Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu

Socialistisk aftenskole i Århus: Lenin: Revolutionære bevægelser, politik og dialektik

Tidspunkt
Dato - 26/11/2020
KL: 19:00 - 21:30

Sted:
Arrangør:


Enhedslisten Århus Nord indbyder fire torsdage i efteråret til aftenskole:

”Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt. Det drejer sig om at forandre den”. Sådan skrev Karl Marx. Men for at forandre verden må vi også forstå den. Socialister har en lang tradition for at forstå og analysere samfundet – forstå den udvikling, undertrykkelse og udbytning, der finder sted og de muligheder vi har for at forandre det. Socialistisk Aftenskoles formål er, at give deltagerne nogle grundlæggende værktøjer til at forstå – og dermed forandre verden omkring os. Aftenskolen er arrangeret af Enhedslisten Aarhus Nord, men er åben for alle interesserede. Den er gratis og den er for alle, unge og ældre. Aftenskolen henvender sig til folk med forskellig baggrund og forudsætter ikke forhåndskendskab til emnerne. Vi håber den vil være interessant både for de, der søger ny viden og de, der vil dele deres viden og erfaringer.

Hver aften starter med et oplæg om et bestemt emne. Herefter vil vi i arbejdsgrupper diskutere en række spørgsmål, som oplægsholderen har forberedt. Vi slutter med opsamling og fælles diskussion og afslutning af oplægsholderen. Der vil blive henvist til flere tekster, som deltagerne selv kan arbejde videre med. Vi lever i et samfund, hvor liberalismen dominerer, og markedstænkning tages for givet. I den offentlige debat bliver der sjældent sat grundlæggende spørgsmålstegn ved den måde, samfundet fungerer på. Socialistisk Aftenskole ønsker at udvikle vores kritiske sans og bevidsthed om samfundet, for på den måde at give os værktøjer til at forstå – og forandre det. Socialistisk Aftenskole er også et bidrag til at udvikle en bredere kritisk offentlighed og kultur, som alternativ til den nuværende, der er domineret af de borgerlige medier og kultur. Socialistisk Aftenskole efterstræber en fordomsfri og åben diskussion, hvor vi sammen hjælper hinanden med at udvikle en socialistisk forståelse af verden. Velkommen!

Indledning v. Uffe Juul Jensen, professor i filosofi ved Aarhus Universitet.

Marx og Engels bidrog til udviklingen af en materialistisk filosofi, der var baseret på studiet af tidens økonomiske videnskab og naturvidenskab. Den fik afgørende indflydelse på revolutionære bevægelser overalt på kloden. Lenin bidrog til udviklingen af filosofien samtidig med, at han var en nøgleskikkelse i den revolutionære omvæltning i Rusland. I skriftet ’Hvad må der gøres?’(1902) fremhæver Lenin, at ’uden revolutionær teori vil der ikke kunne være nogen revolutionær bevægelse’.

Lenin var klar over, at arbejderbevægelsen var dannet og havde udviklet sig forud for marxistisk teori og filosofi om revolutionær samfundsforandring, og at den marxistiske teori ikke ville have været mulig uden en arbejderbevægelse. Men revolutionære forandringer kræver revolutionær teori. Lenin bidrog selv til udviklingen af en sådan teori, samtidig med at han spillede en helt central rolle i den revolutionære proces i Rusland. Han søgte at præcisere betydningen af dialektisk tænkning og praksis (forståelse af modsætninger og overvindelse af modsætninger). Vi vil bl.a. diskutere, hvad revolutionær teori og dialektisk tænkning indebærer i vor tids samfund og politiske virkelighed.

Tilmelding: [email protected]