israelske massakre ’Operation Protective Edge’ i Gaza i 2014, hvor israelske styrker dræbte 2.200 palæstinensere, herunder 551 børn. 

 Elbit leverer også vagtudstyrsdroner til den britiske regering til overvågning af grænserne og immigranterne. Elbit har i dag otte fabrikker i Storbritannien (tidligere ni).

Palestine Action, hvem er de?

Palestine Action blev grundlagt den 31. juli 2020 og har som formål at stoppe Elbit’s våbenindustri og stoppe Storbritanniens medvirken i koloniseringen og den etniske udrensning af Palæstina. Endemålet er et frit Palæstina. Med Balfour-erklæringen i november 1917 lovede Storbritannien at støtte zionismens kolonisering af Palæstina. Når Storbritannien lader Elbit operere på britisk jord og indkøber våben fra våbenfirmaet, fortsætter Storbritannien sin medvirken i den israelske koloniseringspolitik. 

Foto: Palestine Actions hjemmeside

Aktivister anklages – men løslades

Åretigennem har politiet jagtet og arresteret Palestine Action-aktivister, chikaneret dem, undersøgt deres kontorer, gennemrodet deres hjem, pågrebet deres ejendele (arabisk litteratur, palæstinensiske flag, klistermærker, penge, computers osv.). 

Aktivisterne er blevet anklaget for ødelæggelse af fabriksdele, for forstyrrelse af den offentlige ro og orden, osv. 

Men trods et stort antal retssager er hidtil ingen Palestine Action-aktivist blevet idømt fængselsstraf. Aktivister over hele landet er enten blevet løsladt, anklagerne mod dem frafaldet eller deres retssager udskudt til 2023 eller 2024. I 2022 har 28 aktivister kunnet forlade retten, mens fem har fået mindre straffe for ’kriminelle skader’ eller for at spærre hovedvejene. 

Hans blod løb ud over landsbyen 

I slutningen af 2021 indledtes den første retssag mod Palestine Action. Tre aktivister var anklaget for at have forvoldt skader på Elbit-fabrikken i Shenstone i Midtengland. Forsvarerne for de tre aktivister argumenterede, at de havde anvendt ’proportionel vold’ for at forhindre en meget større forbrydelse i Palæstina – med henvisning til Israels krig mod Gaza i maj 2021. De tre aktivister blev løsladt.

Online mediet Electronic Intifada (30.11.2022) beskriver, hvordan Palestine Action aktivisterne optræder i retten, når de skal forsvare deres aktioner mod Elbit. I en retssag i november 2022 blev fem aktivister ført for retten i London pga. skader, som blev påført Elbits hovedkvarter, og det var første gang, at Palestine Action-aktivister blev sat foran et nævningeting. I retten fortalte en aktivist, hvordan hun personligt havde oplevet israelsk brutalitet på den besatte Vestbred. I Nablus havde en israelsk soldat dræbt en 10-årig palæstinensisk dreng, mens han spiste en is. ”Hans blod løb ud over landsbyen. Det billede vil jeg aldrig glemme”.

Da Elbit er hovedleverandør til det israelske militær, er det sandsynligt, at det var et Elbit-våben, der blev brugt mod den lille dreng, mente de anklagede. Dommere og nævninger var tydeligt berørte. Alle fem aktivister blev løsladt.

Retssagerne gøres til politiske platforme

Med stor dygtighed er det lykkedes Palestine Action at gøre retssagerne til politiske platforme, hvor de vender anklagerne på hovedet og anklager Elbit og Storbritannien for deres forbrydelser mod palæstinenserne. Det gør de bl.a. ved hjælp af personlige vidneudsagn om Israels forbrydelser mod palæstinenserne, mens de fremstiller deres egne aktioner som retfærdige og nødvendige.

Det er lykkedes Palæstina Action – gennem spektakulære aktioner og folkelig mobilisering – at sikre sig bred national og international opbakning, og samtidig understøtte en stigende folkelig kritik af Storbritanniens rolle i forhold til Palæstina. Det er nok forklaringen på de indtil videre positive afgørelser i retssagerne. Men Palestine Action hviler ikke på laurbærrene. For mange retssager venter forude. Og som de skriver i årsrapporten: ”Året 2023 skal være året, hvor vi for alvor får gjort en ende på Elbit Systems”. 

I øjeblikket er fire aktivister under arrest, i Wales og i Cheshire. Man kan på deres hjemmeside se datoer og sted for retssagerne, og måder hvorpå man kan bidrage til advokatudgifter på.

Man kan også støtte Palestine Action ved at indbetale en donation på den danske MobilPay box:  9760GN (Palestine Action).

Om skribenten

Irene Clausen

Irene Clausen

Aktiv i Boykot Israel Kampagnen og Internationalt Forum. Har skrevet bogen ‘PFLP & Palæstina’, internationalt Forum, 2018. Tidligere postarbejder og lærer i dansk som andetsprog. Er i dag pensionist. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER