Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu

Socialistisk aftenskole i Århus: Hvad er kapitalisme?

Tidspunkt
Dato - 03/09/2020
KL: 19:00 - 21:30

Sted:
Arrangør:


Enhedslisten Århus Nord indbyder fire torsdage i efteråret til aftenskole:

”Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt. Det drejer sig om at forandre den”. Sådan skrev Karl Marx. Men for at forandre verden må vi også forstå den. Socialister har en lang tradition for at forstå og analysere samfundet – forstå den udvikling, undertrykkelse og udbytning, der finder sted og de muligheder vi har for at forandre det. Socialistisk Aftenskoles formål er, at give deltagerne nogle grundlæggende værktøjer til at forstå – og dermed forandre verden omkring os. Aftenskolen er arrangeret af Enhedslisten Aarhus Nord, men er åben for alle interesserede. Den er gratis og den er for alle, unge og ældre. Aftenskolen henvender sig til folk med forskellig baggrund og forudsætter ikke forhåndskendskab til emnerne. Vi håber den vil være interessant både for de, der søger ny viden og de, der vil dele deres viden og erfaringer.

Hver aften starter med et oplæg om et bestemt emne. Herefter vil vi i arbejdsgrupper diskutere en række spørgsmål, som oplægsholderen har forberedt. Vi slutter med opsamling og fælles diskussion og afslutning af oplægsholderen. Der vil blive henvist til flere tekster, som deltagerne selv kan arbejde videre med. Vi lever i et samfund, hvor liberalismen dominerer, og markedstænkning tages for givet. I den offentlige debat bliver der sjældent sat grundlæggende spørgsmålstegn ved den måde, samfundet fungerer på. Socialistisk Aftenskole ønsker at udvikle vores kritiske sans og bevidsthed om samfundet, for på den måde at give os værktøjer til at forstå – og forandre det. Socialistisk Aftenskole er også et bidrag til at udvikle en bredere kritisk offentlighed og kultur, som alternativ til den nuværende, der er domineret af de borgerlige medier og kultur. Socialistisk Aftenskole efterstræber en fordomsfri og åben diskussion, hvor vi sammen hjælper hinanden med at udvikle en socialistisk forståelse af verden. Velkommen!

Hvad er kapitalisme? Torsdag 3. september kl. 19-21.30. Indleder Esben Bøgh Sørensen, ph.d. i idehistorie fra Aarhus Universitet I sit hovedværk ”Kapitalen” indleder Karl Marx med ordene ”I de samfund, hvor den kapitalistiske produktionsmåde hersker, viser rigdommen sig som en uhyre vareophobning.” Men hvad betyder det, at alle goder og rigdom bliver til varer i kapitalismen? Og hvad er kapitalisme for noget?

Aftenskolen tager denne aften begrebet ”kapitalisme” op. Vi forsøger at få hold på, hvad der gør kapitalismen unik i forhold til andre måder at indrette samfund og økonomi på, og hvilke grundlæggende mekanismer, der kendetegner kapitalismen. Hvilken rolle spiller eksempelvis markedet, hvorfor er jagten på profit så vigtig, og hvordan foregår udbytningen i kapitalistiske samfund? Vi vil diskutere, hvordan kapitalismen i dag påvirker mennesker, samfund og natur, og hvilke problemer den skaber. En grundlæggende forståelse af kapitalismen gør os bedre i stand til at pege på, hvad der skal til for at forandre samfundet.

Tilmelding: [email protected]