Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu

Socialistisk aftenskole i Århus: Marx: Filosofi, samfundsforandring og udvikling

Tidspunkt
Dato - 12/11/2020
KL: 19:00 - 21:30

Sted:
Arrangør:


Enhedslisten Århus Nord indbyder fire torsdage i efteråret til aftenskole:

”Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt. Det drejer sig om at forandre den”. Sådan skrev Karl Marx. Men for at forandre verden må vi også forstå den. Socialister har en lang tradition for at forstå og analysere samfundet – forstå den udvikling, undertrykkelse og udbytning, der finder sted og de muligheder vi har for at forandre det. Socialistisk Aftenskoles formål er, at give deltagerne nogle grundlæggende værktøjer til at forstå – og dermed forandre verden omkring os. Aftenskolen er arrangeret af Enhedslisten Aarhus Nord, men er åben for alle interesserede. Den er gratis og den er for alle, unge og ældre. Aftenskolen henvender sig til folk med forskellig baggrund og forudsætter ikke forhåndskendskab til emnerne. Vi håber den vil være interessant både for de, der søger ny viden og de, der vil dele deres viden og erfaringer.

Hver aften starter med et oplæg om et bestemt emne. Herefter vil vi i arbejdsgrupper diskutere en række spørgsmål, som oplægsholderen har forberedt. Vi slutter med opsamling og fælles diskussion og afslutning af oplægsholderen. Der vil blive henvist til flere tekster, som deltagerne selv kan arbejde videre med. Vi lever i et samfund, hvor liberalismen dominerer, og markedstænkning tages for givet. I den offentlige debat bliver der sjældent sat grundlæggende spørgsmålstegn ved den måde, samfundet fungerer på. Socialistisk Aftenskole ønsker at udvikle vores kritiske sans og bevidsthed om samfundet, for på den måde at give os værktøjer til at forstå – og forandre det. Socialistisk Aftenskole er også et bidrag til at udvikle en bredere kritisk offentlighed og kultur, som alternativ til den nuværende, der er domineret af de borgerlige medier og kultur. Socialistisk Aftenskole efterstræber en fordomsfri og åben diskussion, hvor vi sammen hjælper hinanden med at udvikle en socialistisk forståelse af verden. Velkommen!

Indledning v. Uffe Juul Jensen, professor i filosofi ved Aarhus Universitet.

På Marx’ gravsten på Highgate-kirkegården i London kan man læse hans berømte tese: ”Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt. Det drejer sig om at forandre den”. Det er den sidste af 11 teser (Teser til Feuerbach), som Marx formulerede i 1845 (først publiceret af F. Engels i 1888). I de øvrige teser betoner Marx bl.a. den rolle, konkret menneskelig praksis har for vores erkendelse af virkeligheden, og han kritiserede filosofien, der dominerede i datidens borgerlige samfund, for altid at tænke ud fra dette samfunds individualistiske standpunkt.

I sine teser lægger Marx grunden til en revolutionær materialisme. Fra det borgerlige samfunds standpunkt er det enkelte individs indsats og initiativ den afgørende forudsætning for al udvikling (personlig såvel som samfundsmæssig). Dette afviser Marx. Det er menneskelige fællesskaber (’den samfundsdannede menneskehed’), der skaber forandring og udvikling. Marx’ teser er relevante for en lang række af vor tids store samfundspolitiske og ideologiske diskussioner. Vi vil bl.a. diskutere betydningen af en marxistisk filosofi for forståelsen af forholdet mellem frihed og lighed, og dens betydning på en række konkrete områder, som pædagogisk teori og praksis og for håndtering af sygdom, sundhed og retfærdighed i samfundet.

Tilmelding: [email protected]