Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
6. maj. 2021

Hvem skal bestemme over vores mad? Reportage fra Folkets Madmøde

Der var passionerede taler fra nogle af Danmarks fremmeste klima- og landbrugsaktivister, da Folkets Madmøde for et par uger siden tilbød et alternativ til storkapitalens “Food Summits”.

Ved ‘Folkets Madmøde’ blev der diskuteret, hvordan man gør op med det klimaødelæggende landbrug. Illustration: People’s Knowledge

”World Food Summit” blev afholdt virtuelt af Fødevareministeriet 15.-16. april. Det er en tilbagevendende begivenhed, hvor de inviterede primært er repræsentanter for multinationale selskaber som Pepsi, Nestlé, og det meste af den kommercielle agroindustri. Hovedtaleren i år var en A. Kalibata, der repræsenterer agrokemiske virksomheder, der forsøger at få sprøjtegifte ind på det afrikanske marked.

Som Birgitte Ringgaard Diget fra solidaritetsbevægelsen Global Aktion har forklaret, bliver den eksisterende ulighed i verdens madsystemer ignoreret af disse ”topmøder”. Det profitdrevne industrielle madsystem brødføder kun 30 % af verdens befolkning, men bruger 75 % af landbrugsjorden, 90 % af den fossile energi, og 80 % af det vand, der anvendes i landbruget. Det madsystem, der bygger på småskala-producenter, lokal, bæredygtig, regenerativ fødevareproduktion, brødføder 70 % af verdens befolkning, og anvender kun 25 % af den globale landbrugsjord, 10 % af den fossile energi, og 20 % af det vand, der bruges i landbruget.

Hvem, der ikke bliver inviteret til disse ”World Food Summits”, er f. eks. La Via Campesina, verdens største græsrodsbevægelse, bestående af 200-300 millioner småbønder og landarbejdere. – I Danmark sætter ”det agroindustrielle kompleks”, primært Landbrug & Fødevarer, suverænt dagsordenen, mens alternative, ikke-konventionelle jordbrugsorganisationer bliver overhørt.

Folkets Madmøde som alternativ

Derfor blev der 15/4 2021 afholdt et ’Folkets og fremtidens Food Summit’ i Rigsdagsgården på Christiansborg – FOLKETS MADMØDE. Global Aktion sørgede for den fornødne ekspertise og landbrugsfaglige indsigt, mens manpower og praktisk knowhow til arrangementet kom fra KlimaCaféGruppen, en uformel gruppering under Klimabevægelsen i Danmark. Den består af aktive pensionister, som afholder ”klimapåmindelse” hver torsdag morgen i Rigsdagsgården.

Under denne blanding af demonstration og konference var der – med behørige Corona-hensyn – paneldebat samt indslag med musik og fællessang, kaffe og te, økologisk bagværk og portionsanrettede salater.

“Det profitdrevne industrielle madsystem brødføder kun 30 % af verdens befolkning, men bruger 75 % af landbrugsjorden, 90 % af den fossile energi, og 80 % af det vand, der anvendes i landbruget.”

Blandt talerne var repræsentanter for miljøorganisationen NOAH , kollektivet Mosegården Jordbrug, den medlemsejede og -drevne indkøbsforening Københavns Fødevarefællesskab samt interesseorganisationen for små og naturvenlige landbrug Frie Bønder – Levende Land. Desuden den kendte landbrugskritiske journalist gårdejer Kjeld Hansen.

Martine Seedorff fra Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) var næste taler på programmet. KBHFF er en medlemsejet og -drevet indkøbsforening, med fokus på at tilbyde økologiske, biodynamiske, lokalt dyrkede levnedsmidler til københavnerne. Fællesskabet er økonomisk uafhængigt, medlemmerne er også medarbejdere, og man tilstræber at gøre afstanden fra producent til forbruger, fra jord til bord kortest mulig.

Gårdejer Kjeld Hansen var den tredje i rækken. Han er kendt som landbrugskritisk journalist på hjemmesiden Gylle.dk, og hans fokus var på den truede folkesundhed. Danmark er det land, der har forholdsvis flest svin i verden, og er blevet en regulær svinesti, som han skrev det i Politiken i marts måned. Levende svin bliver transporteret hid og did over landegrænser, og ”Danish Bacon” bliver faktisk produceret i Tyskland af underbetalte østarbejdere!, Det medfører en stor risiko for, at forskellige virusstammer vil interagere, forklarede Hansen, der forudså, at den næste store pandemi sandsynligvis bliver svineinfluenza. Det kan blive værre end Covid-19, og føre til sammenbrud for det nuværende industrielle madsystem. Men et sådan sammenbrud vil også give muligheder for at opbygge noget nyt.

Økologisk agrobrug udfordrer den konventionelle måde at organisere fødevareproduktion på.

Frie Bønder i oprør mod industrilandbruget

Dagens sidste oplæg kom fra Ole Færgeman fra interesseorganisationen for små og naturvenlige landbrug Frie Bønder – Levende Land, der er den danske afdeling af ‘La Via Campesina’ i Europa. – Hans fokus var ikke mindst på de millioner tons drivhusgas, som den excessivt store danske svineproduktion årligt medfører. Men han talte også for at bruge EU’s ”omfordelingsordning”, der principielt giver mulighed for at støtte små landbrug, som man gør i Frankrig.

I løbet af den videre debat talte Nanna Clifford for at ”fjerne kontanthjælpen til agroindustrien” – overskuddet i industrilandbruget svarer præcis til den offentlige støtte! Og hun plæderede for et afglobaliseret, mere lokalt baseret madsystem – FN’s landbrugs- og fødevareorganisation FAO anbefaler national selvforsyning, p.g.a. risikoen for zoonoser, hvor smitsomme sygdomme springer fra dyr til mennesker.

Det eksportorienterede landbrug, som bønder i den tredje verden er blevet tilskyndet til af multinationale fødevaregiganter, har ikke været til lokalbefolkningernes gavn. I Columbia skubber sukkerindustrien således småbønder og indfødte folk væk fra den gode jord, hvor de har dyrket mad, frem for sukker, men de fordrevne kæmper imod, bl. a. med jordbesættelser.

50-60 deltagere mødte op til denne engagerende eftermiddag med mange oplysende bidrag.  Til sidst lancerede Global Aktion ”GRO – et magasin om kampen for et retfærdigt madsystem”. – For ja, kampen for klimaretfærdighed og folkelig madsuverænitet fortsætter!


Om skribenten

Lars Andersen

Lars Andersen

Pensioneret psykolog, øko-syndikalist og talsmand for Industrial Workers of the World i Danmark. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER