Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
20. november. 2020

Free the Soil: Klimakrisen kan ikke vente på, at corona-epidemien bliver løst

Det er nu – ikke når virussen er forsvundet – der skal handles. Free the Soil indkalder til demonstration mod gødningsproducenten YARA.

Aktion mod YARA i Brunsbüttel, Nordtyskland. Free the Soil arrangerer aktion fredag 27. november i Vordingborg. Foto: Klimakollektivet

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


Det er nu – ikke når virussen er forsvundet – der skal handles. Aktionsgruppen Free the Soil indkalder til demonstration fredag 27. november kl. 13.30 i Vordingborg mod gødningsproducenten YARA.


Af Free the Soil Denmark

Mens verden er lammet af corona-epidemien, bliver klimakrisen overset og glemt. Senest er forhandlingerne om landbrugets bidrag til den grønne omstilling igen-igen blevet udskudt, USA er gået ud af den i forvejen alt for uambitiøse Paris-aftale, og de globale drivhusgas-udledninger stiger og stiger. Klimakrisen er ikke bare et uønsket fremtidsscenarie, den er allerede i fuld gang med at fjerne livsgrundlaget for millioner af mennesker globalt, og ligesom corona-epidemien og alle andre store kriser rammer den skævt. Det Globale Syd, der rammes hårdest af klimakrisen, er også hårdt ramt af corona-epidemien og dens afledte effekter, og den rige elite går som altid fri for de værste konsekvenser, mens de der i forvejen er marginaliserede rammes hårdest.

Hvis klimakrisen skal løses, skal det industrielle landbrug afvikles. Det industrielle landbrug er baseret på monokulturel produktion med megaplantager, der producerer afgrøder til det globale marked, såsom biobrændsel, dyrefoder og ingredienser til forarbejdede fødevarer. Det industrielle landbrug producerer uden omtanke for natur, biodiversitet eller lokal fødevaresikkerhed og er en af de store årsager til klimakrisen.

Kunstgødning er en bombe under klimaet. Det er den største enkeltkilde til drivhusgasudledning fra landbruget, ikke mindst fordi produktionen af kunstgødning kræver enorme mængder fossil energi.

Kunstgødnings-mastodonten Yara

· Yara blev stiftet som Norsk Hydro i 1905, og er i dag en af verdens største producenter af kunstgødning

· Virksomheden har 13.000 ansatte, og opererer i mere end 50 lande. Yara havde i 2015 en anslået værdi på over 52 mia. kroner

· Free the Soil sætter fokus på virksomhedens rolle i den eskalerende klimakrise. Du kan læse mere på bevægelsens Facebookside her

+

Produktionen og brugen af kemisk kunstgødning står alene for 10 % af udledningerne af globale drivhusgasser, hvis industriens brug af gas – og derved afhængighed af fracking – medregnes. Brug af kunstgødning i det industrielle landbrug fører desuden til udpining af jorden, så den mister sin livsvigtige evne til at lagre CO2. Halvdelen af al kunstgødning solgt på det danske marked er produceret af selskabet Yara, der er delvist ejet af den norske stat. Yara er alt for længe gået under radaren som en af de største klimasyndere. Yara dominerer det globale marked for kvælstof-produktion og er en af de største kunstgødningsproducenter globalt. Derfor skal vi af med selskaber som Yara, hvis der skal være plads til bæredygtige alternativer til det industrielle landbrug. 

Genopbygning og fødevare-retfærdighed

Alternativerne til det industrielle landbrug er der allerede. Vi må arbejde hen imod et system, der bygger på agro-økologi, det vil sige landbrugssystemer, der efterligner lokale økosystemers funktioner og naturens egne processer – ved at sikre et godt næringsstofkredsløb og stor biodiversitet. Ved at udnytte synergierne mellem mange forskellige planter og dyr kan vi skabe nænsomme og produktive landbrugsformer. Som social bevægelse handler agroøkologi om, at individer, fællesskaber og samfund bidrager til at opbygge bæredygtige og retfærdige landbrugssystemer med fokus på lokalt ejerskab og bæredygtigt forbrug.

Ved en omlægning til agroøkologi og brugen af mere nænsomme metoder i landbruget, kan vi genopbygge den jord, det industrielle landbrug har udpint – og hermed sikre en mere frugtbar landbrugsjord, som igen ville kunne lagre mere CO2 fra atmosfæren.

Selskaber som Yara står i vejen for udbredelsen af ægte løsninger på klimakrisen. Deres virksomhed bygger på en fortsat og stigende afhængighed af kunstgødning og de vil aktivt modarbejde løsninger, der udfordrer den produktionsmodel. Lad os skabe en samlet front mod det industrielle landbrug og kæmpe for retfærdige alternativer til at brødføde verdens befolkning, som samtidig fungerer som en del af løsningen på klimakrisen.

Vil du være med til at gøre en forskel?

Free the Soil Danmark holder demonstration mod Yara fredag 27. november 2020 kl. 13.30-16.30 i Vordingborg. Demonstrationen starter på Vordingborg Station og går til Yaras kunstgødnings-terminal på Masnedø. Undervejs vil der være musik og taler fra nogle af de bevægelser, der kæmper for et bedre landbrug. Til demonstrationen vil der blive taget passende corona-forholdsregler – det anbefales på det kraftigste, at alle i demoen går med en afstand på 1-2 meter mellem hinanden, og at deltagerne bruger mundbind. Alle med de mindste symptomer på corona opfordres til at blive hjemme. Deltagerne opfordres i øvrigt til at medbringe varme drikke.

Free the Soil Danmark vil gennem månedlige aktioner og events sætte fokus på det industrielle landbrugs ansvar for den eskalerede klimakrise og klimakriminelle selskaber som Yara, der står i vejen for ægte løsninger.

Se mere på Facebook her


Om skribenten

Free the Soil

Free the Soil

Europæisk klimabevægelse. Kæmper for at "udstille de ødelæggende metoder, og industrielt landbrugs rolle i klimakrisen". Læs mere på bevægelsens hjemmeside. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER